Големина на текста:
ВЪПРОСИ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1.Предмет и метод на здравното законодателство
Комплексно право – метод на власт и подчинение + метод на равнопоставеност.
Правни норми от всички правни отрасли – конституционно, административно,
гражданско, търговско, наказателно, административнопроцесуално, гражданско
процесуално право.
- Термини – здравно законодателство, медицинско право, лекарско право, правно
регулиране на здравеопазването.
-Обща част – конституционноправните основи на здравеопазването,
административноправни изисквания при упражняване на лекарската професия, правен
режим на лечебните заведения, договор за лечение, наказателна,
административнонаказателна, гражданска, дисциплинарна отговорност.
-Специална част – информираното съгласие на пациента, правен режим на медицинските
изследвания, трансплантация, евтаназия – въпроси, които не са предмет на уреждане от
някои от отраслите на правото.
Конституция на Република България
Чл. 29 (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без
неговото доброволно писмено съгласие.
Чл. 47 (2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява
платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и
други социални помощи.
чл. 52, ал. 5 от Конституцията -контролът на държавата върху здравеопазването и
търговията с лекарствени продукти.
Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им
достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при
условия и по ред, определени със закон.
(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от
работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при
условия и по ред, определени със закон.
(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и
туризма.
(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен
в предвидените от закона случаи.
(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху
производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху
търговията с тях.
Първата група отношения – между лечебни заведeния и държавата, вкл. и
неконвенционални методи за лечение контрол, административни методи
административно право
Втората група отношения - между равнопоставени лекари и пациенти - гражданско
право
Закони – изброяване и какво уреждат
Закон за здравето
- национална система на здравеопазване и органи на управление на националната
система за здравеопазване;
държавен здравен контрол и здравни заведения;
здравна документация и информация;
дейности по опазване на здравето – свързани с околната среда, козметичните продукти,
контрол върху заразните болести; върху йонизиращи лъчения, азбест, курортни
ресурси;
медицинско обслужване – достъп до медицинска помощ, права и задължения на
пациентите, спешна медицинска помощ, медицинска експертиза, медицинско
обслужване при бедствия, аварии и катастрафи; здравно обслужване на
определени групи от населението,
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
медицинско образование, изследвания и наука
Държавни органи в здравеопазването: Закон за здравето
Чл. 5. (1) Министърът на здравеопазването ръководи националната система за
здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по:
1. опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол;
2. осъществяване на спешна медицинска помощ, трансфузионна хематология, стационарна
психиатрична помощ, медико-социални грижи за деца до тригодишна възраст,
трансплантация и здравна информация;
3. осигуряване и устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравните
заведения;
4. медицинска експертиза.
(2) Министърът на здравеопазването представя в Народното събрание годишен доклад за
състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна
стратегия в срок до три месеца преди началото на бюджетната година.
(3) Министърът на здравеопазването утвърждава разпределението на субсидиите от
републиканския бюджет за дейностите - предмет на този закон, по програми, с изключение
на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Министърът на здравеопазването осъществява методическо ръководство и контрол на
медицинската дейност на лечебните заведения, създадени към Министерския съвет,
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на
правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(5) Министърът на здравеопазването упражнява и други правомощия, възложени му със
закон или с нормативен акт на Министерския съвет.
Чл. 7. (1) Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и
организира от регионален център по здравеопазване (РЦЗ) и регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
Чл. 9. (1) Регионалният център по здравеопазване се ръководи и представлява от директор,
който заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от министъра на здравеопазването.
(2) Директор на РЦЗ може да бъде лице с тригодишен стаж по специалностите "медицина"
или "дентална медицина".
Регионалните центрове по здравеопазване осъществяват дейности по:
1. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните
заведения на територията на съответната област;
2. контрол по изпълнение на медицинските стандарти, утвърдени по реда на чл. 6, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, и по организацията за осигуряване качеството на
медицинската дейност в здравните и лечебните заведения;
3. внедряване на информационни технологии в областта на здравеопазването;
4. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна
информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
5. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза на
територията на съответната област;
6. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи на
територията на съответната област;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси на здравното законодателство

Предмет и метод на здравното законодателство. Упражняване на медицинска професия – унифицирани правила. Правно-организационни форми за упражняване на медицинска професия...
Изпратен от:
bili_8811_abv_bg
на 2014-05-13
Добавен в:
Лекции
по Здравен мениджмънт
Статистика:
166 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Цикъл на деминг - подобряване на качеството на медицинска услуга в област по избор
добавена от veselka.y.simeonova 23.11.2017
1
9
Подобни материали
 

Системи на заплащане в здравеопазването


Според зависимостта на финансирането от обема на обслужването системите биват....Според момента на определяне на размера на финансирането се различават..Основните системи за заплащане на здравни заведения и структури, ...
 

Здравен мениджмънт

26 окт 2006
·
1,710
·
2
·
418
·
272
·
1
·
1

Есе за кандидатстване дистанционно убочение "Здравен мениджмънт".
 

Мисията на здравеопазването през 21 век

26 яну 2009
·
300
·
10
·
1,584
·
277
·
1

Мисията на здравеопазването през 21 век е придобиването и повишаването на качеството на живота в глобални, регионални, национални и индивидуални измерения. За постигането на тази мисия, функциите на здравеопазването се дефинират по следния начин...
 

Финансиране на здравеопазването

07 мар 2008
·
1,238
·
11
·
1,898
·
591
·
4

Модели на финансиране на здравеопазването - бюджетно, здравно осигуряване, външно финансиране и т.н.
 

Модели на финансиране в здравеопазването

20 мар 2008
·
725
·
5
·
871
·
331

За разкриване същността и механизмите за финансиране на здравеопазването трябва да изясним въпросите, свързани със: същността на финансирането на здравеопазването; финансовата дейност в здравните организации; източниците на финансиране; финансовите...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - Медицина на бедствията и авариите
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ за подготовката на студентите за изпитите по здравен мениджмънт. Въпросите са 28 и са от затворен тип
(Лесен)
28
99
1
1 мин
22.08.2011
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
114
1
24.08.2011
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Въпроси на здравното законодателство

Материал № 1100913, от 13 май 2014
Свален: 166 пъти
Прегледан: 211 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 44
Брой думи: 12,453
Брой символи: 79,251

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси на здравното законодателство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала