Големина на текста:
РЕФЕРАТ
Социална политика на ЕС
гр. София
Социалната политика обхваща области, в които съществува значително вторично
законодателство на ниво Европейски съюз от рода на въпросите здравеопазване и
безопасност, трудово право и равно третиране на мъжете и жените, както и области
като социалния диалог, заетостта и проблемите на инвалидите, където се
разработват сходни политики на базата на Договора за ЕО. В тези области има едно
много важно задължение да се координират съответните политики, за да създадат
хомогенна социална рамка съгласно принципа и правилата на Договора за
Европейския съюз.
Европейската социална политика играе важна роля в изграждането на
икономическата сила на ЕС чрез развитието на уникален социален модел, който
доказва своята гъвкавост и динамичност при реагирането на бързите промени в
икономиката и обществото на Европа през последните десетилетия. В миналото
социалната политика е дала възможност на Европейския съюз да управлява
структурната промяна, като същевременно негативните социални последици са
били свеждани до минимум. Усъвършенстването на европейския социален модел и
инвестирането в хората е важно за съхраняването на европейските социални
ценности на солидарност и справедливост при същевременно подобрение на
икономическите достижения.
Не веднъж Общността е търпяла критика, че отдава по- голямо значение на
икономическите и валутни аспекти на европейската интеграция за сметка на
социалния аспект. В действителност този тип политика на ЕС може да се определи
като политика от високо световно ниво, тъй като включва едни от едни от най-
високите социални и трудови стандарти, независимо от наличието на някой
слабости, причинени от интересите на различните държави- членки и тяхното
желание да запазят до голяма степен независимост в тази област. Ролята на
общността е да подкрепя и допълва техните дейности в определени области. Все
още не е избран един модел, който да се приложи от всички държави членуващи в
Съюза.
Фактът, че Европейската общност действително полага сериозни усилия в тази
насока, не може да бъде оспорен, тъй като този проблем се засяга, още в първите
европейски договори, с който се създава Европейската общност за въглища и
стомана, за да се разбере, че от самото начало е налице грижа за социалния аспект
на интеграцията. Що се отнася до Европейската икономическа общност и договора
за създаването й, то той съдържа не само Раздел III касаещ Социалната политика,
който съдържа социални разпоредби и предвижда създаването на Социален фонд,
но като въпрос се поставя и свободното движение на работниците, който
предвижда предприемането на мерки в областта на социалното осигуряване.
Подобно на него, Договорът за ЕВРАТОМ съдържа някой разпоредби, които касаят
здравето и безопасността на работещите.
ЕЕА разширява обхвата на социалната политика, като за пръв път в него се
признава, че социалното измерение трябва да се отчита при изграждането на
интегрирания вътрешен пазар. ЕРА допълва РД с три нови елемента:
Икономическо и социално изравняване;
Правомощието на съвета да приема директиви в областта на здравето и
сигурността на работниците;
Разпоредбите относно социалния диалог между социалните партнъори;
Най- голямо значение, все пак има предвиденото в Договора за Европейска
общност.
Социалните разпоредби на Договора започват с позоваване на Европейската
социална харта от 1961г. и Хартата на Общността за основните социални права на
работниците от 1989г. ( Социалната харта). Първата е подписана в Торино през
1962г. в рамките на съвета на Европа. Тя предвижда 19 правила като например
правото на труд, на справедливи условия на труд, на безопасни и здравословни
условия на труд, на справедливо възнаграждение, на организиране на колективни
трудови договори, на социално осигуряване, на здравно осигуряване и т.н.
Социалната харта никога не е официално публикувана. Само Споразумението
между държавите- членки относно социалната политика, с изключение на
Великобритания, е приложено към Договора за ЕС. Целта на това Споразумението
е да осигури приложението на Социалната харта от 1989г. То води до приемането
на някои директиви, които по- късно въвежда и Великобритания, който се
присъединяват към Хартата и Споразумението с влизането в сила на договора за
ЕС. Повечето от правата, включени в Хартата и Споразумението са включени в
Договора за ЕО. Разпоредбите на Договора и сближаването на законодателствата са
средствата за постигане на целите на социалната политика. В тази връзка
комисията изготвя програма за действие в областите, които са в сферата на
отговорност на общността. Програмата предвижда около 50 предложения, които
комисията представя до края на 1992г. Целта им е да се развие социалното
измерение на вътрешния пазар и да се задълбочи икономическото и социално
изравняване на държавите членки. През 1994г. Комисията публикува „Бяла книга”,
която очертава рамките на бъдещета дейсност на общността в тази сфера.
Договорът от Амстердам въвежда съществени подобрения в правния режим на
социалната полотика. Споразумението на страните членки относно социалната
политика се инкорпорира в текста на договора и тои става основа на
сътрудничеството в областта на социалните въпроси. ДЕС от Амстердам съдържа
нов раздел, посветен на заетостта и редица разпоредби посветени на равенството
между половете, което експлицитно е дефинирано като основна цел на ЕС.
Европейският съвет в Ница през декември 2002г. одобрява Европейския социален
план, който дефинира специфичните приоритети до 2005г.във всички сфери на
социалната политика, целящи подобрение и модернизиране на европейския
социален модел.
Първичната правна уредба на социалната политика на ЕС включва: глава първа
„ Социални разпоредби” и глава втора „ Европейски социален фонд” ( чл. 136- 148)
на дял ХI от ДЕО „ Социална политика, образование, професионална
квалификация и младеж”.
Вторичното законодателство обхваща множество директиви на съвета и на съвета и
ЕП, третиращи отделните области на социалната политика , като:
Закрила на работниците;
Равни условия и равно третиране на мъжете и жените;
Здравни и безопасни условия на труд;
Координиране на системите за социално осигуряване;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2022 в 12:35 потребител на 49 години
 
Домашни по темата на материала
Политика на пазара на труда. Реферат социална политика.
добавена от radina.ilcheva 04.11.2014
1
17
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
489
·
9
·
1,712

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
704
·
14
·
1,809
·
545
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
168
·
2
·
1,223
·
385

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социална политика

22 апр 2008
·
344
·
10
·
1,447
·
273

Закона за социално подпомагане урежда обществените отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на Република България.
 

Фирмената социална политика в условията на икономическа криза

29 юни 2009
·
365
·
6
·
888
·
243

Фирмената социална политика представлява в най-общи линии съвкупност от мерки, чиято цел е регулиране на социалните отношения между фирмата и работещите в нея...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
1 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална политика на ЕС

Материал № 107737, от 09 мар 2008
Свален: 827 пъти
Прегледан: 472 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 2,330
Брой символи: 21,331

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална политика на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения