Големина на текста:
1.1 Същност, цели и функции на търговските банки
В този раздел ще бъдат разгледани въпроси за същността, целите и функциите на
търговски банки по принцип. Трябва да се каже, че няма единно определение, прието в
професионалната литература за същността на търговската банка, а освен това авторите
не са единни и в мненията си за целите и функциите на търговските банки.
1.1.1 Същност на търговските банки
В професионалната литературата съществуват различни определения за
търговска банка. Според някои автори „банките представляват предприятия, които
осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите
клиенти”.
1
Според други автори банково предприятие е „онова, което привлича депозити
и отпуска кредити, обслужва паричния, кредитния и капиталовия оборот, а също
предлага и други услуги.
2
Според действащия в България в момента Закон за
кредитните институции – „банка (кредитна институция) е юридическо лице, което
извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и
предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен
риск”.
3
Авторите използват различни думи, за да обяснят какво според тях е банка, но в
крайна сметка всички определения си приличат по това, че банката е предприятие,
което предлага различни видове услуги като привличане на влогове, предоставяне на
кредити и финансиране, както и осъществяване на платежно и капиталово
посредничество. Банката е като всяко друго търговско предприятие, но има и една
голяма разлика и тя е, че нейната стока са парите.
1Стефанова. П., Банки и кредитно посредничество, София, Тракия, 1999, с.51
2Завадска. З., Иванич-Дроздовска. М., Яворски. В., Банково дело, София, УНСС, 2012,
с.15
3Закон за кредитните институции, чл.2, ал.1, обн. ДВ.бр.59 от 21.07.2006, посл.изм. ДВ.
бр.44 от 2012г.
1.1.2 Цели на търговските банки
Банките не са изцяло свободни при определяне на своите цели. Те трябва да се
съобразяват с ограниченията, произтичащи от вътрешни фактори, така и от външната
среда. Целите на банковата политика се формулират чрез:
­ финансовия резултат – печалбата на банката
­ нарастване на оборота на банката (балансовото число)
­ максимизирането на стойността на акциите на банката
Една от целите на банката трябва да бъде поддържането на стабилност. Затова
съществува следния банков принцип „осигуряване на стабилност чрез стремеж към
печалба”. Тази цел се определя като независимо изискване, което банката безусловно
трябва да има предвид при вземане на решения. Поддържането на стабилност означава
в дейността на банката да се отчитат три момента: 1) съответствие с правните норми,
чието нарушаване може да стане причина за отнемане на разрешението за банкова
дейност; 2) ликвидност – означава възможност да се осигури посрещане на текущите
задължения и 3) солидност, или недопускане възникването на подозрения за липса на
сигурност, което би предизвикало теглене на депозитите и като последствие – фалит на
банката.
4
Според проф. д-р Надя Костова основна цел на банката също е „поддържането на
стабилност, но в условията на стремеж към печалба”.
5
Тази цел може да се раздели на
две главни цели – поддържане на стабилност и стремеж към печалба. Поддържането на
стабилност, според автора означава: 1) съответствие с правните норми регулиращи
банковата дейност; 2) добра ликвидност и капиталова адекватност, даващи възможност
на банката да посрещне текущите и дългосрочните си задължения и 3) доверие или
недопускане възникването на подозрения и съмнения от трети лица в нарушаване
сигурността на банката.
4Завадска. З., Иванич-Дроздовска. М., Яворски. В., Банково дело, София, УНСС, 2012,
с.155-156
5Костова. Н., Счетоводство на банките, Варна, 2010, с.7
Според Йорданка Йовкова пък основните цели на търговските банки са: „растеж,
печалба, рентабилност, пазарен дял, независимост, престиж, имидж и социални цели”.
6
Стефан Вачков пък разделя целите на главни и подчинени. Като главна цел
определя повишаване на пазарната стойност на банковите институции и максимизиране
ползата за акционерите ( в това се включват постигане на печалба, постигане на
адекватно равнище на собствения капитал и разширяване на пазарното участие на
банката). Всички останали цели се определят като подчинени на главната и възникващи
от нея - като имидж, самостоятелност, идентичност, фирмена култура.
7
При осъществяване на своите операции банките изхождат главно от стоящите
пред тях две основни цели – 1) повишаване на нормата на печалбата и 2) осигуряване
на ликвидността си. В техен интерес е да се наложат на паричния пазар, т.е да спечелят
престиж на паричния пазар, което също индиректно се определя като цел от Пенка
Стефанова.
8
Според Франк Джонсън и Ричард Джонсън пък крайната цел на ръководството
на банката следва да се състои в максимизиране на печалбата или постигане на
дългосрочна възвръщаемост за собствениците. Целта на финансовия мениджър във
всяка организация се изразява в максимизиране на печалбата за нейните собственици.
9
Обобщавайки мненията на всички автори относно целите на търговските банки
можем да кажем, че банките имат две основни групи цели. Целта, според тълковния
речник, е това, към което банката се стреми, което трябва да осъществи. В България
банките се учредяват като акционерни дружества. Първата група цели, но не по
6 Йовкова. Й., Банково-финансов мениджмънт, София, Призма, 1999, с.91
7Вачков. С., Мениджмънт на банките, Велико Търново, Абагар, 1996, с.99
8Стефанова. П., Банки и Кредитно посредничество, София, Тракия-М, 1999, с.49
9Джонсън. Ф., Джонсън. Р., Банков мениджмънт, София, Princeps, 1999, с.66

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, цели и функции на търговските банки

В професионалната литературата съществуват различни определения за търговска банка. Според някои автори "Банките представляват предприятия, които осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти"....
Изпратен от:
Mario Velyov
на 2014-03-31
Добавен в:
Доклади
по Банково дело
Статистика:
25 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
344
·
16
·
4,426
·
367

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
350
·
18
·
3,674
·
218
·
1

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Кредитна дейност при “Райфайзенбанк България” ЕАД

14 май 2009
·
257
·
21
·
3,344

Търговските банки осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество на своите клиенти, чрез многообразните си операции...
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
220
·
10
·
796
·
141

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Въпроси и отговори по банково дело

20 мар 2010
·
109
·
3
·
680
·
162

Това е четвърта тема от помагалото към учебника по банково дело и съдържа отговорите на въпросите от това помагало, които се падат на изпита...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
50
1
1 мин
12.09.2014
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
21
1
5 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Същност, цели и функции на търговските банки

Материал № 1086847, от 31 мар 2014
Свален: 25 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,920
Брой символи: 12,020

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, цели и функции на търговските банки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения