Големина на текста:
Медицински Университет София
Медицински Колеж
„Йорданка Филаретова
Р Е Ф Е Р А Т
По Медицинска социология.
на тема:
Социология и медицинска социология.
Определение, предмет, задачи (функции)
Студент: Преподавател:
Лилия Дончевадоц.К. Шопова
фак. № 1006
специалност:
помощник- фармацевт
София, 2013
2
Диференциацията на медицинската наука се извършва, както
по отношение на предмета, който изучават отделните дисциплини,
така и по отношение на методическите възможности – били те
класически или нови и специфични. Този процес се явява
безспорно предпоставка за по-нататъшната специализация на
медицинската практика. Израз на тези закономерни процеси е
оформянето на медицинската социология, най-рано и най-цялостно
проявила се в Германия.
Социологията е наука за обществото и изучава закономерностите,
които бележат възникването и развитието на човешките общности или
общества и взаимодействията между тях. Терминът „социология” е въведен
за пръв път от Огюст Конт през 1838г. Той определя социологията като наука
за структурата на обществото (социална статика) и за законите на неговата
еволюция (социална динамика).Конт иска социологията да наблюдава и
систематизира обществените явления по подобие на точните науки. Той
излага своите възгледи в „Курс по позитивна философия“, където е
установена аксиомата, че фактите, с които боравят всички оформени по
негово време науки, са подчинени на детерминичен принцип. Според
изложената по – горе гледна точка обществата не са материя, която хората
променят по свое желание, а се променят според закономерности.
В класификацията на науките Огюст Конт поставя социологията след
физиката, химията и биологията. Той смята социологията за най-сложна от
всички науки, защото използва научните достижения за да разбере, предвиди
и контролира човешкото поведение.
Друг голям теоретик на социологията е Емил Дюркем (1858-1917).
Според него социологията изучава социалните факти, оформящи
индивидуалните действия. Социалните факти биват разграничавани чрез
сравнение с научни дисциплини като биология и физиология,
принадлежащи към точните науки. Описването на социиалните факти става
чрез метода на наблюдението, отново характерен за точните науки. Чрез
описание на метода на изучаване на социалните факти Дюркем косвено
доказва мястото на социологията и социалните явления в сферата на
позитивното знание. Според Емил Дюркем споделените ценности и обичаи
крепят обществото, а в основата на социалната промяна е разделението на
труда.Социалните промени рушат старите и създават нови ценности.
Промените в модерния свят са все по-бързи и интензивни - хората не успяват
да се справят с тях.Стига се до аномия – липса на общи социални правила и
норми.
2
3
Аномията ражда безнадеждност, загуба на смисъла на живота
дезориентира индивидуалното поведение.
Медицинската социология разглежда медицината като от
социологическата система на обществото.
Медицинската социология притежава своя собствена – обща и
специфична методическа основа, насочена към изучаване и установяване на
стойностите и тенденциите в изменението на здравните и демографските
процеси на обществото, на личното и общественото отношение към тях.
Обект на медицинската социология е медицината (здравеопазването),
разглеждана като подсистема на социологическата система на обществото.
Предмет на Медицинската социология са социологическите връзки и
взаимодействия, законите на функционирането и развитието на медицината
като обществена система, т.е. в рамките и контекста на социологическата
система на обществото.
Нуждата от социология в медицината и здравеопазването има
няколко важни предпоставки: човешкото здраве е биологичен, но и
психологичен, културен и социален феномен и има социални
причини и закономерности.
Ако се отговори на главния и основен въпрос в медицината – от какво
непосредствено зависи здравето, ще се намери ключа, с който до голяма
степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически
цели.Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на
съвременната медицина и преди всичко на комплексните медико-социални
епидемиологични изследвания. Благодарение на тях в значителна степен се
определи съставът, структурата на рисковите фактори, обуславящи
общественото здраве. Това позволи да се формира концепцията за промоция
на здравето наука за утвърждаване, повишаване и възпроизводство на
общественото здраве и преди всичко здравето на здравите.
Както физическото, така и психосоциалното здраве е
целесъобразно да се разглежда в динамика през целия живот на
човека. То до голяма степен зависи от физиологичните възрастови
цикли, през които преминава организма.
Болестта води не само до нарушаване на физиологичните, соматичните,
психичните, социалните, трудовите и моралните функции на човека, но и до
нарушаване на целия спектър на живота. При това определението на болестта
е извънредно трудна задача.
Например, от гледна точка на ръководството на предприятието, всяка
болест е неспособност на работника да изпълнява своите функции, но от
гледна точка на семейството на болния, болестта е промяна на поведението,
както на самия болен, така и на членовете на неговото семейство.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социология и медицинска социология. Определение, предмет, задачи (функции)

Диференциацията на медицинската наука се извършва, както по отношение на предмета, който изучават отделните дисциплини, така и по отношение на методическите възможности...
Изпратен от:
Lili Doncheva
на 2014-04-16
Добавен в:
Реферати
по Социология
Статистика:
118 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Що е социология?

27 окт 2007
·
431
·
7
·
868
·
193
·
1

Социологията изследва условията за формиране, подържане и промяна на социален ред, както и условията протичането и резултатите на социалната дейност.
 

Социология

13 фев 2008
·
484
·
9
·
2,360
·
4

Същност на понятието социология. Определение: социологията е частна, самостоятелна, не философска и хуманитарна наука за обществото като цялостна, динамична (променлива), органична (саморегулираща се и саморазвиваща се), хетерогенна (разнородна)...
 

Здравето като стил на живот

16 дек 2007
·
483
·
5
·
575

Социалната медицина има за свой обект медицината като част от социологическата система на обществото, а за свой предмет – закономерностите на функционирането и развитието на медицината като социологична структура.
 

Социологията - наука за света, който ни заобикаля

03 яну 2008
·
291
·
6
·
1,032
·
1

Проблемът за историческото начало на социологията е от принципиално естество. Без основно разрешаване на този проблем историята на социологията като предмет води до съвсем неприемлива неопределеност...
 

Методика на социологическото изследване

12 яну 2008
·
405
·
11
·
1,628
·
164

Научните изследвания, от гледна точка на своята методика са теоретични, емпирични и теоретико- емпирични. От прагматичен аспект те се делят на фундаментални и приложни. Фундаменталните са насочени към установяването на принципно нови...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Социология и медицинска социология. Определение, предмет, задачи (функции)

Материал № 1092117, от 16 апр 2014
Свален: 118 пъти
Прегледан: 104 пъти
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,657
Брой символи: 11,246

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социология и медицинска социология. Определение ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала