Големина на текста:
1.Методика на обучението по РК, ОС, ЧО.ЧП.
В 1 клас се изучава роден край, човек и природа, човек и общество. Във 2 клас
става околен свят. В 3 клас се обособяват 2 предмета: „човек и природа”, „човек и
общество”. Методиката е педагогическа наука с теоретико-приложен характер.
Характера на методиката се определя от необходимостта да се решават както
теоретични, така и практичните проблеми. Теоретични проблеми –какъв обхват
информации може детето да възприема и да я обобщи. Как да се преодолее
информационното натоварване; проблемът за съчетаването в рамките на посочените
предмети на природно-научно и хуманитарно съдържание; проблем за
приемствеността; проблем за диагностиката. В края на началният етап проблемите са:
приложни проблеми- как да се разнообразят часовете, за да станат по-
интересни.Предмет на методиката са закономерностите на обучението и
възпитанието при запознаване с природната и обществената действителност в НУВ.
Проблеми: - важно е зараждането на идеите:- подходите, принципите, методите на
обучение; проблемите свършват с практическо приложение на гражданското,
екологичното, здравното възпитание.Задачи на методиката:
1. Да се изяснят научните основи на съдържанието включеното в учебните
предмети, да се изясни отношението наука- училищен предмет.
2. Да се определят научните методи на изследване в тази област. Да се
насърчават активните форми на обучение, педагогически експеримент, с цел
подобрение на педагогическата практика.
3. Методиката има за цел да се обосновава мястото на уч. предмети като
интегриращ център на цялостния учебно-възпитателен процес.
4. Методиката се занимава с особеностите на познавателния процес на децата от
нув.
5. Методиката има за цел да обоснове форми за индивидуализация и
диференциация на учебно-възпитателния процес. В това отношение много голямо
значение има развитието на речта.
6. Да се определят особеностите на различните организационни форми - урока,
екскурзиите и др.
7. Да се обоснове система от адекватни методи.
8. Да се изследва връзката между обучението и формирането на личността.
Връзката на методиката с другите науки:
1. Връзката с други психолого-педагогически науки – дидактика.
2. Връзката с другите методики бълг. език, изобраз. изкуство, биология,
ботаника, екология, етика и др. Методиката на обучение е една много динамична и
развиваща се педагогическа наука. Тя се обогатява от различните конструктивистки
теории, които разглеждат детското познание като един непрекъснат процес.
2 . Исторически преглед за запознаване с природата и обществото
Възникване и развитие на идеите за запознаване на учениците от НУВ с
природата и обществената среда:
Ян Амос Коменски – за първи път в систематизиран вид срещаме идеите за
запознаване с природата в произведенията на Kоменски. Той смята, че още в
майчиното училище детето трябва да се запознае със заобикалящия го свят. Във
„велика дидактика” говори за начални познания по физика, оптика, астрономия,
география, хронология. Коменски обръща специално внимание на развитието на
сетивата и особено на зрението. Той създава картинна книга като помагало за
училището „сетивният свят в картинки.
Жан Жак Русообръща голямо внимание на непосредственото възприемане на
природата. В „Емил за възпитанието” той настоява възпитателите никога да не
заместват със знак даден обект, освен когато е невъзможно той да бъде пряко
наблюдаван. „Околната среда е книга, с която детето несъзнателно обогатява паметта
си.” Той смята, че природната гледка живее в сърцето на човека и за я види той трябва
да я почувства. Почитател на природната красота.
Педагозите филантрописти - 2рата половина на 18век – Йохан Базедовсъздава
училище „Филантропин”, в което 2 месеца през годината възпитаниците лагеруват в
полето и се запознават с природата, получават знания за лова, риболова и др.
Кристиан Залцман- смята непосредствения досег до природата като чист и
непресъхваш извор на истина и мъдрост.
Йохан Песталоци- той поставя в основата на всяко обучение нагледността като
абсолютна основа за всяко познание.
Ако направим опит да систематизираме идеите за преподаване на природознание и
родинознание можем да обособим следните направления: - Граматическо направление
– привържениците на това направление смятат, че знанията за природата трябва да
имат преди всичко практическа приложност и да дадат знания за практическия живот .
- Морфологично – описателно направление – Карл Линей. Изгражда се система на
растителния животински свят с родово и видово име. Тази система наричаме бинарна.
Названията на всички животни и растения се изучават на латински. Всичко това прави
обучението трудно, изисква се механично запаметяване, интересът на учениците се
занижава.
- Биологично направление - Фридрих Юнге. Той написва съчинението „Селското
блато”, в което стига до извода, че организмите трябва да се изучават в тяхната среда.
Той поставя морфологията и систематиката на заден план, а дава предимство на
изучаване на организмите във връзка с природните явления и жизнени процеси. Така
се слага началото на биологичното направление при изучаване на природата. Според
Юнге организмите трябва да се изучават по ”общежития”. Общежитието е съвкупност
от твари в една определена област, които живеят задружно. Юнге формулира 8
биологични закона, които учителят трябва да използва като ръководно начало в
обучението. Идеите за запознаване на учениците от НУВ с природната среда в
България.
Неофит Рилски у нас от първите данни за организирано обучение в областта
на знанията за природата свързваме с габровското училище. Букварът на д-р Петър
Берон е първият учебник на бълг. език, които поставя сведения за природните обекти и
явления. Знанията за природата са включени в дял физически сказания, където
срещаме знания за вещества, растителен и животинския свят, знания за човека. През
1871 в габровското училище се въвежда нов предмет, той съдържа разкази за
заобикалящия свят на детето - къща и покъщнина, храна и облекло, растения и
животни. По късно предметното учение става дял от обучението по четене и това
продължава до 1922. След освобождението със закон през 1880 в първоначалното у-ще
се въвежда уч. предмет естествознание за 3-то и 4-то отделение. В този период
навлизат идеите на Юнге и се поставя началото на биологично направление на
изучаването на природния свят у нас. Обучението за кратко време придобива
обяснителен характер.
3. Ядра Kултурно-образователна област: Природни науки и екология

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по Околен свят, Човек и Обществото и Човекът и Природата

В 1 клас се изучава роден край, Човек и Природа, Човек и Общество. Във 2 клас става Околен свят. В 3 клас се обособяват 2 предмета: Човек и Природа, Човек и Общество...
Изпратен от:
Mimi Jecheva
на 2014-02-19
Добавен в:
Пищови
по Методика на обучението
Статистика:
1,254 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методика на обучението

19 фев 2010
·
312
·
31
·
1,391
·
489

Лекции по методика на обучението, испанска филология, 4 курс...
 

Пищови по методика на обучението

28 фев 2011
·
823
·
8
·
8,582
·
1,410

Научен статус на методика на обучението - обект, предмет, цел, задачи, връзка с другите науки. Цели и целеполагане в професионалното обучение - елементи на целите; образователни, възпитателни и развиващи цели...
 

Как да организираме ефективен процес на обучение на модул "Човек и природа"


Способност за използване на научните знания, за да се поставят въпроси и да се формулират изводи, основани на доказателства, с цел да се разбират проблемите и да се помогне при взимането на решения, свързани с природата и промените...
 

Методика на обучението по информационни технологии


Анализ на учебната програма и определяне декларативните и процедурни познавателни структури, които трябва да се формират...
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
2
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
4
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Пищови по Околен свят, Човек и Обществото и Човекът и Природата

Материал № 1073789, от 19 фев 2014
Свален: 1,254 пъти
Прегледан: 1,718 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 49
Брой думи: 13,285
Брой символи: 86,565

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Околен свят, Човек и Обществото и Чов ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала