Големина на текста:
ПРОЕКТ ЗА СТАРЧЕСКИ ДОМ
ГР. ЯМБОЛ
Увод:
Под социална политика на държавата се разбира съвкупната, специфична
дейност на правителствени и неправителствени органи и организации за
регулиране на социалните отношения между различни по своето социално
положение субекти. Този подход към изясняването на социалната политика се
нарича още функционален и по същество разглежда социалната политика като
дейност за регулиране на отношенията на равенство или неравенство в
обществото. Той дава възможност да се търсят неравенства в икономическите
позиции на индивидите във връзка със собствеността, труда и условията за труд,
разпределението на доходите и потреблението, социалното осигуряване и
здравеопазването, да се търсят източниците за тези неравенства и тяхната
социална оправданост или неоправданост. Трябва да се подчертае обаче, че
проблемът за равенството и неравенството в обществото не трябва да се разбира
опростено. В зависимост от осъществяваната идейна платформа за развитие на
обществото равенството може да се разбира като създаване на равни
обществени условия и шансове, а може да се разбира и като равенство в
разпределението на доходите и потреблението на жизнените блага.
През 2002 г. беше създадена работна група по финансова децентрализация с
участие на Министерския Съвет, министерствата на регионалното развитие,
финансите, труда и социалната политика, здравеопазването, образованието,
Сметната палата, Националното сдружение на общините, Инициатива за местно
самоуправление. Приета бе Концепция за финансова децентрализация и
Програма за нейната реализация. Предложени бяха и се утвърдиха структурни
промени, според които от общините отпадна отговорността за финансиране на
социалните помощи, поземлените комисии, някои дейности в здравеопазването.
Всички останали публични услуги се разделиха на две групи, а именно:
??Делегирани от държавата - в сферите на образованието, здравеопазването,
социалните домове и частично културата. Държавата пое отговорността за
финансиране чрез споделените данъци и допълващата субсидия.
??Местни дейности – общината пое благоустройството,
поддържането на пътищата, чистотата, детските градини и ясли,
повечето дейности в областта на културата. Финансирането се
осъществява от местни данъци и такси, управление на собственост,
глоби и т.н. Общините с нисък капацитет за собствени приходи
получават изравнителна субсидия. Инвестиционните разходи се
финансират чрез целева субсидия.
В отделни случаи обаче, при желание и възможности на съответната
община е допустимо финансирането на частични проекти, свързани с
благоустройство, реконструкция или модернизация на обекти, които са
приоритет на държавната власт
Настоящият проект отразява именно такава област – реконструкция
на Дом за стари хора в община Ямбол, финансиран с общински средства и
дарение от местни бизнес – структури.
1
1.Име на организацията: Дом за стари хора - Ямбол
Първоначално в община Ямбол не е съществувал дом за стари хора.
Социална функция е изпълнявал служба за Домашен социален патронаж,
съществувала от 1985г. –дейността се е осъществяла в района на община
Ямбол и броя на обслужваните е 50 човека предимно от града. Капацитетът
му нараства постепенно през годините..
Дейността на Домашен Социален Патронаж - Ямбол е насочена към
възрастни хора и инвалиди.
В момента броя на обслужваните е 200 човека и в системата на
патронажа са включени жителите на гр. Ямбол, с. Кукорево, с. Окоп, като
броят им непрекъснато нараства.
Социални услуги, които Домашен социален патронаж – Ямбол предлага
са:
А) Ежедневна доставка на храна;
Б) Почистване на домовете;
В) Помощ при поддръжка на личната хигиена;
Г) Дребни ремонти ;
Д) Посещения и компаньонство;
Е) Административна помощ;
Ж) На самотните хора с тежко физическо състояние се оказва помощ и
организира снабдяването им с дърва за зимата;
З) Извършване на плащания и пазаруване;
И) Допълнителни услуги;
В течение на дейността на службата за Домашен социален патронаж,
последната изчерпва част от възможностите си за оказване на социални услуги в
общността, ето защо, се налага за най-тежките случаи да бъде изградено
подходящо звено за специализирани социални услуги на територията на
Община Ямбол, а именно: “Дом за стари хора с отделение за лежащо болни” –
Ямбол.
“Дом за стари хора с отделение за лежащо болни” – гр. Ямбол е създаден в
края на 80 – те години на миналия век. Домът е с капацитет 45 места, персонал
13 души. Обитава стари – двуетажна и едноетажна сгради, разположени в голям
двор и градина с площ 4 800 кв. м. в гр. Ямбол, ул.”Гоце Делчев” №55
Домът предлага целогодишни социални услуги с откъсване от обичайната
домашна среда на регионално ниво и обслужва лица в неравностойно
положение – изоставени и самотни възрастни хора, които не са в състояние
сами да организират живота си.
Обслужва лица над 60 годишна възраст, трудно подвижни и лежащо болни.
Извършваните социални услуги са държавна дейност.
Домът остава с много тесни взаимоотношения със службата за Домашен
патронаж от самото му създаване. Приготвянето и доставката на храната за
Дома са ангажимент на ДСП.
От създаването на Дома, до настоящия момент последният е претърпявал
единствено козметични ремонти, без основен ремонт и реконструкции.
Нарастналата потребност на възрастните хора от социални контакти и
влошеното техническо състояние налагат настоящия проект за разширяване и
обновяване.
2
2. Име на проекта: Надежда
Като име на проекта се избира НАДЕЖДА. Името символизира
перспективите пред възрастните хора, обитатели на дома, както и желанието на
община Ямбол да създаде по – добри условия за живот на обитателите.
3. Времетраене: 1 година
Като времетраене на проекта се определя срок от 1 календарна година,
считано от първоначално вземане на решение за реконструкция от Общински
съвет на гр. Ямбол.
4. Обща стойност на проекта
Общата стойност на проекта е 20 000 лв. Сумата е обособена след щателно
проучване на:
?нуждите на Дома за стари хора - Ямбол;
?проучване на цените на пазара на строителни материали;
?проучване на оферти на фирми, занимаващи се със
строителна дейност;
?събеседване с главния счетоводител на Дома;
?събеседване с главния счетоводител на община Ямбол;
?проучване на възможностите за финансиране от Европейски
програми;
?разглеждане на подобни проекти, на други общини;
?консултации с БЧК и представители на местния бизнес;
5. Основна цел на проекта
Основна цел на проекта е подобряване на жизнения стандарт на обитателите
на Дома за стари хора, създаване на определени условия за разширени контакти,
подобряване на общуването между тях, улесняване на срещи с посетители,
повишаване на комфорта и привелкателността на Дома.
6. Подцел: разширяване
Като подцел на обекта се определя разширяване на залата за контакти на
Дома – т.нар. дневна стая, чрез реконструкция на помещенията – намаляване на
коридорната площ и предветрието на Дома за сметка на увеличаване на
полезната площ. Втора подцел на обекта се определя озеленяването и
подобряването на парковата площ на дома.
7. Обосновка на проекта
Обосновката на проекта се открива в няколко аспекта:
Социален аспект: Обитателите на Дома водят сравнително еднообразен и
затворен живот. За подобряване и рационализацията му се изискват контакти,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проект за старчески дом

Под социална политика на държавата се разбира съвкупната, специфична дейност на правителствени и неправителствени органи и организации за регулиране на социалните отношения между различни по своето социално положение субекти...
Изпратен от:
beast89
на 2008-03-09
Добавен в:
Проекти
по Социална политика
Статистика:
1,298 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
536

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Фондове за пенсионно осигуряване

19 яну 2009
·
494
·
25
·
4,888
·
372
·
1

Пенсионната система в България е триколонна. Примитивните пенсионни системи са едноколонни – държано пенсионно осигуряване...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·
525
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Проект за старчески дом

Материал № 108369, от 09 мар 2008
Свален: 1,298 пъти
Прегледан: 1,184 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 14
Брой думи: 2,289
Брой символи: 19,896

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проект за старчески дом"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения