Големина на текста:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Стопански факултет
РЕФЕРАТ
по
Международно търговско право
на тема:
Националност на търговските дружества и
свобода на установяване
Изготвил:......................... Проверил: ................................
Специалност: ............................
Фак.№: ..............................
Курс: ........ курс
..........
С подписване на Договора за присъединяването на Република
България и Румъния към Европейския съюз, в младото и развиващо се
българско търговско право намериха своето място нови правно-
организационни форми за осъществяване на търговска дейност –
европейското дружество (ЕД), Европейското кооперативно дружество
(ЕКД) иЕвропейското обединение по икономически интереси
(ЕОИИ).
Замислено от европейския законодател като модел на
преструктуриране на европейските предприятия, които осъществяват
дейността си на общия европейски пазар,ЕД представлява адекватно
средство, предоставено в полза на предприятията от обединена
Европа, за осъществяването на транснационални сливания и
обединения на предприятията от различни държави-членки, за
облекчаване на управлението на предприятия подчинени на различни
национални законодателства и за насърчаване на
конкурентоспособността на предприятията на международните
пазари.
Тук обаче възникват и не малко проблеми,касаещи правното
учредяване на търговските дружества и установяването им,тъй като
ЕС е единна общност,но всяка държава членка си има собствени
закони,кодекси и правила относно търговското право.
Изясняването на правната същност на Европейските търговски
дружества (ЕОИИ ; SE ; SCE) изисква разглеждането на 2 категории
от Европ.дружеств.право- националността и свободата на
установяването.
В държавите-членки на ЕС се прилагат 2 системи за определяне на
прилаганото право спрямо правния статус на ЮЛ- по
месторегистрация и по седалище (lex loci registrationis и siege social)
1. Според системата по месторегистрация (теория на
инкорпорацията) националността на ЮЛ се определя според правните
норми на държавата където е образувано.Определящи са 3 критерия:
-Волята на учредителите,която се определя от допустимите видове
търговски дружества в съответната държава и техния нормативен
режим.
-Регистрационната процедура-това са формалностите предвидени в
законодателствата на различните държави в които се образува ЮЛ.
-Правото на дадената държава в която е организирано ЮЛ,определя
придобиването на правосубектност и условията за нейното
упражняване.
2. Критерият по седалище има за цел да замени формалността за
определяне на ЮЛ с реален критерий,чрез който се постига
привързаност към законодателството на дадената страна в която
функционира ЮЛ. И тук има три критерия по които се определя как
точно да се тълкува термина „седалище”:
-На първо място седалището съвпада със седалището определено в
учредителния акт на дружеството (уставно седалище).Тук обаче
следва да се поясни,че уставното седалище е елемент от учредяването
на ЮЛ,а критерия за меродавност е мястото на регистрация,а нуждата
от седалище се диктува единствено от закона по
месторегистрация,изискващ регистрираното ЮЛ да има определено
седалище.
-Следващия критерий за определяне на седалище е метода под
седалище да се разбира-мястото където ЮЛ извършва своята дейност-
„център на експлоатационна дейност”-съвпадащ с мястото където е
разположено централното производство.Тук обаче възниква
проблема,че едно дружество може да има няколко центъра на
експлоатационна дейност,които са разположени в различни държави
пример многокомпонентното машиностроене,което избира местата за
заводите си според икономическата изгода и според локацията на най
—близките находища на материали за производствата.В допълнение
на това може да се добави,че редица икономически,банкови,пазарни и
митнически фактори могат да наложат честата смяна на
териториалното разположение на центъра на експлоатационна
дейност,а промяната на националността на ЮЛ би засегнало правната
сигурност на кредиторите,както и техните интереси,тъй като
определени закони и разпоредби,съществуващи на мястото където са
сключени договорите между тях и ЮЛ,биха могли да не действат или
да имат друг смисъл на другото място където би могъл да бъде
изместен центъра на ескплоатационна дейност.
-На трето място под седалище би трябвало да се разбира мястото
където е действителното управление на ЮЛ (siege reel),този критерий
е възприет в Германия,Австрия,Франция,Португалия и Гърция.
Основни трудности при прилагането на този критерий са свързани с
изясняване на съдържанието на действителното управление.Според
Българския кодекс за международно частно право под действително
управление следва да се разбира главно управление.
На практика е възможно общото събрание на едно ЮЛ да заседава в
една държава,съветът на директорите в друга,администрацията или
отделни звена в трета,стопанската дейност в четвърта и т.н. В

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 май 2020 в 17:58 в момента не учи на 38 години
18 апр 2020 в 19:30 потребител на 18 години
 
Домашни по темата на материала
Реферат до 10 страници с реферирана литература на избрана тема по търговско право.
добавена от test091 17.01.2019
2
14
Подобни материали
 

Международно търговско право

19 фев 2010
·
342
·
89
·
41,850
·
459

Международно търговско право за държавен изпит за...
 

Теми по международно търговско право

10 авг 2011
·
195
·
9
·
2,349

Международната търговия неможе да се развива без правно регулиране. През последните десетилетия развиването на международните търговски отношения доведе до сключване на многостранни и едностранни...
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Националност на търговските дружества и свобода на установяване

Материал № 1085336, от 26 мар 2014
Свален: 37 пъти
Прегледан: 95 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,069
Брой символи: 6,854

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Националност на търговските дружества и свобода ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала