Големина на текста:
З А Д А Н И Е
за самостоятелна работа по ФИНАНСИ
1. Родител желае да осигури детето си с годишна рента в размер на 8000
лв., платими в края на всяка от 5-те години от следването му във ВУЗ.
Пресметнете колко капитал трябва да се вложи, за да се откупи тази рента,
ако лихвата е 5% годишно.
2. Пресметнете паричната сума, с която според теорията при 8% годишна
лихва следва да се изплати серия от 10 капиталовложения в размер на 1 лев
всяко, плащани в края на всяка година до падежа - края на десетата година.
3. Да допуснем, че за покупката на имот се нуждаете от заем,
издължаването на който можете да разсрочите за 10 години, като заплащат
15% годишна лихва. Пресметнете максималния размер на сумата, която
бихте могли да вземете на заем, ако сте в състояние да изплащате в края на
всяка година максимум по 6000 лв.
4. Пресметнете с колко пари според теорията следва да се очаква да се
изплати след 12 години сегашно лихвоносно вложение от 1 лев, ако знаете,
че цената на парите - капитал, е 12% годишно.
5. Колко е непогасената част от главницата след изплащане на петата
погасителна вноска на един заем от 240 000 лв., издължаван с 8 анюитета,
платими в края на всеки погасителен период, ако лихвата за един период е
8%?
6. Сборът от настоящите стойности на серия от n броя очаквани парични
постъпления представлява:
а) капиталът, който при р% лихва за период следва да се вложи в
настоящето, за да се откупи правото върху посочените парични
постъпления;
б) капиталът, с който според теорията следва да се изплати при р% лихва
за период серия от n броя капиталовложения от 1 лев всяко;
в) капиталът, с който според теорията при р% лихва за период следва да се
изплати след n периода сегашно вложение в размер на 1 парична единица
(1лев).
Отговор:
- 1 -
7. Срокът на договор за финансов лизинг е 9 години, а стойността на
оборудването е 950 000 лв. Лизингодателят изисква 25% годишна
възвръщаемост, а лизингополучателят заплаща еднакви по размер
(анюитетни) лизингови вноски в началото на всяка година.
Пресметнете:
а) размера на анюитетната годишна лизингова вноска;
б) реалният размер на шестата лизингова вноска, ако знаете, че
фактическата инфлация е била: 3% за I год.; 5% за II год.; 4% за III год.; 7%
за IV год.; 2% за V год.; 8% за VI год. (измерено верижно в края спрямо
началото на всяка година).
8. Пресметнете минималния капитал, с който следва да се изплати
еднократно след 6 години едно сегашно капиталово вложение в размер на
25 000 лв., ако днес парите могат да се вложат при 6% годишна лихва.
9. Пресметнете максималния размер на капитала, който си заслужава да се
вложи днес срещу очаквани след 5 години парични постъпления от 150 000
лв., ако днес парите могат да бъдат дадени на заем при 12% годишна
лихва.
10. Да допуснем, че днес парите могат да бъдат вложени лихвеноносно при
8% годишна лихва, а от дадено капиталовложение се очакват в течение на
7 поредни години анюитетни парични постъпления в размер на 5 000 лв.
всяко, платими: първи вариант - в края на всяка година, втори вариант - в
началото на всяка година. Пресметнете колко е настоящата стойност на
капиталовложението по всеки вариант и обяснете на какво се дължи
разликата в двата резултата.
11. Да допуснем, че инфлацията за година t е 18%, а номиналната лихва по
1 - годишните депозите е 10%. Пресметнете стойността на коефициента на
индексация, осигуряващ на вложителите: първи вариант - нулева реална
лихва, втори вариант - 10% реална лихва.
- 2 -
Решения на поставените задачи
Решение на задача 1.
От условието на задачата са ни известни:
()
()
20.34635
32940.48000
05.0
21647.0
8000
05.0
78353.01
8000
05.0
27628.1
1
1
8000
05.0
05.01
1
1
8000
1
1
1
Re
?
5
%05,0
%5
.8000Re
0
0
0
0
0
5
0
0
0
=
*=
=
=
=
+
=
+
=
=
=
=
=
K
K
K
K
K
K
p
p
nK
K
годt
p
годишнолихва
лвn
n
От решението става ясно че, ако родителят иска да осигури детето си с
8000лв. годишна рента, то той следва да инвестира 34 635,20 лв. при лихва
от 5% на година.
Решение на задача 2.
От условието са ни известни:
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Задание за самостоятелна работа по финанси

Родител желае да осигури детето си с годишна рента в размер на 8000 лв., платими в края на всяка от 5-те години от следването му във ВУЗ. Пресметнете колко капитал трябва да се вложи, за да се откупи тази рента, ако лихвата е 5% годишно...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2014-05-16
Добавен в:
Домашните работи
по Финанси
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Домашните работи по Финанси от София за Студенти в УНСС от специалност Финанси бакалавър несваляни с 11 - 20 страници Авторски от Студенти
 
Подобни материали
 

Инфлация - същност и видове

31 яну 2008
·
833
·
7
·
1,138
·
234
·
1

Видови инфлация-умерена, галопираща,хиперинфлация.Разходна инфлация и инфлация на търсенето.Видове подходи-класически,кейнсиански,монетарен,разлика между различните методи.Инфлация и безработица,покупателна сила,видове последици за икономиката-балансирана
 

Инфлация и инфлационни процеси

03 фев 2009
·
161
·
9
·
1,247

Инфлацията е един от централните проблеми в макроикономическата теория. Продължителното инфлационно повишаване на цените е едно от най–сложните и противоречиви явления в съвременната макроикономика...
 

Пари. Банки. Инфлация.

13 юни 2009
·
39
·
5
·
1,131
·
24

С всеки изминал ден забелязваме, че цените на стоките и услугите бавно и постепенно се покачват. Иначе казано, животът поскъпва всеки ден. Това явление се нарича инфлация. При повечето хора това е един неясен процес и затова може...
 

Пищови по 10 теми от конспекта - фискални модели, данъчни системи и т.н.

01 апр 2009
·
123
·
2
·
1,047
·
58

1в. Фискални модели – с понятието фискален модел обозначаваме структури, свързани с „присъствието” на държ.бюджет в съответната нац.икономика. Видове фискални модели – Континентален – свързва се с наличието на по-откроени соц.х-ки на икономиката и обще...
 

Публични финанси

24 ное 2009
·
154
·
3
·
3,437
·
63

Съвременните икономики са парично монетарни с формирани 2 сектора – реален и финансов...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
16
1
2 мин
27.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Задание за самостоятелна работа по финанси

Материал № 1101730, от 16 май 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 13
Брой думи: 1,244
Брой символи: 6,875
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения