Големина на текста:
12-Планиране на запасите.
Запасите в литературата се класифицират от различни гледни точки, но за нуждите на управлението на физическата дистрибуция най-важно значение
има класификацията им в зависимост от особеностите на търсенето. Тези особености в най-голяма степен влияят на размера на поддържаните запаси,
на честотата на тяхното попълване, на обращаемостта им и т.н. Търсенето на стоки за производствено и лично потребление може да се класифицира
на:
Непрекъснато търсене - отнасящо се за стоки, които еднократно или за кратък период задоволяват потребностите и при всяка нова нужда се купуват.
Те са добре известни на потребителите по вид, асортимент, качество, начин на употреба и т.н., имат дълъг жизнен цикъл, продажбите са постоянни и
много по-слабо се влияят от конюнктурни фактори. Такъв характер има търсенето например на хранителните стоки, перилни препарати, паста за
зъби, селскостопански суровини.При непрекъснато търсене стоковите запаси трябва да се поддържат на равнище, което удовлетворява изпълнението
на поръчките на клиентите близко до 100%-то. Неотложното потребление при липса на предлагане насочва клиентите към други търговци и може да
доведе до загубване на продажби и пазарни позиции. Пред управлението на запасите стоят за решаване проблемите свързани с:
• прогнозиране равнището на търсенето на всеки вид и асортимент;
• определяне допустимия размер на максималните запаси, които икономически е целесъобразно да се поддържат;
• определяне кога и как ще стане попълването на запасите.
Периодичното търсене се отнася за стоки с по-дълъг срок на физическо и морално износване, обикновено с по-висока цена и възможности за
заменяемост. То е много променливо във времето, трудно предсказуемо, зависи от много повече фактори, на които не винаги може да се даде точна
количествена оценка (мода, въвеждане на нова техника и технологии, психологически фактори и др.).
Управлението на запасите при този вид търсене трябва да се насочва към по-внимателното му изучаване и предвижването му за бъдещ период, защото
от това зависи как ще се обслужват клиентите и какви ще бъдат потенциалните продажби, както и разходите за тяхното осигуряване.Недооценяването
на този факт довежда до ненавременно попълване на запасите, нестабилност и несигурност при изпълнението на поръчките на клиентите или пък до
натрупване на по-големи запаси, забавяне на тяхната обращаемост, намаляване нормата на печалбата.Сезонното търсене на стоки се проявява само в
определени сезони: зимни или летни дрехи и спортни принадлежности, ученически пособия, коледни и новогодишни подаръци и др. Това търсене
има пиков или еднократен характер (играчи за елхата, мартеници) и това трябва да се има предвид при управлението на запасите.Управлението на
запасите при подчертано сезонен характер на търсенето трябва преди всичко да се насочи към прогнозиране на очакваните продажби, за да се
определят необходимите запаси.Ограниченото търсене е характерно за стоки, които се търсят само в определен момент, след който на пазара се
явяват нови стоки, които ги изместват. Това са стоки с много кратък жизнен цикъл. Спадът в търсенето обикновено е плавен и може да се предвижда и
планира.Управлението на запаси при ограничено търсене трябва да се насочва не толкова към прогнозирането, а към точното планиране: кога, колко,
къде да се натрупват запаси, за да се реализират оптимални продажби. Прогнозирането на запасите може само да подпомогне точното планиране за
определени периоди: месец, седмица, дни.Обвързаното (комплексно) търсене е такова търсене на стоки, чието потребление е обвързано с това на
други допълващи ги, например увеличаване търсенето на лични моторни превозни средства е съпроводено с нарастване на търсенето на резервни
части и сервизни услуги, както и на течно гориво, масла; увеличаването на търсенето на шампоани, на кремове за лице съответно увеличава и
потребностите от съответни флакони и кутии за опаковка и т.н.Управлението на запасите при обвързаното търсене трябва да предвиди и прогнозира
колко да се произведе и достави от взаимно допълващите се в потреблението стоки, за да се задоволят потребностите. Такива прогнози са необходими
за разработването на производствени схеми и планове за производството на взаимно обвързаните в потреблението стоки, както и на планове за
изграждане и поддържане на складов капацитет.Както производствените, така също и търговските фирми, задоволяват повече от един вид търсене, за
да могат да маневрират по-добре при постигането на оптимални продажби. Поради това управлението трябва да подхожда селективно при избора на
подходящи варианти при задоволяване на различните видове търсене и при управлението на запасите.Проблемите на управлението на запасите са
свързани с тяхното прогнозиране, планиране и контролиране. Между тях основен е проблемът за балансирането на разходите по поддържане и
съхранение на запасите, снабдяването и попълването на запасите и обслужването на клиентите.Планирането на запасите е съпътствано от ключови
въпроси, параметри и процедури. На първо място, преди да започне планирането ще ни интересуват три основни въпроса: -кога да поръчваме
запасите;-какви количества запаси са ни потребни;-как да управляваме запасите.Определянето на точката на поръчване или кога трябва да направим
поръчка за попълване на конкретния запас е първият основен въпрос в процедурата по планирането. Точката на поръчване може да се изрази чрез
единици запаси или дни на доставката. За решаването на този въпрос ще формулираме хипотезета, че условията на търсенето във функционалния
цикъл на планирането са свойствена определеност. Това означава, че величината на бъдещото търсене и продължителността във функционалния
цикъл на планирането са стабилни и известни предварително. Определящи при изчислението размера на поръчката са разходите за поддържането на
запасите и разполагането на поръчките във времето. Главното тук е да не се забравя, че средният обем на запасите е равен на половината поръчки. От
тук следва, че колкото по големи са партидите попълващи запасите, толкова повече е средния обем от запасите, а следователно и годишните разходи
за тяхната поддръжка. От друга страна, с колкото по-големи партиди се попълват запасите, толкова по-рядко се налага да се правят поръчки, а и
толкова по-малко разходи на брои поръчки ще има. Оптималният размер на поръчката трябва да бъде такъв, че сумарните годишни разходи за
поръчки и от съхраняването на запасите са най-малко при определен обем от продажбите. Това съотношение е показано на фиг. 5. Точката, в която
сумата на разходите от съхраняването на запасите и разходите за поръчките се оказват минимални, представлява най-малкото възможно равнище на
общите издръжки. Или още по-просто казано, необходимо е да се определи такъв размер на поръчката и такова време между две доставки, при които
се достига минимума от съвкупните разходи от поръчките и съхраняването на запасите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 окт 2015 в 11:18 студентка на 33 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на ресурсите

Материал № 1099653, от 09 май 2014
Свален: 1 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 1
Брой думи: 943
Брой символи: 5,733

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на ресурсите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала