Големина на текста:
Волейбол
Същност и характеристика на играта
Волейбола е спортна игра.За нея са присъщи идеите заложени в
игрите.Играта обхваща различни начини на човешката изява и се разглежда
от антропологията-наука за човека, за неговият произход и
развитие.проучванията на игровата същност на човека подлагат на анализ
игровото му поведение , свързано с поставените цели и задачи , до по сложни
проявления-изпълнения на игровата роля и нейната специфика , както и
разделението на функции / в спортните игри/
Играта е и начин на адаптация към социалната среда , в която попадат
участниците . Изразява се в обединяването на целите , интересите , ценностите
, нормите на поведение , традициите , културата.
За волейбола са присъщи някои съществени характеристики на
спортните игри.Спортните игри включват активни съзнателни действия ,
извършвани от групи с определен състав и по определени правила , цел
постигане на победа над противника.Тези активни съзнателни действия са
конкретни за определен вид спортна и съставят техника и тактика на играта.
Спортните игри са насочени за развиване на определени
интелектуални, физически и двигателни способности.
Спортните игри принадлежат на света на спорта.Класификацията на
спортовете се извършва по различни критерии: според структурата на
движенията;според размера на физически усилия;по физиологични и
биомеханични критерии или по енергетични и психологични
показатели.Спортните игри могат да бъдат причислени към спортовете със
смесени движения / циклични и ациклични /.
Волейболът е сред най-вълнуващите и практикувани спортни игри.
Интересът се дължи на многообразието на динамичните действия на
волейболистите, при което те сътрудничат със своите партньори, без да
преминават в директен контакт с противниците.Състезанията по волейбол
между два отбора дава възможност на всеки от тях да се бори за постигане на
победа, като реализира основните тактически задачи в състезанието. В
процеса на играта става непрекъсната смяна между нападение и защита-
единият отбор напада, а другият се отбранява и съответно контраатакува.
Нападението и защитата са основните фази в процеса на игра.
Характерна особеност на волейбола е редуването на фази на активна дейност
и фази на отдих.
За да се достигне до състезание и се изпита удоволствие от играта , се
преминава през дългият път на овладяване на техниката. В основата и стои
тренировката за развитие на физически качества и основни двигателни
способности: бързина на реакция, сила, издръжливост, ловкост, гъвкавост. За
упражняването на волейбол се изисква добра координация на движенията,
овладяване на технически умения и рационално управление на движенията
при определени скорости, темп, ритъм.
Анализът на спортната техника във волейбола се прави на основата на
кинематиката. Това е външната картина на движенията /скорост, амплитуда,
фазите на контакта на ръката с топката/.За да разкрие вътрешният
механизъм на движенията, те трябва да се разгледат в биомеханичен аспект,
като се включат масата, силата и техните производни.Техниката на ударите
във волейбола показва тенденция към повишаване на точността при
нарастване скоростта на движение. От позиция на биомеханиката
извършването на такива точни действия в без опорно положение на тялото
изискват изключителна прецизност. Целевата точност е критерий за оценка
на специфичната тренираност на група волейболисти.
За волейбола са характерни сложност и бързина при решаване на
двигателните задачи в игровите ситуации. Изпълнението на техническите
елементи и решаване на тактически задачи във волейбола трябва да става за
много кратко време. Необходимо е да предвиждат и изпреварват действията
на партньори и противници
В съвременният волейбол се проявява и друга характерна особеност –
функционалната специализация на състезателите /нападатели,
разпределители, блокировачи, либеро/. Това не противоречи на тенденцията
за универсалност. Така например при преминаване на предна линия на
разпредаелителя изпълняват функции на нападатели.
Тенденциите в развитието на волейбола налагат включването във
волейболните състави на високо ръстови състезатели с отлична физическа
кондиция и бърза мисъл.Въвеждането на правилото „либеро” през 1998г. даде
шанс на състезатели с по-нисък ръст да намерят място в съставите на високо
квалифицираните отбори.
Различните стилове на игра / говори се за европейски, азиатски,
американски волейбол/ взаимстват най-доброто един от друг и това прави
играта изключително атрактивна и динамична.
Постигането на добри резултати тренировъчната подготовка и
състезателната дейност е пряко свързано с ефективните средства, методи и
организация на тези сложни процеси.
Физическата подготовка е насочена към усъвършенстване на
скоростно-силовите качества, бързина на придвижване, гъвкавост и скокова
издръжливост.
Поради сложната в координационно отношение движения във
волейбола, обучението и усъвършенстването на техниката на играта е сложен
и продължителен процес. В съвременният волейбол все по-голямо значение
придобиват уменията за игра на висока скорост. Умението да се владее тялото
и да се управляват движенията в безопорно положение е необходимо да се
развива още в ранният етап на усвояване на техниката. Това е една
перспективна методика, която включва упражнения на батут, прескоци и др.
Едно от специфичните качества, които трябва да развият
волейболистите , е определянето на траекторията и на скоростта на летежа на
насочената към тях топка, придвижването и заемането на необходимото
изходно положение за посрещането и. Така наречената антиципация им
позволява изпреварващо да се позиционират и да действат рационално.
Към специфичните качества можем да отнесем и игровата точност.
Игровата точност е основата на игровата ефективност и зависи от уменията
на спортиста за кратко време да вземе единствено правилното решение за
действие.Проявата й е възможна при добра тактическа подготовка и добра
организация на нервно мускулните усилия.
Чрез тактическата подготовка се развиват уменията да се води спортна
борба с цел постигане на победа. Включва индивидуалните, груповите и
отборните действия в нападение и в отбрана.
Взаимовръзката между отделните страни на подготовка-физическа,
техническа и тактическа, се осъществява чрез решаването на задачата за
интеграция на всички знания, качества и умения. Така в системата на
подготовка на волейболистите се включва и интегралната подготовка. При
нея най-голямо приложение имат игровият състезателният методи.
Състезанията по волейбол са проявления на интегралната подготовка.
Състезанията са най-добрият повод да се демонстрират всички умения и
способности, придобити в процеса на обучение и тренировка.
Волейболът освен в света спортното майсторство намира приложение в
спорта за всички и в учебните програми по физическо възпитание на учащите
се за решаване на възпитателни и образователни задачи.
ДОЛЕН ЛИЦЕВ НАЧАЛЕН УДАР-
Техника и методика на преподаване
Изпълнението на всички начални удари преминава през няколко
взаимно свързани последователни фази:
Първа фаза-изходно положение;
Втора фаза-подхвърляне на топката;
Трета фаза-удар по топката;
Четвърта фаза-съпровождащо движение. При някои удари от нов тип
последната фаза липсва.
Долен лицев начален удар. Използва се в случаите, когато искаме
да насочим топката точно в определена зона или към играч, владеещ лошо
посрещането.
1. Волейболиста застава в зоната за начален удар в разкрачен
стоеж.Стъпалата са разтворени на ширината на раменете, успоредни едно на
друго. Коленете са сгънати, а трупът е леко приведен напред. Слабата ръка ,
сгъната в лакътната става, държи топката пред удрящата ръка на равнището
на пояса. Удрящата ръка е изнесена предварително назад покрай тялото в
задно крайно положение или в близост до топката/ първото е за предпочитане
при първоначално разучаване/
2.Подхвърлящата ръка изхвърля топката на не повече от 5-10 см. В
равнината на удрящата ръка, така че, ако топката бъде пусната да падне на
земята малко преди и встрани от задно стоящия опорен крак.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 май 2020 в 19:33 ученик на 35 години от София - 21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", випуск 2016
19 май 2020 в 21:14 в момента не учи на 27 години
15 май 2020 в 10:55 потребител на 26 години
06 май 2020 в 18:58 ученик на 19 години от Бургас - "Св.Св.Кирил и Методий", випуск 2020
05 май 2020 в 19:58 в момента не учи на 32 години от София
28 апр 2020 в 12:11 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, випуск 2016
24 апр 2020 в 14:49 студент на 49 години от Айтос - Технически Колеж Сливен, факулетет - ala bala, специалност - Финанси, випуск 2022
20 апр 2020 в 14:08 в момента не учи
 
Домашни по темата на материала
урок по физическо въспитание и спорт
добавена от miro_pv 20.11.2017
2
26
Помощ за игри за детска градина
добавена от mani4ka89 11.04.2012
2
89
Подобни материали
 

План-конспект по плуване

24 мар 2008
·
560
·
4
·
341
·
897
·
3
·
3

План конспект по плуване със студенти от НСА първи курс.
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,091
·
92
·
5,175
·
7

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
902
·
2
·
333
·
1,921
·
9

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
739
·
3
·
260
·
1,696
·
2
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
440
·
5
·
456
·
906
·
1

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
84
1
1 мин
23.11.2016
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Волейбол - Същност и характеристика на играта

Материал № 109287, от 11 мар 2008
Свален: 514 пъти
Прегледан: 516 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 982
Брой символи: 8,509

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Волейбол - Същност и характеристика на играта "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
105

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения