Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
между
.................................., с ЕГН .........................., с л.к. ..................... / ................ г. от
МВР ........., с местожителство и постоянен адрес.............................., наричан по-долу
„Продавач”
и
.................................., с ЕГН .........................., с л.к. ..................... / ................ г. от
МВР ........., с местожителство и постоянен адрес.............................., наричан по-долу
„Купувач”
се сключи настоящият договор за покупко-продажба на следното моторно превозно
средство:
вид: лек, марка: ..........., модел ............, с ДК № ...................., рама: ............................,
наричано по-долу за краткост МПС
както следва:
1. Продавачът продава на Купувача собственото си, описано по-горе МПС, в
състоянието, в което се намира в момента на продажбата, ведно с всичките
принадлежности, числящи се към него, за цена от ...............(с думи) лева.
2. Купувачът заявява, че купува описаното по-горе МПС в състоянието, в което то се
намира и за посочената цена.
3. Цената по чл. 1 е преведена изцяло от Купувача на Продавача в деня на подписване
на този Договор.
4. Собствеността и рискът от евентуално погиване, повреждане и т.н. преминават върху
Купувача от момента на подписване на този Договор.
5. Посоченото МПС ще бъде предадено от Продавача на Купувача в деня на
подписване на този договор, за което Страните подписват протокол. Предаването се
извършва на следния адрес: ................................ Продавачът се задължава до предаване
на предмета на договора на Купувача да полага за запазването му грижата на добрия
стопанин.
6. Разноските по прехвърляне на МПС са за сметка на Купувача.
При подписване на този Договор
7. Продавачът предава на Купувача следните документи и предмети:
Свидетелство за регистрация на МПС
Документи за технически преглед на МПС
Ключове на МПС
Регистрационни номера на МПС
Документ за сключена застраховка Гражданска отговорност
Квитанция за платени данък върху превозните средства и пътен данък.
8. В случай на спорове във връзка с настоящия договор страните уговарят
изключителна компетентност на Арбитражния съд при Българската Търговско-
Промишлена Палата, София, България. Страните се съгласявате, че за настоящия
договор се прилага българско право, като се изключва приложението на Виенската
конвенция на ООН за международна продажба на стоки.
9. Изменения и допълнения на настоящия договор се извършват в писмена форма с
нотариална заверка на подписите.
10. В случай, че отделни уговорки от настоящия договор са недействителни, това не
засяга действителността на останалите уговорки, доколкото законът не предвижда
друго. Неясни клаузи се тълкуват така, че да бъде постигната икономическата цел,
която е била преследвана от страните.
11. Настоящият Договор за покупко-продажба се сключва в два еднакви екземляра с
нотариална заверка на подписите – по един за всяка от страните.
ЗА ПРОДАВАЧА: ЗА КУПУВАЧА:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за покупко-продажба на МПС

Кратък договор покупко продажба на моторно превозно средство...
Изпратен от:
Tecmessa
на 2014-05-19
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
181 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Право за Учители несваляни с 2 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Договори - същност

31 май 2007
·
858
·
1
·
258
·
273
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Договор за продажба. Предмет на продажбата. Цена. Форма

31 май 2007
·
818
·
1
·
256
·
179

Съглашение между две страни наречени продавач и купувач. Този договор е основната правна форма за осъществяване на стоково-паричния оборот. По силата на този договор продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността...
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
106
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Договор за наем

13 яну 2008
·
369
·
3
·
506
·
149
·
1

Доклад по право- "Договор за наем" : -Предмет на наемния договор -Страни по наемния договор -Основни права и задалжения на страните -Основни съставки на договора...
 

Производно придобиване (лекция по вещно право)

06 юли 2007
·
215
·
3
·
567
·
12

Производно придобиване на вещно право има тогава, когато новото право произтича от правото на друго лице...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
3
6 мин
24.07.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за покупко-продажба на МПС

Материал № 1102809, от 19 май 2014
Свален: 181 пъти
Прегледан: 297 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 355
Брой символи: 2,109

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за покупко-продажба на МПС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала