Големина на текста:
Видове образователни технологии в зависимост от използването на
технически средства. Аудио-визуални технологии. Компютърно-
ориентирани технологии. Компютърни мрежи. Мултимедийни системи.
Интерактивна бяла дъска. Платформи за електронно обучение.
Същност на образователните технологии
Промените в икономическата и социалната сфера, в информацията и
технологиите непрекъснато повишават изискванията към образователното
равнище и професионалната квалификация на различните категории и
социални групи от населението. Образованието се утвърждава все повече в
ключов фактор и условие за развитие на обществото. То изпълнява
едновременно обществени, икономически, културни, етически,
възпроизводствени и други функции. То възпроизвежда и развива
човешкия потенциал, който позволява на обществото непрекъснато да се
обновява. От образованието се очаква да съдейства за устойчивото
икономическо развитие на човечеството, да улеснява борбата с бедността, с
безработицата, с експлоатацията и дискриминацията. В съвремието има
непрекъснат процес на разработване и внедряване на нови технологии не
само в производството, но и в духовната сфера. Съвременните технологии
непрекъснато се типизират, придобиват общи структури и характеристики,
еднотипни научни и технически решения, задълбочават се процесите на
тяхната интелектуализация, интеграция и автоматизация. Все по-ярко се
очертава тенденцията за съкращаване на сроковете между теоретичните
открития и тяхното практически приложение.
Образованието като социална институция е сферата, в която се подготвя
работната сила, която е важен елемент на научно-техническата революция.
Макар че проблемът за технологиите се поставя най-често в сферата на
материалното производство, той бързо се пренесе и в образованието.
Спецификата на приложение на технологичния подход в образователно-
възпитателния процес, мястото, ролята и значението на образователните
технологии са обект на специално внимание през последните десетилетия.
Изясняването на същността, особеностите, терминологията и
класификацията на технологиите в образованието е свързано с
предварителна яснота по редица въпроси, свързани с неговата мисия и
очакванията към него. По тези въпроси няма единно мнение не само в
теориите на образованието, но и в обществото, сред професионалната
гилдия, сред родителите и учениците. Едни просто приемат, че
образованието е даденост, то е съществувало, съществува и ще съществува
заради децата. Стремежът да се запази това, което е, практически блокира
пътя за по-сложни анализи, свързани с промяна на ситуациите и
потребностите, които очакват промяна и в мисията, същността и
структурата на образованието.
Областта на информационните технологии включва четири взаимно
свързани и проникващи една в друга области:
— аудиовизуални технологии;
— компютърни технологии;
— мултимедийни технологии (мултимедия);
— телекомуникационни технологии.
структурата на образованието.
Аудио – визуални технологии
- аудиални– звукова форма- Като източник и предавател на аудио-
информация са аудиалните средства за обучение: радио, магнетофони,
музикални инструменти и др.
- визуални – статично изображение. Приемник на визуална информация е
звуковия анализатор. Като източник и предавател на аудивизуална
информация са аудиовизуалните средства за обучение: видеофилми,
телевизия, частично автоматизиращи процеса на обучение електронни
учебници, компютри и др. Приемник на аудиовизуалната информация са
паралелно зрителния и звуковия анализатори.
- аудио –визуални – съвкупност от технически средства, програмни
средства и начини за тяхното приложение, които могат да се използват за
записи на учебна информация на физически носител и нейното
възпроизвеждане непосредствено или чрез телекомуникационни мрежи.
Към аудиовизуалните технологии се отнасят фотографията и
фотографирането, оптичната прожекция (статична и динамична),
звукозапис (аналогов и цифров), телевизия и видеозапис (аналогов и
цифров), компютри и мултимедийни средства. С използването на
аудиовизуалните технологии се разработват и аудиовизуални
технологии в обучението, към които се отнасят аудио, видео и
компютърни дидактически материали.
ПОДХОДИ И МЕТОДИ В СЪВРЕМЕННАТА ДИДАКТИКА, СВЪРЗАНИ С
АУДИОВИЗУАЛНИТЕ И ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ
1 подход моделиране използват се модели, обекта на познанието се
представя чрез модел:
- дидактическо моделиране – Първи вид - включва абстрахиране от
второстепенни, ненужни подробности, без да се наруши представата за
обекта. Втори вид предхожда създаването на обекта. Първично
създадения модел трябва да бъде изследван.
- компютърно моделиране – може да се приложи и в двата случая.
Компютърните модели са визуални, всяка стъпка на обучавания се оценява
и на екрана се модели са визуални, всяка стъпка на обучавания се оценява
и на екрана се забелязва и най-малката промяна. Има връщане на процеса
назад. Ситуационния метод – това е изследване на широк набор от
ситуации. Симулативния /подражателен/ метод – е използване на цяла гама
от упражнения, чрез повторение се овладяват уменията. Трябва да има
реални ситуации от практиката, но може и изкуствено създадени.
Съчетаване на двата метода чрез тренажори и симулатори.
2 подход – проблемен подход.
Проблемната ситуация е състояние на обучавания, когато разбира че
знанията му не са достатъчни и познатите му начини за решаване не му
вършат работа. За да преодолее това - той търси нова информация, нови
начини за решаване чрез хипотези, моделира и изследва модела, като търси
оптимално решение.
3 подход - евристичен подход обучение чрез откриване на знанията
реализира се ефективно чрез компютър Блокова програма. Учебното
съдържание се разпределя на отделни блокове, логично свързани помежду
си. В началото на всеки блок стои проблемната ситуация, в края сме
овладели проблема и сме придобили необходимите знания.
АУДИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО – ОБЩА
ДИДАКТИЧЕСКА И ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИКТИКА
Дидактически материали от аудиален тип:
1 група – документи, направени аудио записи, цитати, изказвания, мнения
чрез документален запис. Източници: научни прояви
документален запис. Източници: научни прояви
2 група – записи с художествено съдържание – музика, радио постановки,
фонограми от игрални филми /за обучение по чужд език/
3 група – аудио записи със специално съдържание за целите на
обучението.
Независимо от съдържанието се използват различни системи за аудио
запис. Бинаурален ефект на двойно слушане две уши, за да се чува
пространствено, обемно, локализира се посоката на звука, за да се чува
пространствено /обемно/.
Монофоничнасистема – единственото предимство е сравнително ниската
цена.
Стереофоничнасистема звука се разделя на две групи чрез насочени
микрофони, два усилвателни канала, нарича се още двуканална система.
Условията при запис на двуканалната система са разстоянията между двата
микрофона или двуканалната система са разстоянията между двата
микрофона или озвучителните тела двуканалната система са разстоянията
между двата микрофона или да бъдат във форма на равностранен
триъгълник, да има баланс между двата канала – стереобаланс.
Квадрофоничнасистема – има 4 канала. За обикновения слушател
разликата е незабележима, а цената е по-висока.
Съраундсистема – многоканална система – в съвременното кино, домашно
кино. Понякога има и канали за изкуствена реверберация разширява
действието на екрана и повишава ефекта. Използват се различни
технологии при записването, независимо каква е системата.
АНАЛОГОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АУДИОЗАПИС

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове образователни технологии

Видове образователни технологии в зависимост от използването на технически средства. Аудио-визуални технологии. Компютърно-ориентирани технологии. Компютърни мрежи. Мултимедийни системи. Интерактивна бяла дъска. Платформи за електронно обучение...
Изпратен от:
Cvetelina Lazova
на 2014-06-26
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
212 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Образователни технологии

17 яну 2010
·
288
·
14
·
1,473
·
616

Отговори на въпроси за упражнение по образователни технологии, подходящи са за студенти специалност "Управление на образованието"...
 

Образователни технологии

01 фев 2010
·
243
·
11
·
3,478
·
411

Отговор на контролни въпроси и задачи...
 

Педагогически технологии

03 апр 2008
·
1,186
·
18
·
2,348
·
1,151
·
2

Описание на техлогиите и видове технологии. Видове педагогически технологии и приложението им в практиката.
 

Образователната система в България

13 яну 2008
·
763
·
3
·
607
·
468
·
2

Едни от целите на образованието са да се развие интелектуалният потенциал на всеки ученик,развиване на неговата индивидуалност,независимост и желание за продължието самоубочение...
 

Устойчиво развитие на образованието

21 яну 2007
·
1,083
·
6
·
765
·
80

В България в продължение на дълъг периоди от време, с променлива сила и ефективност, тече собствен специфичен и противоречив процес на реформиране на образованието, който, въпреки многото позитивни резултати, като цяло създаваше в обществото усещане...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
175
1
20.12.2013
Изкуство и възпитание
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Труден)
47
1
1
19 мин
03.10.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Видове образователни технологии

Материал № 1110259, от 26 юни 2014
Свален: 212 пъти
Прегледан: 307 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 4,125
Брой символи: 26,833

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове образователни технологии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
463

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  12 години
354 44

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения