Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
между
.................................., с ЕГН .........................., с л.к. ..................... / ................ г. от
МВР ........., с местожителство и постоянен адрес.............................., наричан по-долу
„Продавач”
и
.................................., с ЕГН .........................., с л.к. ..................... / ................ г. от
МВР ........., с местожителство и постоянен адрес.............................., наричан по-долу
„Купувач”
се сключи настоящият договор за покупко-продажба на следното моторно превозно
средство:
вид: лек, марка: ..........., модел ............, с ДК № ...................., рама: ............................,
наричано по-долу за краткост МПС
както следва:
1. Продавачът продава на Купувача собственото си, описано по-горе МПС, в
състоянието, в което се намира в момента на продажбата, ведно с всичките
принадлежности, числящи се към него, за цена от ...............(с думи) лева.
2. Купувачът заявява, че купува описаното по-горе МПС в състоянието, в което то се
намира и за посочената цена.
3. Цената по чл. 1 е преведена изцяло от Купувача на Продавача в деня на подписване
на този Договор.
4. Собствеността и рискът от евентуално погиване, повреждане и т.н. преминават върху
Купувача от момента на подписване на този Договор.
5. Посоченото МПС ще бъде предадено от Продавача на Купувача в деня на
подписване на този договор, за което Страните подписват протокол. Предаването се
извършва на следния адрес: ................................ Продавачът се задължава до предаване
на предмета на договора на Купувача да полага за запазването му грижата на добрия
стопанин.
6. Разноските по прехвърляне на МПС са за сметка на Купувача.
При подписване на този Договор
7. Продавачът предава на Купувача следните документи и предмети:
Свидетелство за регистрация на МПС
Документи за технически преглед на МПС
Ключове на МПС
Регистрационни номера на МПС
Документ за сключена застраховка Гражданска отговорност
Квитанция за платени данък върху превозните средства и пътен данък.
8. В случай на спорове във връзка с настоящия договор страните уговарят
изключителна компетентност на Арбитражния съд при Българската Търговско-
Промишлена Палата, София, България. Страните се съгласявате, че за настоящия
договор се прилага българско право, като се изключва приложението на Виенската
конвенция на ООН за международна продажба на стоки.
9. Изменения и допълнения на настоящия договор се извършват в писмена форма с
нотариална заверка на подписите.
10. В случай, че отделни уговорки от настоящия договор са недействителни, това не
засяга действителността на останалите уговорки, доколкото законът не предвижда
друго. Неясни клаузи се тълкуват така, че да бъде постигната икономическата цел,
която е била преследвана от страните.
11. Настоящият Договор за покупко-продажба се сключва в два еднакви екземляра с
нотариална заверка на подписите – по един за всяка от страните.
ЗА ПРОДАВАЧА: ЗА КУПУВАЧА:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 ное 2020 в 10:59 учител на 53 години от Сливен - Единадесето СОУ, випуск 2020
04 ное 2020 в 17:25 студент на 24 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - враца, специалност - ПНУП, випуск 2020
29 окт 2020 в 11:32 студент на 32 години
29 окт 2020 в 11:18 потребител на 34 години от Велико Търново
28 окт 2020 в 10:16 потребител на 23 години
 
Подобни материали
 

Договори - същност

31 май 2007
·
858
·
1
·
258
·
273
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Договор за продажба. Предмет на продажбата. Цена. Форма

31 май 2007
·
818
·
1
·
256
·
179

Съглашение между две страни наречени продавач и купувач. Този договор е основната правна форма за осъществяване на стоково-паричния оборот. По силата на този договор продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността...
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
106
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Договор за наем

13 яну 2008
·
369
·
3
·
506
·
149
·
1

Доклад по право- "Договор за наем" : -Предмет на наемния договор -Страни по наемния договор -Основни права и задалжения на страните -Основни съставки на договора...
 

Производно придобиване (лекция по вещно право)

06 юли 2007
·
215
·
3
·
567
·
12

Производно придобиване на вещно право има тогава, когато новото право произтича от правото на друго лице...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
3 мин
16.07.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
3
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за покупко-продажба на МПС

Материал № 1102809, от 19 май 2014
Свален: 181 пъти
Прегледан: 297 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 355
Брой символи: 2,109

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за покупко-продажба на МПС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала