Големина на текста:
ВИДОВЕ СИГУРНОСТ
Не случайно в Пирамида на потребностите на Маслоу, сигурността е
разположена на второ ниво. Едно от основните потребности на хората
е чувството на гарантирана безопасност или чувството на сигурност
независимо в какъв аспект се разглежда сигурността. Там се разглежда,
като потребност от подслон,безопасност, обезпеченост, непосредствено
след физиологичните нужди (храна,вода,сън,здраве).
Сигурността се разглежда, като отсъствие на страх, липса на
безпокойство или фрустрация, увереност при избора на действие. Това е
психологическият смисъл на значението на думата сигурност за
обикновеното съзнание.
Няма единна дефиниция на тема сигурност поради многообразието си
от различни науки, които я разглеждат. Интерес представлява, както
за съвременните информационно-комуникационни науки, така и за
юридическите науки, като правото на сигурност. Националната
сигурност е дебат на все повече и повече социолози, историци,
политолози, икономисти, военни специалисти и други.
Сигурността е функционалното състояние на дадена система, което
осигурява неутрализирането и противодействието и на външни и
вътрешни фактори оказващи влияние или можещи да въздействат
деструктивно на системата (влошаване организационното състояние на
системата или невъзможност за нейното функциониране и развитие).
Обичайно организираните атаки срещу системата за сигурност са в
резултат на заговор.
Като принцип сигурността подсигурява живота и здравето на
физическите лица, държавата, юридическите лица и дейността им,
както и бизнеса от страна на потенциални и/или реални заплахи.
Високата степен на сигурност на дадено лице или страна осигурява
увеличаване благосъстоянието му (или това на гражданите),
подсигурявайки възможността за натрупване на богатства в
патримониума на това лице (тази страна). Сигурността е втората
стъпка след физиологичните нужди в Пирамидата на Маслоу.
Съществуват различни квалификации на отделните аспекти на
сигурността. Няма определена единна дефиниция. Основните
компоненти на сигурността са вързани с рисковете и заплахите към нея.
В този аспект разглеждаме сигурността, като военна, икономическа,
социална, етническа, екологична, информационна и др.
Във втората класификация се разглежда сигурността като
материалното въздействие, тоест твърда сигурност, или чрез
нематериалното влияние тоест мека сигурност.
Третата квалификация се прави според посоката от която идват
заплахите и предизвикателствата към сигурността: дали от фактори,
източници, субекти извън националната държава или вътре в нея.
Разделяме я още на вътрешна и външна сигурност.
В исторически план сравнително до скоро основен обект на изучаване и
защита бе външната сигурност. Разглежда се с по- голям приоритет.
Вземани са превантивни мерки за безопасност от военни нападения срещу
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
държавата. Като вътрешната сигурност се разглежда сигурността на
властта. Едва след нея нарежда и опазването на обществения ред и
сигурността на отделния човек. Сигурността се разглежда, като
абсолютна ценност.
За пръв път понятието Национална сигурност е употребено от
президента на САЩ Теодор Рузвелт в обръщение към Конгреса през
1904г.,обосновавайки присъединяването на зоната Панамския канал с
интересите на националната сигурност. Първото определение за
Национална сигурност в категориите на”националните интереси” е
дадено от Уолтър Липман, който казва следното:”Държавата се намира
в състояние на сигурност, когато и се налага да пренася в жертва своите
законни интереси, за да избегне войната и когато тя е в състояние тя да
защити при необходимост своите интереси чрез водене на война”.
В закона на „Руската федерация за сигурността”, националната
сигурност се разглежда, като състоянието на защитеност на жизнено
важните интереси на личността, обществото и държавата от
вътрешни и външни заплахи. В концепцията на националната сигурност,
приета от кабинета на Жан Виденов през 1995г. и негласувана от
парламента е дадено следното определение:”Националната сигурност е
динамично състояние, при което за държавата и обществото не
съществува пряка опасност от въоръжена агресия, политически диктат
или икономическа принуда, или ако такава се появи, те ще бъдат
надеждно защитени”.
Според официално приетата през 1998г. Концепция за националната
сигурност:”Националната сигурност има, когато са защитени
основните права и свободи на българските граждани, държавните
граници, териториалната цялост и независимостта на страната.
Когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена
промяна на конституционния ред, политически диктат или икономическа
принуда за държавата и е гарантирано демократично функциониране на
държавните и гражданските институции в резултат на което,
обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и
се развиват. Сигурността е гарантирана, когато нацията успешно
реализира националните интереси, цели и приоритети и при
необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и
вътрешна заплаха”.
Националната и международна сигурност разглеждаме като следните
видове :
1.Сигурност на индивида – или наричана още - лична, индивидуална,
персонална сигурност.Тя излиза все повече на преден план, защото е
свързана пряко не просто с правото на живот,а с правото на по-
добро качество на живот с другите основни човешки права и
задължения,свободи и отговорности. Понятието лична сигурност
се отнася до човешкия индивид, като биологично, психично и
социално същество. Като нейни компоненти отнасяме физическа,
психична и социална сигурност.
­2.Второто ниво на сигурност е това на групата или наречена още
групова сигурност. Групата може да се обособи по различни
критерии: етнически,
религиозен,социален,професионален,сексуален-например такива
групи са малцинствените групи и тук се включват различни
обществени прослойки. Групата носи в себе си материални и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 окт 2018 в 12:38 ученик на 19 години от Враца - СОУ "Христо Ботев", випуск 2018
08 окт 2018 в 12:36 родител на 45 години от София
18 авг 2018 в 16:48 студентка на 30 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2012
12 юни 2018 в 17:21 студент на 26 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - ПНУП, випуск 2018
29 май 2018 в 19:38 студентка на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2012
11 апр 2018 в 19:59 в момента не учи
11 мар 2018 в 14:58 студентка на 48 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - педегогически, специалност - ПНУП, випуск 2015
15 фев 2018 в 12:07 студент на 41 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Европеистика, випуск 2018
18 яну 2018 в 15:51 студент на 40 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - педегогически, специалност - Педагогика, випуск 2018
15 яну 2018 в 10:43 студентка на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Корпоративно управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Национална сигурност


Оперативните мерки на специализираните служби заемат важно място в рамките на общата система от мерки на държавата в борбата с тероризма...
 

Национална сигурност


Мисии и задачи на въоръжените сили Военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване. Основните функции на въоръжените сили са:...
 

Опасност, риск, сигурност

24 ное 2008
·
497
·
9
·
5,800
·
264
·
2

Понятието “сигурност”е многоаспек-тивно,трудно е да се дефинира точно.В българските и чуждестранни тълковни речници,е дадена информация за група понятия и техните симптоми,които ще улеснят разглеждането им:...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
70
1
5 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Видове сигурност

Материал № 1104070, от 25 май 2014
Свален: 45 пъти
Прегледан: 63 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,045
Брой символи: 7,120

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения