Големина на текста:
Реферат по учебната
дисциплина „История
на Османската
империя”
Тема: Покоряване на Балканите от
османските турци.
Изготвила : Мариела Веселинова Гърдева ,II курс , задочна
форма на обучение
Предистория
През XI в. от изток в Мала Азия нахлува нова вълна на тюркски племена, номади,
принадлежащи към огузко- туркменския клон на тюрките, от който се отличажат
селджуките, които са част от племенната общост кънък. Селджукската орда, наречена на
името на предводителя си Селджук, който е и родоначалник на династията на Селджуките.
Те създават свое държавно обединение пред втората половина на X в. В края на същия век
приемат исляма, който става идейно оръжие срещу борбата им срещу немюсюлманите.
През 1040г. започват завоевателните походи на тюрките към Близкия изток, в резултат на
които са покорени отначало Иран, Багдад, който е резиденция на халифа, Ирак,
Азербайджан и част от Армения. Създадена е огромната държава на „Великите селджуки”.
Първите набези на селджукските турци към Мала Азия са през първата половина на XI в,
като в началото на 60-те години на същия век те преминават към системно завладяване на
Анадола. За кратко време селджуките, водени от Сюлейман, завладяват по-голямата част от
Мала Азия, достигайки до бреговете не Мраморно и Черно море. През 1080г. превземат
гр.Никея и го превръщат в своя столица. През следващите години селджуките превземат
много градове по Егейското крайбрежие. Създадената в Мала Азия селджукска държава до
1153г. е полунезависима от държавата на „Великите селджуки”. Тя се нарича Селджукски,
или Румски, султанат. През 1097г. рицарите от Първия Кръстоносен поход завземат
гр.Никея и отблъскват селджуките на изток, в централен Анадол, където през 1116г. те
превземат гр.Коня и го превръщат в своя столица. В началото на XIII в. селджуките отново
излизат по морските граници на Мала Азия, с което се приключва оформянето на
обширната тюркска държава, включваща почти цяла Мала Азия и по– голямата част от
Арменското плато. Могъществото на Конийския султанат, обаче, е краткотрайно. На 1 юли
1243г. , при Къоседак, монголите побеждават селджуките. По-голямата част от теритриите
на селджукския султан минава под непосредсвената власт на монголите, а селджукските
султани стават васали на монголските ханове.
Навечерие на Османската империя
В края на XIII в. Селджукския султанат се разпада на 12 независими бейлика. Големите,
силни бейлици са Караманският, Айдънският, Гермиянският. Ядро на новата тюркска
държава, обаче става Османският бейлик. който е с по-малка територия и по-слабо
социално - икономически развит. Бейликът е разположен в Северозападната част на Мала
Азия, близо до гр. Ескишехир. Основател на бейлика е Ертогрул, водач на един клон от
огузкото племе кайъ. Бейликът на Ертогрул има статутът на удж, т.е. гранична област.
Около 1281г. Ертогрул умира и е наследен от сина си Осман, по името на когото е наречена
новата държава. През 1289г. конийския султанат назначава Осман за уджбей и
присъединчва към неговите владения Ескишехир. През 1299г. в гр.Коня избухва въстание и
последният селджукски султан – Алаеддин Кейкубад III е принуден да бяга от столицата.
От този момент, Осман бей действа напълно самостоятелно. 1299г. се приема условно за
начално на независимата османска държава, въпреки че Осман и синът му Орхан,
продължават да са васали на монголските ханове.
Завладяване на Балканския полуостров от османските турци
Балканският полуостров е територия, на която от векове си дават среща Изтокът и Западът,
Ориентът и Европа. Особено място заема османската инвазия на Балканите, започнала през
средата на XIV век и постигнала блестящ успех през следващите два века. А това значи
ликвидиране на средновековните балкански държави, значително разместване на човешки
маси, промени в държавно-политическия статут, в живота, бита и културата на балканските
народи.И не само това, а непосредствено пряко съприкосновение наОсманската империя,
идваща от Изтока, с Европа отвъд Балканите.
Османските завоевания на Балканите продължават век и половина.Времето на османските
завоевания на Балканския полуостров съвпада с Късното средновековие. Народите
защитават независимостта си, но в крайна сметка биват завладени. Османските турци
осъществяват своите завоевания през призмата на исляма, ръководени от неговата догма за
„джихад”, която означава водене на постоянна борба с „неверниците” християни.
Османската държава е със силно военизиран характер, на който се дължат успешните
завоевания. И все пак, основна причина за налагане на османската власт на Балканите е
слабостта на държавите от полуострова. Водят се непрестанни феодални войни, не само
между управляващите, но и често с османска помощ. Много често до тяхната помощ
прибягват династичните групировки на Кантакузините и Палеолозите, воюващи за
престола на Византия. Феодалните междуособици изключват възможността за обединение
за защита от османските нападения.
Първите инфилтрации на тюрките на Балканите датират още от началото на XIV в. ,
походите не са дело на Османския бейлик, а на племената от бейлиците Айдън и Кареси.
Те са поканени за съюзници на Кантакузините в междуособната им война с Палеолозите.
В периода между 1330 и 1345 г . тюркските отряди, плячкосват и ограбват югоизточните
райони на Балканския полуостров. Най-дълго в династическата борба участват наемниците
от бейлика Айдън,ръководени от Обур бей. През 1344г. латинците превземат пристанището
Измир и цитаделата на града, които са владения на бея, и той е принуден да се върне на
азиатския бряг. Нов съюзник на Йоан Кантакузин става Орхан бей. През зимата на 1344 – 5
г. той съдейства на византийците за покоряване на южните черноморски градове, с
изключение на Созопол.Военното сътрудничестео е скрепено с династичен брак между
Теодора,дъщеря на Йоан Кантакузин и Орхан бей. На два пъти – през 1347г. и през 1349 г. ,
войските на Орхан бей, предвождани от сина му Сюлейман, помагат на Йоан Кантакузин
да победи свойте противници. На 13.02.1352г. в Босфора се води битка между генуезци и
венецианци, османците помагат на генуезците ,като им изпращат 9 кораба и провизии.
През същата година Орхан бей откликва позитивно на поканата на Йоан V Палеолог, който
започва поредната междуособна война в съюз с българите и сърбите. В битката край
Димотика в края на 1352г. Сюлейман разбива съюзниците на Йоан V Палеолог. Отново с
османска помощ, Йоан Кантакузин временно стабилизира властта си. През 1352г. , по
време на похода си на полуострова, османците превземат малката крепост
Цимпе,разположена на Галиполския полуостров и там създават своя база. Сюлейман,син на
Орхан бей , настоява за компенсация от страна на Йоан Кантакузин за оказаната от
османците помощ. Йоан Кантакузин изпраща 10 000 златни номизми.На 1 срещу 2 март
1354г. силно земетресение разрушава крепостните стени на Галиполи и османците
завладяват крепостта.
В периода от 1352г. до 1354г. османската завоевателна политика се променя коренно. От
епизодични грабителски набези османците преминават към системно, планирано
покоряване на Балканския полуостров. Новозавзетите по-късно земи са обособени в
отделен санджак, наречен Пашасанджак. По-късно той става ядрото на османската
провинция Румелия. Създаване на новата балканска административно – териториална
единица на османската държава е продължение на османската политика за създаване на
уджове в Мала Азия. Организирана е и първата целенасочена колонизация на тюркско –
огузко население от Мала Азия към Балканите. В централно направление военните
действия са оглавени от престолонаследника Сюлейман и имат за цел да освободят път от
Константинопол към Европа, като бъдат завзети ред балкански градове, между който
Одрин, Пловдив, София и др. Вляво от Сюлейман действа Евренос бей, който произхожда
от бейлика Кареси и според традицията се съгласява да служи на Сюлейман, но вероятно
на равнопоставена основа. Евренос бей се насочва с военни действия към Беломорското
крайбрежие и на запад. Дясното крило на османската армия развива настъпление на север
по линията Стара Загора – Карнобат – Добруджа. Византийската империя няма достатъчно
силна армия, за да се съпротивлява на османците. През 1355г. Сюлейман паша покорява
Източна Тракия. След кратко затишие след смъртта на Сюлейман, през 1359г. са подети
нови военни действия от престолонаследника Мурад и военноначалника Лала Шахин.
Хронологията на ранните османски завоевания не се датира точно, а по две линии – на
османските хронисти и друга,базирана на фрагментарни данни от летописи на византийски
и славянски автори.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Покоряване на Балканите от османските турци

През XI в. от изток в Мала Азия нахлува нова вълна на тюркски племена, номади, принадлежащи към огузко- туркменския клон на тюрките, от който се отличажат селджуките, които са част от племенната общост кънък...
Изпратен от:
Мариела Гърдева
на 2014-05-25
Добавен в:
Реферати
по История
Статистика:
26 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разпостраняване на исляма на Балканите след Османското завоевание

17 дек 2007
·
164
·
6
·
1,853
·
109
·
2

Етнокултурните изменения, настъпили на Балканите след османското нашествие, били резултат както от някои най-общи, така и от съвсем конкретни политически и социално-икономически фактори. През периода на експанзията, когато новите територии
 

Българските земи под османска власт /XV – XVII в./

18 мар 2006
·
640
·
4
·
1,717
·
196
·
1

Българските земи под османска власт /XV – XVII в./ - кандидат-студентска тема.
 

Османската империя

04 яну 2008
·
93
·
5
·
2,588
·
70

Въпреки че този том върху балканската история формално започва с началото на XX век, читателят трябва да си даде сметка за огромното влияние на миналите събития върху съвременното развитие, в това число събитията от класическите и средновековните периоди.
 

Цар Самуил

14 фев 2008
·
132
·
18
·
5,925
·
101

Три столетия след идването на старите българи (т.нар. прабългари) на Балканите създадената от тях и славяните държава е изправена пред тежки изпитания...
 

Османската империя между 15 и 17 век.

14 фев 2008
·
249
·
4
·
931
·
231

Османската империя (понякога Отоманска империя) е ислямска теократична държава в Близкия изток, която е заемала Анадола, части от Югозападна Азия, Северна Африка и Югоизточна Европа в периода между 14 и 20 век...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по История
Първа българска държава (681-1018 г.)
тематичен тест по История за Ученици от 11 клас
Тестът е подходящ за всеки, който желае да провери знанията си относно България през VII - XI в. Предназначен е за проверка на знанията на учениците в 11-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
15
2
1 мин
05.12.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
3
1
2 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Покоряване на Балканите от османските турци

Материал № 1104028, от 25 май 2014
Свален: 26 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 6,425
Брой символи: 39,046

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Покоряване на Балканите от османските турци"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
80

Любка Богданова
преподава по История
в град София
с опит от  6 години
203

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения