Големина на текста:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ – София
Факултет по Химични технологии
Катедра “Органичен синтез и Горива”
Тема: “СРАВНЯВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА
СВОЙСТВА НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ ОТ ХИМИЧНАТА ИМ
СТРУКТУРА
София
Въведение
Изучаването на връзката между свойствата и структурата на химичните съединения
отдавна е една от основните задачи на химията и химичната технология. Едва със сегашното
развитие на изчислителната техника и методите за числено представяне на химични
структури, обаче, се създадоха възможности за нейното моделиране и използване при
симулирането на работата на производствените инсталации в различни условия - при
промяна на суровините, при аварийни ситуации, за оценяване на вредните емисии, при
реконструкции, и пр.
В модерните рафинерии се внедряват компютърни програми за симулиране и
управление. За тяхната работа са необходими входни данни за свойствата на нефта и
фракциите му.
Изчисленията с нефтените фракции се провеждат чрез разделяне на
“псевдокомпоненти” - краен брой фракции с тесен интервал на кипене, които се приема, че
кипят при средната температура на кипене на тясната фракция. Изискваната точност на
изчисленията се повишава с усъвършенстването на управлението на инсталациите и
необходимостта да се пестят пари и време. Поради това се засилва значението на намирането
на нови по-точни зависимости за изчисляване, които се извеждат за изкуствено генерирани
смеси от индивидуални съединения, а се прилагат към нефтените фракции. Тези зависимости
са необходими, защото при много от фракциите няма данни за определени свойства, а
изкуствените смеси от въглеводороди може да се подберат така, че свойствата им
максимално да се доближат до тези на реалните фракции.
Технологичните изчисления изискват входни данни за значителен брой параметри -
температура на кипене, критични свойства, коефициент на свиваемост, ацентричен фактор и
др., които са взаимосвързани. Сред тях особено важни са основните параметри при
критичното състояние - температура, налягане и обем, тъй като промените при фазовите
преходи се сравняват с опорното критично състояние. Основни показатели за
въглеводородите и нефтените фракции имат също плътността и температурата при
стандартни условия, които се използват в спецификациите, и в различни формули.
Експериментални данни за изброените параметри се получават трудно. Данните,
получени от различни автори, дори за плътността на чисти съединения, често значително се
различават. При по-високомолекулните съединения експерименталното определяне на
критични параметри може да не е невъзможно поради разлагане или полимеризация.
Предлаганите в различни справочници данни са обикновено смес от експериментални и
2
изчислени стойности, при това много често зависимостите, използвани при изчисленията не
се посочват. Ето защо, през последните години се предлагат все повече методи за
изчислителна оценка на свойствата на чистите съединения от химичната им структура.
Такива методи се разработват и в катедра “Органичен синтез и Горива”. Получените досега
зависимости са извеждани със сравнително стари програми за регресионен анализ, при които
няма гаранции, че намерената корелация е възможно най-добрата.
Изложеното по-горе даде основание целта на настоящата дипломна работа да се
конкретизира до:
- Усвояване на работата с получилата широко приложение в инженерните изчисления
програма “Матлаб” и една нова подпрограма, разработена специално за извеждане на
регресионни зависимости.
- Извеждане на зависимости за изчисляване на относителната плътност, нормалната
температура на кипене и критичните свойства на въглеводородите с помощта на “Матлаб” и
нейната подпрограма за регресионен анализ.
- Сравняване на горните зависимости с най-добрите аналогични зависимости,
получени досега в катедрата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура

Изучаването на връзката между свойствата и структурата на химичните съединения отдавна е една от основните задачи на химията и химичната технология...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2014-05-31
Добавен в:
Дипломни работи
по Химична технология
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура

Материал № 1105538, от 31 май 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Химична технология
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 45
Брой думи: 8,175
Брой символи: 52,647
Цена: 100.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала