Големина на текста:
Тема 1. Международен бизнес ­ условияелементи:
Международен бизнес ­ включват се всички международни дейности на 
дадена държавакоито имат връзка с обмена на стокиуслуги и информация 
за търговски цели и ибмена на парични средстваТези международни 
дейности са взаимосвързани и взаимозависими
Обхват на международните бизнес дейностистоки (експорт,импор), услуги 
(използване и извършване на услуги извън странатаи инвестиции 
(портфейлни инвестицииПЧИ)
Международен пазар  ­ обозначаване на връзки и отношения между 
стопански субектидържавни и международни органиупълномощени да 
координарат и контролират по спечифичен начин спазването на установения 
от участващите субекти регламентМеждународният пазар най­често се 
определя въз основа на следните детерминанти: 1) вид сделки, 2) тип условия 
и механизми на търговия, 3) брой международни участници, 4) реализиран 
оборот в сделки;
Видове международни пазари:
1) териториален обхват ­ континенталниинтерконтинентални и глобални 
пазари;
2степен на зрялост на пазарните отношения ­ развитинововъзникващи и 
други пазари;
3) значение и традиционност на пазара ­ при този показател се отчитат 
промените на икономическата среда чрез нарастването на пазарния 
потенциал и динамиката на пазарната конюнктура.
4) предметна определеност на търговията ­ международни стокови пазари
международни валутни пазаримедународни фондови пазаримеждународни 
кредитни пазариСъществува взаимна обвързаност между тези пазари.
5) достъп за проникване и характер на действащия пазарен механизъм ­ 
свободнизатворени и привилегировани пазари.
Свободният пазар е тозипри който в най­голяма степен се реализира 
механизмът на свободната конкуренцияОсновни пазарни фактори си остават 
търсенето и предлагането.
Регламентирани  пазари  ­   основани   на  регламентирани   дългосрочни 
споразумения между две и повече страниТъй като достъпът до тях е 
ограниченте се наричат още затворени.
1
Привилегированите пазари подсигуряват облекчен достъп до определени 
условия или за определени партньори.
6) тип конкуренция ­ използват се следните параметри ­ индивидуализация 
на продуктаброй на конкурентите на пазараголемина на конкурентите
контрол върху цените.
Полиполистичен пазарпри който броят на участниците е голямно 
преобладават   дребните   и   средни   фирми   с   висока   степен   на 
стандартизираност за аналогичните фирмени продуктиЦените се определят 
чрез механизма на търсенето и предлагането.
Олигополистичен пазарпри който броят на участниците е малък с 
преобладаващи средни и големи фирми.
Монополистичен пазарпри който броят на участниците е малъка в някои 
случаи силно ограниченкато преобладават големите фирми.
7) интересна класификация прави Копланд на база на културните различия 
между дименсиите чрез "модел на глобалните продажби и договарянето"
8) Специфичен тип пазари са експортните пазариКотлър ги определя като 
"съвкупност от всички потенциални купувачи на даден продукт или 
услугакоито са разположени зад границите на фирмата". Експортните 
пазари могат да се разглеждат като начален етап в усилията на фирмата в 
процеса на интернационализациякойто се осъществява при сравнително най­
ниски разходино и скромни резултатиЕто защо и целите на фирмата се 
свеждат до завоюване на микросегменти (пазарни ниши), в които фирмата да 
може да се приспособиСпоред Боева "експортните пазари са един от 
елементите на международните пазариЧрез тях се осъществяват 
класически операции".
Основни тенденции на международните пазари
? Глобализация на пазара и стопанската дейност   ­ създават се нови 
икономически   иполитически   съюзи   с   мащабни   промени   на 
международните пазариобособяващи основни регионални пазари
Това са ЕССеверноамериканската зона за свободна търговия NAFTA и 
др.
?Международно стандартизиране на продукти  
? Създаване и функциониране на нови информационна среда във   
фирмите ­ функционирането на информационната среда изисква да се 
2
поддържат маркетингови информационни масивиот които да става 
ясно койколкокогана каква цена и на кого да се продава.
Тема 2. Международен маркетинг ­ същностелементихарактеристики:
1)  "Международният маркетинг е маркетинг на стоки и услуги зад пределите 
на странатакъдето се намира организацията"
2)  "Международният  маркетинг има  за  свой  обект планирането  и 
извършването на операции зад граница с оглед на задоволяване на целите на 
индивида и фирмата"
3) "Международният маркетинг е дисциплина за международно управление
Той обуславя съчетанието продукт/чужди пазариза което притежава 
конкурентно предимствоТой определя взаимодействите на политикитекоито 
трябва да се приложат спрямо всички пазарив което работи предприятието.
Фирмата трябва да участва в следните бизнес процеси: 1) икономически 
транзакции, 2) културни транзакции и 3) политически взаимодействия.
Разлика между международния и националния маркетинг:
1) необходими са повече средства за извършване на маркетингови проучвания 
в отделните страни;
2) преминаването на границите изисква оформянето на голям брой 
документация и спазване на редица правилапроизтичащи от граничен
митнически и валутен режим;
3) разстоянията между отделните страни са по­големи и се пораждат 
множество трудностиразходи за транспортиране и застраховане на стоките;
4) участието на международният пазар изисква значителни финансови 
ресурси поради големите мащаби на сделките за покупко­продажба на стоки;
5) при международните сделки поне една от страните плаща във валутакоето 
поражда и валутен риск.
Международни маркетингови парадигми ­ означава "моделили "пример
Значенито на думата се използва за обозначаване на практикикоито 
определят границитеобхвата и параметрите на една научна дисциплина през 
определен период от времевкл. 1) какво трябва да бъде изследвано, 2) тип 
на въпроситекоито трябва да се поставят, 3) как трябва да се структурират 
тези въпроси.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 17:55 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - МИО, випуск 2017
12 май 2020 в 18:00 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
16 мар 2020 в 16:08 потребител
10 ное 2019 в 10:58 студент на 36 години от София - ВСУ Черноризец Храбър
17 юни 2019 в 15:38 в момента не учи на 33 години
04 юни 2019 в 22:26 в момента не учи на 24 години от София
04 май 2019 в 16:37 родител на 41 години
11 фев 2019 в 11:25 студентка на 34 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - управление на бизнеса, випуск 2017
02 мар 2018 в 12:55 студентка на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Международна икономика, специалност - МИО, випуск 2018
10 яну 2018 в 22:39 ученик на 23 години от Хасково - ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
6 мин
11.11.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Mеждународен бизнес - условия, елементи

Материал № 1092379, от 17 апр 2014
Свален: 43 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Тема
Брой страници: 42
Брой думи: 10,577
Брой символи: 69,682

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Mеждународен бизнес - условия, елементи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала