Големина на текста:
СВЕТОГЛЕДНО ВЪЗПИТАНИЕ  
1.ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ     
ПОЛОЖЕНИЯ  
Основни теоретични положения
Научният интерес към светогледа 
се определя от неговия сложен 
характер и от голямото му значение 
за живота на хората . Той е обект на 
многоаспектен анализв който 
място има и педагогическият.
Същност и дефиниции на 
светогледа
? Структурни дефиниции­
светогледът е съвкупност от знания 
възгледи и убеждения на хората 
за света;
? Съдържателни­ мирогледът 
се състои от философски , 
политически , икономически , 
политически , юридически , 
религиозни или атеистически и др
възгледи и схващания на хората за 
света;
? Структурните и 
съдържателните дефиниции могат 
взаимно да се допълват , защото не 
си противоречат­светогледът е 
съвкупност от философски , 
частнонаучни , религиозни възгледи 
и убеждения за природата , 
обществото и човекаЛПопов/
Структурни компоненти на 
светогледа
? Светогледните знания:
? при изграждането на 
светогледа у учениците училището 
може да използва всички учебни 
предмети , цялото учебно 
съдържание , което представлява 
дидактически еквивалент на 
научната картина на света;
? Светогледното знание 
е знание­обобщение , ИДЕЯ за 
нещатане само отразяват , но и 
обясняват нещата;
? Някои автори поставят акцент 
върху практическата стойност на 
знанията в структурата на 
светогледа /ССаркисян/
? Възгледи­ те са определено 
оценъчно съждение на личността 
по различни въпроси за развитието 
на природата и човека / Харламов,И
/;
Формирането на умния у 
учениците да оценяват определени 
светогледни идеи от свои , 
собствени позиции е сериозен 
педагогически проблем , защото:
-изисква изграждане 
на личностни критерии за оценка , а 
те са възрастово и индивидуално 
детерминирани;
-в  условията на 
демокрацията всеки учител или 
родител може свободно да излага , 
но и да изисква от учещите или 
децата да изповядват собствените 
му критерии  , а това води до 
сериозни противоречия в 
изграждането на система от 
критерии и възгледи у учениците.
?Убеждения­могат да се 
определят като дълбока и 
обоснована вяра на човека в 
принципите и идеалите , които той 
следваЗатова от педагогическа 
гледна точка може да се твърди , че 
крайната цел на светогледното 
възпитание е формирането на 
убежденията.
Функции на светогледа
?Жизнено осмисляща 
­светогледът определя позицията 
на личността в живота;
?Регулативна ­ светогледните 
идеи придобиват значението на 
принципи , върху които човек 
изгражда / мотивира / своето 
поведение;
?Обединяваща ­ общият 
светоглед обединява хората в 
повече или по­малко формални 
обединения от 
“ единомишленици “.
?Оценъчна ­ собственият 
светоглед играе ролята на критерий 
с когото човек сравнява другите 
светогледни ориентации или 
явленията от действителността.
Особености на процеса на 
формиране на светоглед
? формирането на светогледа е 
стихиен или целенасочен процес
Светогледът може да е резултат от 
социализацията , но да е плод и на 
педагогическо формиране;
? липсва строга 
последователност между 
компонентите та светогледа­ 
знания­възгледи­убеждения;
? процесът на формиране на 
светогледа е противоречив;
? процесът на формиране на 
светогледа не винаги е 
праволинеен.
Особености на дейността за 
формиране на светоглед
?непрекъснатост на 
светогледното въздействие­
субектът на светогледното 
въздействие трябва да действа 
постоянно по посока на желания 
светоглед;
?излаганите светогледни 
идеи да бъде достъпно , ясно , 
разбираемо , съобразно с редица 
особености на обекта на 
светогледното въздействие;
?емоционалност на 
представянето на светогледните 
идеи;
?наличие на логическа 
доказателственост.
Изисквания към убеждаващия в 
качеството му на авторитет
?да бъде достоверен 
източник на светогледната идея / да 
е специалист в областта , в която 
убеждава  /;
?да проявява гражданска 
смелост като защитник на 
определена истина;
?да избягва конфронтация 
с убеждаваните , като им 
предоставя възможност свободно 
да избират становища;
?да изключва употребата 
на обидни думи;
?да избягва “ менторски тон 
“.
Диагностика на светогледната 
възпитаност
?Светогледната 
възпитаност е съвкупност от 
изградените у личността знания , 
възгледи и убеждения за природата 
обществото и човека.
Методи за диагностика на 
светогледната възпитаност
?наблюдение­наблюдава се 
ежедневното поведение на 
личността;
?беседи или съчинения­
особеното при тези методи е темата 
тя трябва да е “ светогледна “/ из 
областта на въпросите на “ човека и 
природата “, “ човека и обществото “, 
“ за начина и смисъла на живота “;
?анализ на анонимен текст­
учениците изразяват оценка и 
отношение със самостоятелни 
аргументи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Светогледно възпитание. Основни теоретични положения.

Научният интерес към светогледа се определя от неговия сложен характер и от голямото му значение за живота на хората . Той е обект на многоаспектен анализ, в който място има и педагогическият...
Изпратен от:
Гери Ценова
на 2014-05-14
Добавен в:
Пищови
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
2
09.07.2012
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
2
1 мин
27.10.2021
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Светогледно възпитание. Основни теоретични положения.

Материал № 1101014, от 14 май 2014
Свален: 148 пъти
Прегледан: 140 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 502
Брой символи: 3,698

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Светогледно възпитание. Основни теоретични поло ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала