Големина на текста:
Педагогика на взаимодействието –
дете – среда
Обект, предмет и задачи на педагогиката на взаимодействие дете –
среда
Педагогиката на взаимодействие дете-среда е педагогическа дисциплина, която е включена в
системата на педагогическите науки. У нас идеята децата от предучилищна възраст/ПУВ/ в ДГ
да се запознават с околната действителност възниква с възникването на теорията на ПУВ. Пръв
теоретик на ПУВ е Драган Цанков – в забавачниците трябва да работи само майки. Методиката
на запознаване на детето с природата се формира като самостоятелна наука през 50г на 20в. По-
късно методиката се обогатява с нови идеи на запознаване на децата с обществената среда. Така
тя прераства в дисциплината Методика на запознаване на децата в ДГ с околната
действителност. През 90г на мин век дисциплината получи ново наименование- педагогика на
възпитание дете-среда.Дисциплината има специфичен характер, тъй като включва знания от
различни науки- физика, биология, зоология, география, история. От изложеното става ясно, ме
педагогика на взаимодействието дете-среда е комплексна наука, интегрира знания от различни
науки.Обект на дисциплината е възпитанието и обучението на децата в ДГ по образователното
направление /ОН/ природен свят и социален свят. Предмет са закономерностите на
възпитанието и обучението на децата в ДГ по ОН природен и социален свят. Задачите са – 1. Да
проучи възникването и развитието на идеята за ориентирането на детето в околния свят.;
2.Да обоснове образователното съдържание/ОС/, което децата от ПУВ трябва да овладеят;
3. Да посочи специфичните способности на учебния процес по ОН природен и социален свят;
4.Да обоснове формите за организиране на обучението по ОН прир и соц свят;
5 Да посочи методите и похватите на обучението по тези ОН
6. Да посочи учебните средства, необходими за реализирането на учебния процес
Ориентиране на детето в неживата природа
През последните десетилетия програмата в ДГ, както и в държавните изисквания .се
включват знания за неживата природа. Редица изследвания доказаха, че децата от ПУВ са в
състояние да усвояват знания за редица явления за неживата природа.3годишните деца се
запознават предимно с промените, които настъпват в неживата природа през разл сезони.
Усвояват знания и свойствата /водата, пясъка/. ОС за неживата природа за децата от 4-5г е по-
сложно. Освен промените в неживата природа все запознават и с агрегатните състояния на
водата, с условията, които са необходими за преход от едно състояние в друго. Децата усвояват
знания свързани с движението на предметите в пространството.Руския педагог Фрейдхин
смята, че децата от ПУВ са в състояние да открият зависимост между елементите разстояние,
скорост, време. Включват се знания за промените в неживата природа през сезоните,; знания с
разл свойства на въздуха – въздуха е невидим, но той притежава опр обем, тегло/ балончета/,
съдържа се почти навсякъде / почва – пуска се в аквариум/.Запознаване със свойствата на
магнита / привлича металните предмети/; Със свойствата на огъня – има форма, цвят, излъчва
топлина и мирис. Децата не играят с огъня – както е полезен, така е и опасен. Запознават се и с
разл състояния на водата – дъжд, сняг, роса; Със свойствата на светлината – отразява се в някои
предмети / огледало/.основен източник на светлината е слънцето. Да се направи сравнение с
гръмотевицата. Първо е светлината, после звука. Запознават се и с мълнията, като основана цел
е да се формира представа за това явление и да се формират умения да не се плашат- да не
разговарят по телефон, когато са на открито, не трябва да се крият под дърветата. Клякаш на
земята, защото ако те удари мълния ще отмине по-бързо, защото си близо до земята;
Запознаване с дъгата – появява се след дъжд и винаги срещу слънцето.
Ориентиране в растителния свят
Основната цел на ориентиране на детето в растителният свят според Маргарита Колева е
формиране на положително активно действено отношение на разл растения. За да се реализира
тази цел е необходимо децата да усвоят подходящо ОС за различните растения, видове и да се
използват подходящи форми и методи на обучение. Най малкото дете се запознава с
растенията от близкото обкръжение.Запознават се с основните части на растенията, с някои
характерни прояви растеж, листопад; с основните умения необходими за растенията и
развитието на растеж; с грижите, които се полагат. Формирането на елементарни трудови
умения свързани с отглеждането на растения при 4-5г деца – запознават се с основните части на
растенията и с допълнителните им части. Запознават се с повече умения необходими за
съществуването на растенията. Усвояват знания за връзката растение – нежива природа. Друга
връзка е растения – растения. Връзка растения – животни и връзката растения – човек.
6-7г деца – усвояват с- ма от знания за растителния свят. Включват се знания за индивидуалните
особености в развитието и растежа на растенията. Знания за стадии и растеж и развитие на
растенията; Знания за закономерностите, които съществуват в природата. Да се запознаят с
поведението на раст през разл сезони, през различните периоди на сезоните.Да се запознаят с
поведението на растенията през различните части на денонощието.; Запознаване с различни
начини на размножаване – семена, коренче, грутка. Децата се запознават и с най – популярните
билки в Б-я – кестен, лайка, липа, невен, мащерка, кантарион.
Ориентиране на детето в животинския свят
Децата от ПУВ проявяват голям интерес към животинския свят. Задачата на ДГ е да подържа
този интерес. Това става с подходящо ОС, форми, методи, учебни средства. 3годишните се
запознават с домашните животни от близкото обкръжение. Запознават се с най- характерните
особености от външния вид на Ж, с условията за съществуването му и начин на живот.
Овладяват по-елементарни знания, които ги подготвят за овладяване на по-сложни знания,
каквито са приспособителните особености на Ж.
4-5г деца се запознават отново с външния вид на Ж, средата, която обитава, начина му на живот.
В тази възраст се формира понятия за домашни и диви Ж. Признаците на домашните Ж са –
живеят при хората, които им създават всички условия за тяхното съществуване, като им
задоволяват потребностите за вода и храна. Домашните Ж не са приспособени към дивата
природа. Дом Ж позволяват на човек да извършва с тях определени манипулации – доене,
стригане, впрягане, яздене.
Признаци на дивите Ж – добре приспособени към природните условия, сами задоволяват
потребностите си от храна, вода. Някои от тях се поддават на опитомяване. Децата се учат да
класифицират Ж и според храната, която консумират
­ Месоядни Ж – лъв, вълк, лисица
­ Тревопасни / растително ядни/- овца, коза, крава, заек, сърна, елен
­ Всеядни Ж – мечка, кокошка, прасе, котка, куче
­ Кръвопийци - комар, кърлеж, въшки, пиявици, муха
­ Животни, които консумират отпадъчна храна – лешоят
Формират се и понятия за тропически Ж и Ж от полюсите.
6-7г деца . продължават да усвояват знания за външния вид на Ж, средата, която обитават,
начина му на живот и връзките м/у тези елементи
-устройството на устния апарат и храната, която консумират – щъркела, пеликан
- м/у органите на предвижване и средата, която обитават – тези, които плуват имат ципи на
краката
- м/у начина на предвижване и средата, която обитават
- м/у външния вид на Ж, поведението му и начинът му на живот и сезонната промяна – баба
меца става дебела, тромава.
6-7 г деца с успех усвояват знания за мимикрията / приспособителните способности на Ж/.
Усвояват знания и за комуникацията на Ж - чрез звуци, пози, мимики
Методи на обучение
Методите /М/ в педагогиката се разделят на две групи – М на възпитание и М на обучение. М на
възпитание са способи за формиране на личността на детето – М на обучение съгласно Скаткин
са способи за работа на учителя и обучаваните от него деца с цел усвояването на знания,
умения, навици. В ОН /образователно направление/ природен и социален свят се използват
комплекс от М. Основните са наблюдението и беседата. Водещо значение на набл се опр от
следните ф-ри – 1 набл съдейства за формирането на правилните представи за предметите и
явленията от околната действителност;
2.набл съответства на характера на детското мислене, което е нагледно – образно и нагледно –
действено мислене;
3.Набл успешно се комбинира с останалите М на обучение – с беседата, разказа
Видове наблюдения:
-краткотрайни /епизодични/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогика на взаимодействието дете-среда

Лекции по Педагогика на взаимодействието дете – среда при доцент Въчева...
Изпратен от:
Радостина Петкова
на 2014-04-06
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
666 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Задачи на естетическото възпитание в предучилищна възраст

16 апр 2008
·
370
·
2
·
398

Естетическа възприемчивост при детето – формира се на основата на детския сензорен опит. На базата на възприятията, отразяващи реалността, у детето се създават умения за естетическо възприемане на света...
 

Предучилищна педагогика

13 яну 2009
·
1,782
·
42
·
5,150
·
2,709
·
5
·
1

ПП разработва системи на нравственото, умственото, физическото, естетическото и трудовото възпитание на деца от предучилищна възраст...
 

Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание

30 май 2007
·
681
·
3
·
229
·
322
·
2

Включването на творчески дейности в живота на децата е от голямо значение, защото това им позволява да проявяват себе си, да реализират творчески идеи и да осъществяват собствен свободен избор.
 

Нуждата от техническо възпитание на децата от предучилищна възраст

22 фев 2006
·
1,592
·
5
·
1,925
·
494
·
1

ХХІ – ви век е век на техниката и технологиите. Тяхното бързо навлизане в бита на човека налага усвояване и натрупване на адекватен технологичен опит през всеки възрастов период. Осъществяването на тази тенденция изисква още в детска възраст да се опознав
 

Общуването с възрастните за социализацията на децата от предучилищна възраст

24 мар 2008
·
499
·
6
·
934
·
409
·
1

Моята цел е да разгледам ролята на общуването с възрастните, за формиране на детската личност от предучилищна възраст и да поставя такива въпроси, като социалния статус на родителите, формите, особеностите и управлението на общуването за приспособяване .
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
188
2
20.12.2013
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
46
1
10 мин
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Педагогика на взаимодействието дете-среда

Материал № 1088857, от 06 апр 2014
Свален: 666 пъти
Прегледан: 902 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,850
Брой символи: 11,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогика на взаимодействието дете-среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
40

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 154 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала