Големина на текста:
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА XX ВЕК
Научното познание за битието и съзнанието на хората и на техните
общности от древността до наши дни привлича поети и писатели,
историци и философи. Те докосват с изключителна чувствителност
творенията на труда и таланта на човека, за да разкрият веществени
доказателства за съградените материални и духовни основи на живота,
и за разнообразните светове на човешката мисъл и дейност.
Мнозинството изследователи приемат за предмет на историческото
изследване човека и хората в различните отрязъци на времето. Този подход
придава общо-хуманен , ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН характер на историческата
наука. Човекът, с неговите вродени и придобити таланти, е двигател и
творец, той е властелин и подвластен, той прави живота във времето и в
пространството. Цивилизацията в историческото време е конкретна
реалност, естествено продължение на вече постигнати равнища на труд, на
живот, на материална и духовна култура на мислене и поведение. Всяка
цивилизация има три специфични характеристики – развита система на
производство, политическо и културно сцепление и духовно развитие.
Всички те са взаимосвързани и взаимно-зависими.
Втора индустриална революция и начало на цивилизацията на ХХ
век. На границата между 19 и 20 век човешкият разум разкрива важни
научни открития, на основата на които се разработват нови производства и
нова техника т.е. развива се модерната индустрия. Електрическата енергия
съдейства за развитието на металургията и машиностроенето. Новите
технологии за преработване на петрол разкриват нови отрасли на
химическата промишленост - козметика, фармацевтика . Истински бум
достигат машиностроенето, автомобилостроенето, самолетостроенето. В
резултат на изследователската работа на видни учени са открити
неръждаемата стомана, пластмасите, найлонът, химическите торове,
хладилникът и други. Много от тези открития се популяризират едва през
втората половина на 20 век.
Втората индустриална революция превръща САЩ, Великобритания,
Франция, , Русия, Италия в развити индустриални страни. Те създават
внушителни промишлени центрове, където се струпва огромно количество
хора, необходими за новото индустриално производство. Увеличението на
броя на населението в градовете, т.нар. урбанизация е неразривно свързана
с индустриализацията. Част от големите градове, т.нар. мегаполиси ,
смайват света с многомилионното си население.
Научните и техническите революции, индустриализацията и
урбанизацията поставят началото на съвременната цивилизация.
Конкретните прояви на новата цивилизация са градовете с благоустроени
1
улици и електрическо осветление, жилища с асансьори, прахосмукачки,
хладилници и телевизори. Общества с масова култура радиоапарати,
кинозали, спортни стадиони, вестници, нови комуникации – ЖП транспорт,
телеграф и телефон.
Новата индустриална революция се осъществява главно чрез
икономическата инициатива на монополите и монополните обединения. Те
влагат големи капиталовложения в новите производства и в
научноизследователската и опитно конструкторска дейнообилието ст.
Значителна част от бизнесмените на века отделят и средства за
професионалната подготовка на работниците, за да са способни да боравят с
новата техника. В някои страни за квалификацията и образованието на
младото поколение се грижи и държавата.
Съвременната цивилизация и човекът. Господството на техниката
открива нови хоризонти пред съвременниците на индустриалното
общество.По думите на руския философ НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ тя
-техниката – поражда чувство за ПЛАНЕТАРНОСТ, чувство за способност
човекът да се отдели от нея, да лети, да се пренесе в стратосферата.
Индустриализацията и урбанизацията наистина променя човека.Той
привиква към новите професии и трудови дейности, към масовия транспорт
и системата на услуги, към различните средства за комуникации,вкл. и в
личните контакти към новата мода.В свободното си време гражданинът на
XX век има нови занимания-масови забавления ,спортни състезания, кино
система на общуване.Всекидневието на хората се определя в значителна
степен от т.нар. мениджърска революция , т.е. революция в организацията
и управлението на всеки вид човешка дейност.Индустриалното битие
създава нов морал и нови ценности.Урбанизираната личност има по-високо
образувание, нов тип жилище, ново разбиране за благополучието и
благосъстояние, ново взаимоотношение с градските структури-училища,
здравни заведения,благотворителни организации.Съвременната
цивилизация създава поколение, които не познават други условия на
живот.Дело на новите генерации със съвременната литература,новите
стилове художествено творчество,научните открития,т.е. всички аспекти на
цивилизационния живот XX век.
Индустриалните държави съдействат за натрупването на новите
Живота на хората.Те се стремят да създадат “общества на изобилието”.
Или държави на благоденствието,които да имат висок жизнен стандарт.
Без да целят справедливо разпределение на доходите между всички
социални слоеве на обществото . Развитите държави се придържат към
определени организационни принципи в производството – стандартизация
синхронизация, централизация, специализация, гигантомания и др.
С чувство за хумор американският социолог АЛВИН ТОФЛЪР пише
че евентуалните пришълци от Марс непременно ще открият тези реалности
във всички индустриални държави ! Разбира се, абсолютно уеднаквяване
не се получава, тъй като всяка научна и техническа революци
2
осъществява в границите на съответната държава. Приложена в живота на
хората, тя придава нови елементи в тяхното битие и съзнание, но и
нови проблеми по опазването на околната среда и богата природа,
т.е. по проблемите на екологията !
През първите десетилетия на ХХ век огромният човешки род навлиза
В нова историческа епоха на индустриализация, урбанизация, научни
и технически революции и общо повишаване на жизнения стандарт
на значителна част от населението на индустриалните държави
в Европа и Северна Америка.Цивилизацията на ХХ век се развива
непрекъснато. Съзнателната човешка дейност създава нови материални
и духовни ценности,които определят нейните главни характеристики.
ГОЛЯМАТА ВОЙНА – БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО НАСИЛИЕ НАД
ЧОВЕКА И МОРАЛА
В началото на ХХ век големите индустриални държави натрупват
икономическа и военна мощ, с която претендират за хегемония в света. В
хода на борбата за надмощие те създават две коалиции – Антантата и
Тройният съюз, които се готвят за премерване на силите.
Първата световна война – време на безпрецедентно насилие.
Първата световна война е един от феномените на цивилизацията на ХХ век.Тя
продължава по-вече от 4 години. В началото на войната участват 8 държави, а
в края – 33 държави и 75% от населението на Земята. В армиите на Англия и
на Франция воюват контингенти от техните африкански и азиатски колонии.
САЩ се включват във военните действия на страната на Антантата през Април
1917година.Военните действия се водят по суша ,въздух и море в Европа,Азия
и Африка.Армиите използват модерно оръжие,включително
картечници,танкове,самолети бойни отровни вещества,кораби и
подводници.Войната –пише А.Тойнби-изнася на повърхността дивия субстрат
на човешкия дух помита традиционните обичаи,съградени от поколенията на
цивилизацията.Тя разрушава мирното ежедневие на милиони хора и техните
възгледи за класическата добродетел,т.е. за човечност,великодушие и широта
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2020 в 19:38 ученик на 15 години от ОУ "Христо Ботев", випуск 2024
03 юни 2020 в 12:37 студент на 26 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Стопански, социални и правни науки, специалност - Психология, випуск 2020
01 юни 2020 в 15:55 ученик на 25 години от Плевен - СОУ " Анастасия Димитрова", випуск 2017
10 май 2020 в 17:15 студент на 44 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, випуск 2020
04 май 2020 в 12:32 потребител
31 мар 2020 в 00:41 в момента не учи на 53 години
 
Домашни по темата на материала
съчинение по история за 5 клас!
добавена от Rujeva_abv_bg 19.04.2012
0
19
има ли разминаване между декларираните права и съвременната реалност
добавена от portokalka_we 16.03.2016
1
4
домашно по история и цивилизация
добавена от anonina_01 08.05.2014
1
16
Подобни материали
 

Политическо и културно могъщество на българия при цар Симеон

11 яну 2007
·
245
·
13
·
2,782
·
102

Политическият и културен възход на българската държава в края на IX и началото на X век са закономерни исторически процеси.
 

Политическо и културно могъщество на България при управлението на цар Симеон

22 апр 2006
·
419
·
10
·
1,893
·
93
·
2

В края на IX век България достига кулминацията на своята трансформация от варварски военно-племенен съюз в средновековна европейска държава.
 

Първата Световна война

26 ное 2007
·
150
·
4
·
407
·
33
·
1

Предпоставки: конликтът между младите и старите държави (изравняване на икономическото развитие и началото на XX в.; някои млади изпреварват старите; Германия изпреварва Англия в химическата промишленост, електричество...
 

Историческата логика според порулярните исторически текстове в Европа

12 фев 2008
·
55
·
7
·
2,440

Това, което прави историята наука е използването на логика в разследването на историческия обект и в построяването на краен исторически текст, предназначен за читателя...
 

Възникаване и развитие нн химическата индустия в Бургас

11 ное 2008
·
60
·
8
·
984
·
38

I.Нефтопреработващата промишленост започва да се развива у нас малко по-късно от другите клонове на индустрията.Преди възникването и са действали клонове на големи международни компании, които са оперирали на нашия пазар с нефтопродукти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Междинен тест по история за 8-ми клас, 1-ви срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 1 срок. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
16
28
5
2 мин
13.08.2019
История и цивилизация - древният свят
изпитен тест по История за
Теста е изпитен. Обхваща световната древна история. Може да се използва както от учители, студенти, ученици и всички, които имат предпочитания към историята. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
38
10
1
8 мин
04.10.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Цивилизацията на 20 век

Материал № 108067, от 09 мар 2008
Свален: 279 пъти
Прегледан: 425 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 15
Брой думи: 3,439
Брой символи: 30,780

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цивилизацията на 20 век"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
132

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
143 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения