Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
ДИСЦИПЛИНА: “ГЕОИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
НА ТЕМА:
I. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ;
II. СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС И ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”;
III. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
1.Въведение
Държавната политика за регионално развитие създава условия за
балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в
България. Насочена е към намаляване на междурегионалните и
вътрешнорегионалните различия в степента на развитие и подпомагане
процеса на икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на
ЕС.
Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща
система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава
методически указания за разработването на документите за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие и организира изработването
на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за
развитие.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда
държавната политика в областта на административно-териториалното
устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление.
Процесът на реформа в местното самоуправление и административно-
териториалното устройство на страната цели задълбочаване на процесите на
прехвърляне на правомощия и ресурси към органите на местното
самоуправление и повишаване степента на взаимодействие между отделните
нива на териториално управление и намира израз в актуализираната
Стратегия за децентрализация, приета с Решение № 454 от 2 юли 2010 г от
Министерския съвет и изпълнението на дейностите, предвидени в този
документ.
2. Определяне на компетентните органи и звена
2.1. Управляващ орган (УО)
Съгласно разпоредбите на Глава 21 от Договора за присъединяване и с
Решение на Министерски съвет № 965/ 16.12.2005 г. Главна дирекция
"Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) е определена за Управляващ орган на
ОП "Регионално развитие".
Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" е част от
специализираната администрация на МРРБ, която в предприсъединителния
период изпълнява функциите на секторен координатор по Програма ФАР с
отговорности за програмирането и мониторинга на мерките в областта на
регионалното развитие и трансграничното сътрудничество.
Управляващ орган на ОП "Регионално развитие" отговаря за
ефективното, ефикасно и правилно изпълнение на оперативната програма в
съответствие с принципа за разумно финансово управление и съгласно
разпоредбите на съответните членове на Общия регламент78 и на съответните
раздели от Регламента на комисията за изпълнението на Структурните
фондове. По-конкретно отговорностите на Управляващия орган на ОП
"Регионално развитие" са:
1) Да гарантира, че операциите са избрани в съответствие с критериите;
2) Да провери и потвърди, че разходите за съфинансираните продукти и
услуги са действително извършени;
3) Да гарантира наличието на система за вписване и
съхраняване в компютърен видяна счетоводните документи за
всяка операция по оперативната програма;
4)Да осигури съответствие с изискванията за информация и
публичност, заложени в чл. 69 на Регламента на Съвета (ЕС) № 1083/2006.
Структура на УО и изпълняващите звена:
Във връзка с операция 4.2. "Междурегионално сътрудничество" на
приоритетна ос 4 Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" носи
пряка отговорност за българските партньори по проектите, като същевременно
изпълнява и ролята на Договарящ орган.
3. Организация и изпълнение на ниво проект
3.1. Подаване на проектни предложения и подбор на проекти
Оснювни принципи Управляващия орган на ОП "Регионално развитие"
носи цялата отговорност за процедурите, свързани с подбора и договарянето
на проекти по програмата. Той разработва основните критерии за допустимост
и избор на проекти и ги представя за одобрение на Комитета за наблюдение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 яну 2022 в 18:49 ученик на 25 години от Бургас - ГЧЕ "Васил Левски", випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Управление на регионалното развитие

Материал № 1075442, от 25 фев 2014
Свален: 78 пъти
Прегледан: 148 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 33
Брой думи: 9,009
Брой символи: 61,174

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на регионалното развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала