Големина на текста:
Социологически анализ на официалния образователен дискурс
Увод
Днес, когато България е пълноправен член на Европейския съюз, с особена
яркост и актуалност изпъква темата за знанието, което получават българските деца в
образователната ни система. Този важен въпрос засяга не само настоящето ни, но и
бъдещето на страната ни. Днес, в периода от преход към нови форми на образование и
възпитание, в условията на цялостно преобразуване на досегашните форми на
поведение, навици и нагласи към света и хората подрастващите са тези, които изпитват
най-голямо влияние от промените в образователната ни система.
Целта, която си поставям в настоящето изложение, е да се направи
социологически анализ на официалния образователен дискурс. За постигането на тази
цел са възложени следните задачи:
1. Анализ на Закона за училищното и предучилищно образование
1
;
2. Анализ на закони и наредби, свързани с образованието – социалистическо
и постсоциалистическо.
В центъра на интереса поставям отношението между култура и власт, както и
разликите, които възникват от смяната на режимите, а оттам и промените в
образователната система. Настоящето изложение изяснява в какво се състоят разликите
между нова идеологическа насоченост и старата такава в отношението им към
образователния процес и учебниковото съдържание.
І. Социологически анализ на официалния образователен дискурс
Образователните изисквания и самите учебни програми са в пряка зависимост с
политическата ситуация в държавата. В последните години, в които държавата ни
премина през период на бурни политически, културни и социални промени,
определяните от държавата образователни стандарти бяха променяни многократно
(което пък препраща към въпроса за стабилността на българската образователна
система). Официалният държавен дискурс до голяма степен се диктува от т.нар. „силни
на деня”. Това означава, че той е свързан с определени изисквания и желания.
1 ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. http://lex.bg/laws/ldoc/2132585473.
1
Социологически анализ на официалния образователен дискурс
Българското образование през последните повече от двадесет години след
промяната, резултат от демократизацията на обществения живот у нас, се намира в
непрекъснати реформи, предизвикани и от динамичните промени в нормативната
уредба в областта на образователното законодателство.
Приетият през 1991г. Закон за народната просвета до 2008г. е претърпял
единадесет изменения и седем допълнения, което означава по формален признак, че е
променян или допълван всяка година. Правилникът за неговото приложение, приет цели
години по-късно (макар в Закона да е предвиден шестмесечен срок), и излезлият през
същата 1999г. Закон за степента, общообразователния минимум и учебния план също
търпят многократни промени, които водят до сериозни затруднения както в
управлението на системата, така и в организацията и функционирането на пряката
учебно-възпитателна работа в училище
2
.
През 2006г. Народното събрание приема Национална програма за развитие на
училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Отделните
мерки, предвидени в програмата, също „предполагат осъществяването на редица
изменения и допълнения в нормативните актове”
3
. Тенденциите, заложени в
Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка 2006 – 2015 г.
4
, са пряко свързани с докладите на Европейския
съвет за образование и прилагане на Лисабонската стратегия
5
.
2 Тоцева, Янка, Наталия Витанова. Национални образователни стандарти или новите дрехи на царя вместо старите държавни
образователни стандарти. ШУ „Епископ Константин Преславски”, Катедра „Педагогика и управление на образованието”, 2009.
http://ytotseva.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html.
3 Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. С., 2006,
www.minedu.government.bg.
4 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393.
5 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/.
2
Социологически анализ на официалния образователен дискурс
В Националната програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г.
6
, е направен опит в един
нормативен документ да бъдат обединени редица подзаконови актове, което може да се
тълкува като желание на законодателя да се намали хаосът и да се ограничи броят на
законите, правилниците, наредбите, инструкциите, с помощта на които се регулират
дейностите в системата на народната просвета. От друга страна обемът на новия закон
(106 страници) може да създаде затруднения, свързани както с опитите да се обединят
текстове от различни сега действащи документи, така и с възможности за
нееднозначното им интерпретиране
7
.
1.1.Образователни стандарти
Училището като институция има определени правила. Те са стандартизирани-
действа се по определена схема, агентите в тези институции трябва да отговарят на
определени изисквания и съответно всяко отклонение от нормата бива санкционирано.
В днешно време е нужно всеки ученик да отговаря на определените от държавата
стандарти. Те трябва да се разглеждат като изисквания, дефиниращи и гарантиращи
онзи необходим минимум, чрез който се осигурява духовното, културното, умственото и
физическото развитие на подрастващите. Този образователен минимум е основата за
тяхното осъществяване в обществото като свободни граждани, които съзнават и носят
своята отговорност. В рамките на този минимум качеството на образованието се
контролира от обществото чрез държавата.
За първи път в българското образователно законодателство понятието “държавни
образователни изисквания” се появява в Закона за народната просвета като част от
измененията, направени в него през 1998г. (бр. 36 на ДВ)
8
. Тази проблематика е
представена в глава втора на Закона в общо три члена, единият от които пояснява
6 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393.
7 Тоцева, Янка, Наталия Витанова. Национални образователни стандарти или новите дрехи на царя вместо старите държавни
образователни стандарти. ШУ „Епископ Константин Преславски”, Катедра „Педагогика и управление на образованието”, 2009.
http://ytotseva.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html.
8 ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. http://lex.bg/laws/ldoc/2132585473.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 яну 2015 в 11:02 учител на 46 години от Пловдив - СОУ "Черноризец Храбър", випуск 2013
01 дек 2014 в 19:06 студент на 25 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - АИФ, специалност - ЗТТ, випуск 2018
27 май 2014 в 10:43 студентка на 29 години от София - СУ"Св. Климент Охридски", факулетет - журналистика, специалност - Бизнес администрация, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

26 ное 2007
·
261
·
7
·
1,697
·
152

Изследването “образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари по поръчка на Министерството на труда и социалната политика
 

Социологически анализ на публикация от вестник

13 дек 2006
·
242
·
16
·
473
·
46
·
2

Социологически анализ на публикация от вестник, поведенчески модел на покупка на безалкохолна напитка, анализ на емпиричната информация на пълнолетното варненско население по критерии образование.
 

Индивид и общество

08 апр 2007
·
719
·
3
·
739

Според една теория индивидът се ражда и носи в себе си по рождение всички черти и качества, които са необходими за изграждане на неговия характер и въз основа на тях се развива като...
 

Как обществената култура и живеене влияят върху социалното възпитание и интеграция на личността

05 юли 2007
·
380
·
2
·
399
·
50

Развитието на съвременното общество е белязано от дълбоки промени, настъпващи както в самата социална структура, така и в характера на социалните отношения...
 

Различни типове модерни общества – либерален, комунистически, фашистки

16 фев 2008
·
67
·
3
·
866
·
54

Модерните общества и идеологии са се развивали векове наред и са достигнали днешния си облик благодарние на обществата преминали през началните стадии на различията в обществените строеве на различните типове класически общества...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове от Таня Генова
Тест по български език за 12-ти клас
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Тест за проверка на лексикалните познания на учениците. Може да послужи за подготовка за матура или кандидат-студентски изпити. Въпросите имат само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Таня Генова преподавател
(Лесен)
20
74
1
2 мин
23.05.2013
БЕЛ - правопис, пунктуация, морфология, синтаксис
входен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Входящ тест за седми клас по български език. Тестът съдържа примерен текст и въпроси към него. Всички въпроси изискват един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Таня Генова преподавател
(Труден)
16
143
1
14.07.2015
» виж всички онлайн тестове от таня генова

Социологически анализ на официалния образователен дискурс

Материал № 1075781, от 26 фев 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 60 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 3,139
Брой символи: 20,489
Цена: 40.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения