Големина на текста:
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
№ ……………/…………...
Днес, …………….20.…г. в гр. ….., съгласно представената възможност на ЗЗД се подписа
настоящият договор между ……………………………………., представляван от
………………………………………………………………... и ………………. Гл. счетоводител, наричан
по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и от друга:
…………………………………..…………………………………… ЕГН ……………………………………….,
гр. ………………………….………… пощ. код …………..…. ул. …………………………………………..…
№ ………… вх. ……. л. карта № ……………………………… изд. на ……………. от ……………………
наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, с което страните се съгласяват на следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да
…………………………………………………………………………….....…………………………….
през ……………………… …..….г.
1.2. При необходимост Изпълнителят приема да …………………………………………………….
1.3. Договорното възнаграждение за възложената ………………………… възлиза на ………. лв.
Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра един за
Изпълнителя и два за Възложителя.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Възложителят се задължава:
-да уведомява Изпълнителя 30 дни преди започване на ………………………….;
-да заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение, което може да става авансово
за изпълнената част;
-да осигурява отпечатването на
……………………………………………………………………………………………………….
-за Изпълнители, които живеят извън гр. ……………………, осигурява пътни пари, храна в
стол и квартира.
III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3.1. Да подготви и проведе договорения ………………………………………………, според
съвременните изисквания за високо качество. Да приключи
……………………………………………със съответната процедура за
…………………………….. контрол.
3.2. Да подготви и предостави възложените ….…………………………. в договорения срок.
3.3. При необходимост се осигурява за своя сметка , …………………………………….
3.4. Декларира получените доходи пред финансовите органи като заплаща съответните
данъци и други.
IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
4.1. Ако една от страните не изпълни договорените задължения, дължи на изправното страна
неустойка в размер на 10% от полагаемото се възнаграждение, както и реално
причинените вреди и пропуснати доходи.
4.2. Договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие.
4.3. Други условия: Възложителят осигурява Изпълнителя при условията на член 4 (3), т. 5 от
КСО.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
……………………. ……………………..……
/……………………………../
Гл. счетоводител: ……………………. Р-л отдел ЧР: ……………………
/………………../ /…………………/
ДЕКЛАРАЦИЯ
1.Подписаният (та) ………………………………………………………………………………………
декларирам, че получавам (не получавам) наследствена /лична пенсия.
Дата ………………………… 20…. г.Декларатор: ……………………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бланка на граждански договор

Бланка граждански договор, който може да се използва за осигуряване на допълнително заплащане...
Изпратен от:
рали
на 2014-03-17
Добавен в:
Договори
по Гражданско право
Статистика:
154 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Гражданско право за Неучащи несваляни с 1 страница Други от Учители
 
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по основи на гражданското право
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Унищожаемост на сделки, правни норми, ФЛ и ЮЛ, цесия. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
12
230
1
18.04.2013
Тест по Гражданско Процесуално право за 5-ти курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 5 курс
Тест по Гражданско Процесуално право, от упражнения. Пети курс студенти ПРАВО. Тестът съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
23
17
1
3 мин
21.08.2014
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Бланка на граждански договор

Материал № 1081926, от 17 мар 2014
Свален: 154 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Гражданско право
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 238
Брой символи: 1,534

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бланка на граждански договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала