Големина на текста:
Трагичното и комичното в образа на Дон Кихот
Сервантес излага на присмех рицарските илюзии. Образът на главния герой - Дон Кихот - е
колкото трагичен, толкова и комичен. Вдъхновява се от благородното желание да помага на
слабите и огнетените, но в същност се сражава не с истинските причинители на злото, а с
вятърни мелници. Той не познава действителността, сред която живее и действува, а това
превръща възвишените му пориви в комически фарс. Всичко е предизвикано от това, че Дон
Кихот е герой на своя собствена прекрасна приказка, несъвместима с действителността.
Външният му вид е комичен, но той буди у нас и трагични чувства, защото е жалък в
рицарските си доспехи, яхнал добрия стар Росинант.Той тръгва да служи на обществото с
благородни намерения но с остарели средства. Трагизмът му се състои още в постоянните му
неуспехи и грешки. Несъответствието на неговия фантастичен свят го в превръща в
трагикопичнафигура.
Страданието и вярата на Рицаря на печалния образ
Авторът поставя своя герой пред изпитания, сблъсква го със силите, които му пречат да
осъществи намеренията си. Всичко това му причинява страдание. Несполуките и пораженията
обаче не са в състояние да накарат Дон Кихот да се откаже от започнатото дело, нито пък да
измени на себе си. Тази драматична борба и вярата му в хуманистичните идеали не могат да
отклонят героя от целта и смисъла на живота му. Дон Кихот въплъщава най- възвишените
човешки помисли, мечтата му за справедливост и щастие е мечта на всички хора. Но тази мечта
остава неосъществена:суровата и жестока действителност излиза победителка. Важното е, че
рицарят на печалния образ вярва в своята истина и се жертва за нея.
Дон Кихот - безумец и мъдрец
Образът на Дон Кихот е противоречив и двойнствен. Героят едновременно е безумец и мъдрец.
От една страна, той е странствуващ рицар, побъркан идалго, насочен към миналото, носител на
феодално-рацарска идеология, отживяла своето време, а от друга страна – разумен и мъдър
събеседник, борец за социлна правда, изразител на прогресивни хуманистични възгледи.
Мъдростта на Дон Кихот се проявява не само в разговорите и речите му, но и в това, че той
забелязва и действителни злини и неправди, с които се сблъсква в живота и се бори срещу тях.
Безумието на рицаря дава възможност на Сервантес обективно да осмее и отрече отживелиците
на рицарската идеология и заблудите на идалгията.
Ренесансовият хуманистичен идеал в романа „Дон Кихот“
Романът Дон Кихот е част от световната литературна класика. Творбата на Сервантес е дълбоко
правдива, която разкрива действителността в реалните й измерения и ни насочва към високите
стойности на истинския хуманизъм, чиито идеи, за съжаление, са в криза във времето на
Късния ренесанс. Проблемите за доброто и злото в човешките отношения, идеалите и целите в
живота, както и пътят за тяхното постигане, са актуални винаги. Тайната за непреходността на
Дон Кихот във времето се крие в силата на проникновението, с което авторът навлиза в
житейските проблеми.
Човекът – между химерата и истината
Метаморфозата на оръженосеца в рицар
Анахроничното и вечното в романа Дон Кихот
Романът Дон Кихот – синтез на идеализация, пародия и сатира
Антиподите и двойниците на Рицаря на печлния образ
Човекът и неговите илюзии
Дон Кихот и Санчо Панса- контраст и еднаквост
Рицарят и неговият оръженосец са напълно противоположни. Контрастът е не само в тяхната
външност, но и в разбиранията им. Дон Кихот е обеднелият идалго с богат дух, мечтател,
фантазьор, който живее в света на нелепи измислици, почерпени от рицарските романи, докато
Санчо Панса е пресметливият селянин, реалист, който вижда истинският лик на
действителността, човек с ъс здрав разум и добро сърце. Въпреки различията си героите са
еднакви по отношение на своята доброта. Но в дългите странствания и приключения двамата
намират духовен път един към друг.
Риарят и пътят
1. „Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага...“
Хуманизмът на Дон Кихот се състои главно в неговата дълбока вяра в човека, в науката и
здравия разум, в силите на човешката личност, в стремежа й към добро, правда и красота.
Нравственият идеалисъм на героя го води към дела за осъществяване на социална
справедливост. Изцяло в духа на хуманизма са и неговите възгледи за свободата, които
изразяват идеите на Възраждането, демократичните стремежи на времето, мечтите на народа
Мотивът за лудостта в Дон Кихот
Основен сюжетен мотив и средство за пародиране в романа „Дон Кохот“ на Сервантес е
мотивът за лудостта. Лудстта на Алонсо Кихана е резултат от вредното влияние на рицарските
романи, които стимулират въображението и емоционалния му ентусиазъм и прекъсват здравата
връзка с реалността. Метафоричните функции за лудостта - подмяната на действителното с
фантазното и готовността безкористно да се действа в полза на другите, като се пренебрегват
личните интереси. Неговата лудост може да бъде определена като мъдрост.
Ренесансовият хуманистичен идеал в романа „Дон Кихот“
Романът Дон Кихот е част от световната литературна класика. Творбата на Сервантес е дълбоко
правдива, която разкрива действителността в реалните й измерения и ни насочва към високите
стойности на истинския хуманизъм, чиито идеи, за съжаление, са в криза във времето на
Късния ренесанс. Проблемите за доброто и злото в човешките отношения, идеалите и целите в
живота, както и пътят за тяхното постигане, са актуални винаги. Тайната за непреходността на
Дон Кихот във времето се крие в силата на проникновението, с което авторът навлиза в
житейските проблеми.
„Празна работа и загубено време ли е да скиташ по света, за да търсиш не благата му, а
стръмнините?“
„Всеки е рожба на собствените си дела“
Раждането на свободната личност
Да вярваш и да обичаш въпреки разочарованията и страданието
Сблъсъкът между идеал и действителност в романа Дон Кихот
Романът на Сервантес „ Дон Кихот „ е пародия на рицарски роман, но създадената
художествена реалност не само отрича, но и утвърждава рицарския идеал. Несъответствието
между фантастичния свят, подбуден от рицарските романи, в който Дон Кихот живее, и
действиелността е причина героят често да изпада в смешно положение, да е предмет на шеги и
подигравки. Представяйки главните герои на произведението-Дон Кихот и Санчо Панса,авторът
представя и сблъсъкът между идеала и действителността.
В романа ‘’Дон Кихот’’ Сервантес изполва елементите на пародията за да осмее традиционние
рицарски романи.Четейки произведеието ,всеки читател вижда използваните елементи на
осмиването при оформянето на сюжета,композицията,структурата и персонажите.Представяйки
главните герои на произведението-Дон Кихот и Санчо Панса,авторът представя и сблъсъкът
между идеала и действителността.
Мигел де Сервантес става световно известен с романа си „Дон Кихот“. В него той показва
манията на аристократите към четенето на рицарски романи и използвайки елементи на
пародия той ги осредставяйки главните герои на произведението – Дон Кихот и Санчо Панса,
авторът представя и сблъсъкът между идеала и действителността.
Още в началото на повествованието авторът представя своя герой, принадлежащ към
съсловието на дребното испанско дворянство. Алонсо Кихана живее своя разтворен свят в един
повтарящ се монотонен ритъм, развличайки се най вече с рицарските романи. В един момент
той решава да тръгне по широкия свят, вече преобразен под влияние на болното си въображение
като рицаря Дон Кихот де ла Манча. Действителното и въображаемото често разменят местата
си.
Романът на Сервантес „ Дон Кихот „ е пародия на рицарски роман, но създадената
художествена реалност не само отрича, но и утвърждава рицарския идеал. Тъгата, която носи
главният герой Дон Кихот, е носталгия не само по идеала на хуманното, но и е дълбока болка по
загубените стойности на една отминала епоха. В романа са отразени животът и нравите на
широки обществени слоеве-духовенството, буржоазия, селяни, висша и нисша аристокрация.
Това , което писателят открива навсякъде е застоят. Няма съсловие, което да се развива. Дори
блясъкът на короната и разкошът са фалшиви.
Мъдростта на безумието в романа „Дон Кихот” от Сервантес
Микротеза 1 : Център на сюжетната схема в романа на Сервантес е двойката странстващ рицар
и оръженосец, в която главният персонаж е Дон Кихот. Той играе ролята на рицаря , който
изпада в умопомрачение в следствие на четенето на рицарски романи и получава просветление ,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Примерни теми и тези за ЛИС "Дон Кихот"

Когато пишете литературно-интепретативно съчинение, едно от най важните неща е да напишете точна, кратка и ясна теза...
Изпратен от:
Polina Iovcheva
на 2014-03-20
Добавен в:
Упражнения
по Литература
Статистика:
44 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Литература за Ученици несваляни с 4 страници Други от Ученици
 
Домашни по темата на материала
Спешно ми трябва теза на Дон Кихот !!!
добавена от tedi_rbd 07.12.2014
1
12
Подобни материали
 

Страдание и съпричастие в "Зимни вечери" от Христо Смирненски

25 дек 2006
·
6,482
·
2
·
465
·
848
·
2
·
54
·

Темата за страданието се слива с темата за съпричастието. Те определят тъжното настроение при очертаване картината на мизерия, глад, мъка и отчаяние.
 

Дон Кихот- есе

07 ное 2006
·
4,114
·
2
·
239
·
1,208
·
19

Лудостта на един живот, или Дон Кихот и нашето съвремие.
 

Благородството в разказа По жицата

14 май 2009
·
41
·
2
·
553
·
138
·
1

Благородството на Моканина в В разказа "По жицата" Йордан Йовков описва огромната мъка на Гунчовото семейство.Моканина, добър и благороден човек разбира, съчувства и страда от нещастието, сполетяло това семейство....
 

Страданието в поезията на Пейо Яворов

16 май 2008
·
1,040
·
2
·
330
·
484
·
4
·
3

Пейо Яворов е една от най-трагичните фигури като личност и творец в българската литература...
 

Живи ли са още човечността и състраданието?

19 мар 2007
·
736
·
1
·
200
·
257
·
1
·
1

Но какво всъщност е човечността? Да бъдем добри с някого, да помагаме на хора, изпаднали в беда, да не се караме помежду си, или просто да се обичаме.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Литература, изходно ниво за 9-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на изходно ниво на 9. клас, възможно е да се ползва и като входно ниво в 10. клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
38
4
1
13 мин
13.09.2019
Иван Вазов - творчество
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е по старата учебна програма за 11. клас. Съдържа въпроси, свързани с творчеството на Вазов и епохата, в която твори.
(Труден)
20
10
1
5 мин
24.01.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Примерни теми и тези за ЛИС "Дон Кихот"

Материал № 1083307, от 20 мар 2014
Свален: 44 пъти
Прегледан: 138 пъти
Предмет: Литература
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,334
Брой символи: 8,236

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Примерни теми и тези за ЛИС "Дон Кихот""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
17 1

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
23 1

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения