Големина на текста:
Физиологична същност на спортната тренировка, като адаптационен
процес. Физическото натоварване, като стресово състояние. Фази
на адаптация.
Тренировката е процес на приспособяване (адаптация) на организма към
постоянно изменящите се условия на околната среда. Това става чрез
системно подлагане на тялото на упражнения.
Още френският физиолог Ламар (1809) е писал, че чрез усилено
упражняване различните органи на животни, притежаващи нервна
система, се развиват, укрепват и нарастват по-бързо.
При тренировка се упражняват не само мускулите, но и всички
органи и системи осигуряващи мускулното съкращение, като се започне
от нервната система и стигнем до отделителните функции. Така
спортната тренировка може да се определи, като сложен
приспособителен процес към повишаващо се физическо натоварване,
при който настъпват дълбоки функционални и структурни промени в
организма.
I. Основни задачи на спортната тренировка. Oт физиологична гледна
точка те са:
1. Създаване и усъвършенстване на двигателни навици.
2. Повишаване на функционалното състояние на организма, което да
осигури по икономично и по-голямо по обем мускулно съкращение.
II. Видoве адаптация при спортна тренировка:
1. Физиологична (функционална), например повишаване възможностите
на сърдечносъдовата система да пренася повече кръв за единица време
до работещите мускули.
2. Биохимична, например повишаване капацитета на буферните системи
на кръвта.
3. Морфологична, например хипертрофия (нарастване) на
упражняваната мускулатура
III. Механизми на адаптация.Всяка адаптация започва с получаване на
дразнения от външната и вътрешна среда на организма. Два са
основните механизми на адаптация към физическо натоварване.
1. Промяна във функциите на нервната система. При опитни животни е
намерена и промяна в нейната структура.
2. Хуморално-хормонален. Проучен от канадския физиолог Ханс Селие,
който създава теорията за стреса. Според него адаптацията става под
действие главно на този механизъм. Той доказва, че под въздействие на
различни дразнители (стресори) върху организма се получава
определена физиологична реакция наречена стрес (напрежение).
Подобна реакция и състояние се получава и при интензивно физическо
натоварване. Стресорите засягат първо нервно-рефлекторната и
хуморално-ендокринната системи. В отговор се наблюдава:
а. бързо повишаване на съдържанието на хормони в кръвта. Това са:
- глюкокортикоиди и катехоламини от надбъбречната жлеза
- АКТХ (адренокортикотропен хормон)
- растежния хормон (РХ)
- тиреотропния хормон от предния дял на хипофизата
б. увеличаване тонуса на симпатиковата ВНС. Това предизвиква:
- повишаване на артериалното кръвно налягане
- ускоряване на сърдечната дейност
- учестяване и задълбочаване на дишането
- активиране обмяната на веществата.
Така се създава обща повишена готовност на централните и
периферни физиологични механизми за активна адаптация към стресора
и преодоляване на възникналия стрес (напрежение). Според Селие т.нар.
общ адаптационен синдром, има три фази :
- фаза на тревога
- фаза на повишена устойчивост
- фаза изтощение когато се изчерпят адаптационните възможности на
организма.
Различават се физически и психически стрес, като в спорта се
наблюдава комбинация между тях.
IV. Фази на адаптация.
Според Коробков адаптацията към физически натоварвания има няколко
фази.
- Начална фаза. По аферентните пътища на различни сетивни системи
пристигат сигнали за предстоящия тренировъчен процес. При начинаещи
по време на първите занимания настъпват задръжни процеси в ЦНС. По-
късно при тренировките настъпва силен и широко разпространяващ се
процес на възбуждение, който включва и ВНС. В резултат неадекватно
силно се активират сърдечно-съдовата и дихателната системи. Такова
възбуждение се наблюдава и в центровете на двигателните координации.
В резултат се получават недобре регулирани движения.
- Междинна фаза. Постепенно регулиране и нормализиране на възбудния
процес. Приспособителните процеси в трениращия организъм
постепенно преминават на по-дълбоко тъканно равнище.
- Устойчива фаза. Наблюдава се ново, подобрено функционално
състояние на целия организъм довеждаща до повишена
работоспособност. Наблюдава се адаптация към недостига на О2 и
повишеното количество лактат, нарастват съпротивителните сили на
организма.
- Загуба на адаптация. Необходимо е преходно намаляване на усилията
и на адаптацията за да не настъпи изтощение.
V. Общи физиологични закономерности на тренировката.
1. Генетична предопределеност на тренировъчния ефект.
2. Принцип на праговите тренировъчни занимания. Във физиологията и
психофизиологията е известен законът за силата на дразнителя (Вебер-
Фехнер). Дразнители, които в началото на тренировъчния процес са били
прекалено силни и са предизвиквали задържане, с настъпване на
адаптация започват да предизвикват нормални физиологични реакции на
организма. Следователно за настъпване на положителен тренировъчен
ефект тренировъчното натоварване не трябва да е под определен праг.
3. Принцип на специфичността на тренировъчния ефект. Тренировката на
определена мускулна група не води до тренировъчен ефект в другите
мускулни групи.
VI. Общи принципи за определяне на тренировъчните занимания.
1. Избор на упражненията (ходене, плуване, колоездене) според:
а.) Началното ниво на физическа годност (фитнес)
б.) Възраст, пол, здравословно състояние
в.) Личните цели (напр. здраве, фитнес, състезателни постижения)
Трябва да се знае, че ако честотата, интензивността и
продължителността на тренировката са такива, че се получава еднакъв
общ енергоразход адаптацията към тренировката е независима от вида
аеробна активност. Тренировки включващи големи мускулни групи дават
по-добър тренировъчен ефект.
2. Определяне на интензивност на натоварването (ват, скорост на
ходене, тренировъчна HR, ниво на възприеманото напрежение).
а.) Според резервната пулсова честота (HRR)
Минималния праг на тренировъчна интензивност за подобряване
на VO2max и ЛП е 40 – 50% от VO2R или HRR. Трябва да се отбележи,
че АКСМ вече отнася HRR спрямо VO2R, което е по-точно от колкото към
процент от VO2max. Използвайки резерва на VO2 (VO2R) се подобрява
точността на взаимовръзката особено в долния край на скалата за
интензивност. За съжаление за да се използва този показател е
необходим газ-анализатор, който в практиката често липсва. При хора с
много ниско ниво на фитнес може да се започне с интензивност под 40%
HRR.
HRR= HRmax - HRrest.
б.) Според метаболитния еквивалент (МЕТ). МЕТ – метаболитен
еквивалент – представлява единица за енергия или нивото на
кислородна консумация в покой (1 МЕТ =3.5 ml/kg/min кислород).
Здрави хора с редовен тренировъчен режим имат 12-15 МЕТ, а
спортуващите за издръжливост 16-20 МЕТ.
в.) Според нивото на възприемано напрежение по скалата на Борг.
(Borg's Ratings of Perceived Exertion (RPE)) – Скалата на Борг се използва
за описване или предписване на различни интензивности на
натоварване.Усещането за напрежение е поведенческо наблюдение
върху интензивността. HR е свързана линейно със степените на скалата
(r = 0.8 до 0.9).
Скала на Борг
6 – Изобщо няма натоварване

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 май 2019 в 02:11 студент на 21 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Фон, специалност - Предучилищна и началниучилищна педагогика, випуск 2021
24 апр 2019 в 12:10 родител на 38 години
04 апр 2019 в 13:41 ученик на 22 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2016
20 фев 2019 в 13:18 студент на 43 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, випуск 2017
12 яну 2019 в 15:19 ученик на 23 години от Кюстендил - ОУ "Даскал Димитри", випуск 2015
08 яну 2019 в 15:18 в момента не учи на 41 години
21 ное 2018 в 21:55 студент на 27 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Информатика, випуск 2020
19 ное 2018 в 15:52 студентка на 21 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Кинезитерапия, Спортна анимация и туризъм, випуск 2020
14 ное 2018 в 11:34 студентка от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", випуск 2008
20 окт 2018 в 19:18 студентка на 36 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2010
 
Подобни материали
 

Същност на тренировъчносто натоварване

26 яну 2011
·
107
·
2
·
586
·
238
·
1

Материалът представя общите методологични въпроси свързани със спортната тренировка, нейната същност и класификация....
 

Психологически методи и методики в спорта

21 яну 2012
·
233
·
20
·
1,203
·
375

Спорт – всички форми на двигателна активност, които чрез организирано или неорганизирано участие целят изразяване или подобряване на физическата и психическата годност, формиране на социални връзки или постигане на резултати...
 

Спортна психология

Материал № 1073458, от 18 фев 2014
Свален: 103 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Спортна психология, Психология
Тип: Тема
Брой страници: 49
Брой думи: 12,950
Брой символи: 84,489

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спортна психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения