Големина на текста:
Т1. Класически теории за международната (външната) търговия
Международна търговия – МТ
Външна търговия – ВТ
Въпр. 1 Меркантилистични теории( ранен и развит меркантилизъм)
Ранен( стар меркантилизъм)
Първият етап от развитието на Меркантилизма започва повреме на Великите
Географски открития – XIV – XV век. Той се характеризира с износ на стоки срещу
внос на злато, който е основна субстанция на богатство. Успередно с развитието на
външнотърговския обмен се налага и протекционистичната политика на собствените
стоки. Чрез нея се запазва от външна конкуренция националното производство. Не се
допуска внос на чужди стоки на вътрешния национален пазар.
Като най-важна сфера се обявява външнотърговският обмен. Известни са 4-ри
фази на възпроизводствения процес:
Производство
Разпределение
Размяна
Потребление
От тях най-важна е размяната и тя създава условия за повишаване на
националното богатство.
Развит меркантилизъм( още позн. като „ Нов меркантилизъм” ; „Късен
меркантилизъм” )
Вторият етап от развитието на меркантилистичната теория дава по-голяма
свобода на междуикономическите отношения между държавите. Освен познатите
връзки между стоки и злато, широко място заемат бартерните отношения стоки срещу
стоки, защото се позволява вносът на чужди стоки на националния пазар. Издига се
идеята за поддържане на външен платежен баланс, т.е. X > M. (X – експорт; М –
импорт; ) . През Втория етап на първоначално натрупване на капитала се появява
първата самостоятелна форма на капитала – търговски капитал.
Капитал е съвкупност от блага, имущества, активи, използвани за
получаването на печалба и богатство.
Формата на движение на търговски капитал е П – С – П` .
П – С – П`
C – П П нарстват – С нарастват
Пари и покупка
Покупките водят до прозводство на стоки, т.е. налична е права зависимост. За
тази цел са необходими машини, човешки труд или работна сила (фактор труд),
работен ден. Фактор труд води до П`.
8 часа
П – пари, пари като златни пари
П` - пари прим
Въпр.2 Теория за абсолютните предимства в МТ
Автор на теорията за абсолютните предимства е класикът Адам Смит. Той
развива своята идея за изгодата от външната търговска политика в книгата
„ Богатството на народите” . Акцентът пада върху производството. Като продължител
на трудовата теория на Уилям Пети( William Petty) , Смит разглежда ролята на
прозводството на труда за нарастване на стойността на стоката.
Когато се увеличава производителствеността на труда, нараства количеството
продукция, произведено за 1-ца време.
Когато се увеличава производителствеността на труда, се намалява стойността
на 1-ца продукция. Излишното количество от нужното за удовлетворяване на
вътрешния пазар се насочва за експорт. Експортът се изчислява на еквивалентен
принцип.
Във „Принципи на политическата икономия” Рикардо по подобие на Смит
акцентира върху производството като основна и най-важна фаза от възпроизводствения
процес. Там се създава богатството на нацията. В същото време той допълва идеята на
Смит за абсолютните предимства като подчертава външната търговия може да
увеличава богатството не само на държавите с най-висока производителност, но и на
всички, които съумеят да произвеждат с по – ниски производителни разходи от своите
партньори. За да не се наруши принципа на еквивалентност, Рикардо въвежда няколко
принципа, благодарение на които размяната се осъществява на еквивалентна основа.
Това са:
C = c
1
+ c
2
+ v ( C – производствен разход; v – жив труд)
MOC<= ТОТ ( M – most … ; T – total …)
Те се определят от външния пазар на базата на най-често повтарящите се
комбинации от външнотърговските отношения. Основно изискване е
MOC <= TOT.
Националният коефицент на трансформация тогава е отношение между
възможното количество от дадена стока при насочване на всички производителни
фактори за нейното производство при отказ от други производства.
Претегателен коефицент на трансформация е сборът от двете производства
2
Претегателен коефицент на трансформация = среден коефицент
Чрез тази теория за сравнителните предимств Рикардо обосновава нуждата от
външнотърговско партньорство. Държавите поотделно печелят, всички заедно
увеличават световното богатство.
Пример за размяна според Рикардо
Месовино
А10050
B50100
Държава А решава да остави 80 единици месо за вътрешен пазар. Останалите 20
единици изнася за държава B, но не се знае на каква стойност. След това решава да
даде двойно количество месо на държава B, т.е. 20 ед х 2 = 40 ед Държава B приема
40 ед. месо и произвежда само 10 ед. , но тя на свой ред отдава 20 ед. вино .....
Въпр.3. Теория за сравнителните предимства в МТ
3.1. Общи неща между първи и втори етап
И двата етапа обявяват размяната като най-важната фаза от възпроизводствения
процес
И двата етапа приемат търговския капитал като самостоятелно обособила се
форма на капитал
Парите и в двата етапа се приемат за пълноценни пари, т.е. златни пари, това са
пари, които имат собствена субстанционална стойност
Богатството на нацията и в двата етапа се състои от стоки, произведени в
националното стопанство и злато
И в двата етапа се критикува лихварския капитал като несвойствен за
капиталистичното пазарно стопанство
3.2. Различия между първи и втори етап
Докато в първи етап се държи на износ на стоки срещу внос на злато, то във
втори етап се допуска внос на стоки при поддържане на активен платежен баланс.
В края на втория етап се одобрява биметалната система
Като национално богатство се приема освен златото и произведените стоки,
също и стоките, внесени отвън
Нормата на печалба от разменните операции през втория етап се допуска едно
разумно добавяне от 20% към печалбата.
Т2. Съвременни теории за МТ
Въпр. 4 Теория за Леонтиев за междуотраслевите връзки
Леонтиев е автор на теорията за междуотраслови връзки. Той разработва баланс на
междуотраслови връзки, като търси относителния дял на всеки един отрасъл в
националното стопанство на САЩ( напр. родно производство или вносно
производство). Леонтиев не взема под внимание трудоемкия характер на вносните
суровини и материали, използвани в Американското производство.
М = - MPC ;
MPS
М = MPC ;
MPS
М = 1 . (тази точка не означава умножение, все едно я няма)
MPS + M – X
Въпр. 5 Теория на Кейнс за външнотърговския мултипликатор
M= 1 . ? G(? T)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Класически теории за международната (външната) търговия

Първият опит теоретическо осмисляне на международната търговия е доктрината на меркантилизма, която представлява общи разсъждения за това как е устроена външната търговия на нациите...
Изпратен от:
lirov76
на 2014-03-03
Добавен в:
Общи материали
по Бизнес администрация
Статистика:
4 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Тест по Бизнес администрация за студенти от 1-ви курс
изходен тест по Бизнес администрация за Студенти от 1 курс
Изходен тест, съдържащ 27 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен за студенти по Бизнес администрация.
(Труден)
27
17
1
5 мин
21.10.2016
Въпроси от VJL системата в интернет I вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Първи вариант на тест по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Труден)
30
105
1
2 мин
20.09.2011
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Класически теории за международната (външната) търговия

Материал № 1077404, от 03 мар 2014
Свален: 4 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Общ материал
Брой страници: 4
Брой думи: 951
Брой символи: 5,829

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Класически теории за международната (външната)  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала