Големина на текста:
Курсова работа
По
Банков маркетинг
На
Тема:
Маркетингова дейност на ‘Банка ДСК’
Изготвил: Проверил:
фак.:№
Спец.:Маркетинг
1. История:
Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената
влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за
преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е
преобразувана в търговска банка.
От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно
имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка
ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври
2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария стана едноличен
собственик на акционерния капитал на Банка ДСК. В резултат на бързото адаптиране
към високите стандарти на Група ОТП и мащабната инвестиционна програма на
унгарския собственик, Банката успя да осъществи една много успешна
трансформационна програма, превръщайки се от държавна в отлично функционираща и
ефективна частна банка. Заедно с дъщерните си компании тя изгради една силна
финансова група, изключително динамично развиваща се, модерна и гъвкава,
ориентирана към нуждите на всички свои клиенти, предлагайки им широка гама от
услуги в т.ч.: пенсионно осигуряване, управление на активи, охрана, транспорт и
инкасова дейност, планински и морски туризъм.
Банката не само се наложи като предпочитан партньор в банкирането. В най-новото
банково проучване, проведено от Ипсос - една от водещите компании за пазарни
проучвания в глобален мащаб - и investor.bg. за пореден път Банка ДСК е посочена като
най-разпознаваемата банка в България от 34% от участниците в него. И по показателя
спонтанна разпознаваемост на същото проучване Банка ДСК е убедително на първо
място с гласовете на 77% от анкетираните. В категория банките като марка ДСК отново
е избрана за най-предпочитаната банкова марка с 32%.
Обслужвайки над три милиона клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко
българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банка
ДСК има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава
местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход
и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и
среден бизнес в цялата страна.
На фона на динамично променящия се европейски пейзаж корпоративното банкиране и
бизнесът за малки, средни и микропредприятия придобиха статут на стратегически
сегменти. В този смисъл едно от постиженията на Банката през последните пет години
беше учредяването на специализирано звено за европейски фондове – ДСК Бул-
Проджект. Новото поделение се наложи като водещ партньор в процеса на усвояване на
европейските структурни и кохезионни фондове, предлагайки на общините и фирмите
специално разработени за тях услуги и продукти.
Банка ДСК е първата банка в България, която обособи специализирано звено за
проектно финансиране. Съвместно с Банка ОТП тя осъществи първата сделка в
България в областта на недвижимите имоти, кредитирана чрез проектно финансиране -
изграждането на търговския и развлекателен комплекс Mall of Sofia.
Една от посоките, в които банката фокусира своите усилия в последните години, е
модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез различни
дистрибуционни канали. През 2006 г. Банката започна издаване на дебитни карти през
собствен авторизационен център. Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК
ДСК Директ, която непрекъснато обогатява своите функционалности, се наложи като
една от най-надеждните и лесни за управление от клиентите на Банката, които се
чувстват истински свободни да управляват своите средства, имайки 24 часов достъп до
тях от всяка точка на света. През 2009 г. Банка ДСК разработи специално за своите
клиенти версия на ДСК Директ, пригодена за мобилни телефони - с DSK Direct mobi те
вече имат връзка със средствата си и чрез мобилния си телефон. Като банка обърната
към потребителите, в стремежа си да им осигури лесен и удобен достъп до банкови
услуги в динамичното им ежедневие, на 1 юли 2011 г. Банка ДСК въведе първото
приложение за смартфони за потребителите на операционната система Android, а от
началото на месец август и за притежателите на iPhone. Чрез новите приложения
потребителите научават актуалните новини и събития, както и промоции по продукти
на Банката, актуалните валутни курсове по фиксинг на БНБ и могат бързо да откриват
най-близкия и удобен банков клон или банкомат с помощта на Google Maps. Чрез
вградения валутен калкулатор потребителят може лесно да изчисли сумата, която би
желал да обмени в клон на Банка ДСК.
Банката е и един от пионерите в страната и в областта на корпоративната социална
отговорност. Тя е една от първите компании в България и първата банка в страната,
която публикува годишен отчет по модела на Банка ОТП за дейността си за 2008 г., като
първата видима стъпка към структурирана корпоративна социално отговорна дейност.
Неслучайно през 2009 г. Банката получи два приза в конкурса на в. „Пари” за социално
отговорна компания на годината - в категорията „Благотворителност”, която е
сърцевината и изходната точка на формиране на практиките на социална отговорност на
корпорациите, и за иновативен подход към корпоративната социална отговорност.
Основание за последната награда е фактът, че Банка ДСК е превърнала повишаването
на финансовата култура на своите служители и клиенти в територия на отличителност.
Съвсем заслужено Банка ДСК получи и наградата „Каузи 2011 г.” за подкрепата си на
SOS Детски селища България. През 2011 година Банка ДСК EАД стана SOS златен
корпоративен семеен спонсор, поемайки траен ангажимент да се грижи за две SOS
семейства като осигурява средствата за целогодишната им издръжка. През 2012 г.
Банката затвърди ангажимента си, превръщайки в традиция своята съпричастност със
съдбата на децата, лишени от родителски грижи.
Друго постижение на Банката в областта на корпоративната социална отговорност са
нейните устойчиви екологични инициативи, скрепени с многогодишни договори със
специализирани фирми за рециклиране на хартия, офис оборудване, автомобилни гуми
и др., както и строителството или преустройството на помещения на Банката по новата
корпоративна визия в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност
и Закона за екологията. Заради впечатляващата „зелена концепция”, залегнала в
основата на новата административна сграда на Централна управление и налагаща се
при преустройството и на други сгради на Банката в страната, през 2011 г. Банката
получи приза за „Най-зелена компания за 2010 г.”в първия национален конкурс,
организиран от b2b Media.
Банка ДСК традиционно е една от банките с най-устойчиво представяне и резултатите
от изминалата 2011 г. го доказват. Постигнатият нетен лихвен доход е в размер на 520,7
млн. лв., което бележи ръст от 5,2% спрямо 2010 година. Банката отчете положителен
финансов резултат от 85.3 млн. лв.
През 2011 г. Банка ДСК остана безспорен лидер и по редица други показатели: кредити
на граждани с 30% пазарен дял, потребителски кредити - 32%, ипотечни кредити - 28%,
и депозити на граждани –16%. По показател „съотношение на разходите и приходите” е
лидер сред първите 10 най-големи банки с 34,8%.
Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България,
нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и
създаването и поддържането на стандарти в банкирането получиха и през 2010 г.
заслужено признание, както у нас, така и в чужбина. Британското списание Finance
Central Europe (FCE) обявява Банка ДСК за „Най-добрата банка на десетилетието 2000 –
2010 г. в България”, за „Най-добрата банка в България 2010 г.”, и за пети пореден път
Виолина Маринова, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен
директор на Банка ДСК, стана носител на наградата „Банкер на годината в България за
2010 г.”. Банка ДСК бе обявена за „Банка на годината в България” и във

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 мар 2019 в 20:38 учител на 44 години
20 фев 2018 в 22:25 ученичка на 23 години от Пловдив - НТГ "Васил Левски", випуск 2014
02 фев 2018 в 16:57 студент на 45 години от София - МГУ "Св. Иван Рилски", факулетет - Минно технологичен факултет, специалност - УРПС, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
350
·
18
·
3,674
·
218
·
1

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
275
·
11
·
2,085
·
224

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
344
·
16
·
4,426
·
367

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Финанси. Продуктова политика. Видове банкови продукти

25 апр 2011
·
101
·
13
·
3,544
·
187

лекции по финанси и банково дело предназначена за студенти. Може и да се ползва за курсова работа...
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
10
1
1
3 мин
09.10.2019
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
50
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Маркетингова дейност на банка

Материал № 1100561, от 12 май 2014
Свален: 53 пъти
Прегледан: 60 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 3,690
Брой символи: 22,989

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингова дейност на банка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения