Големина на текста:
БИБЛИОГРАФИЯ И НАУЧНО-СПРАВОЧЕН АПАРАТ В
КНИГОИЗДАВАНЕТО
За специалност „Книгоиздаване" JT
Въпрос №, 5
Библиографско описание на документи
Анотация: Елементи на библиографското описание. Описание на книги и брошури.
Аналитично описание на публикации в книги и в периодичния печат.
I.Елементи на библиографското описание
Описването на книги и на материали от периодичния печат представлява
кратка характеристика, съставена от основни за публикацията данни, подредени
в определен ред с оглед строгото индивидуализиране.
В случаите когато, описваме книги на български и на чужди езици за
библиографски издания, за библиотечни каталози - АК (Азбучен каталог), СЖ
(Систематичен каталог) и др., използваме стандарт - БДС .15419-82
„Библиографско описание на книгите", който влиза в сила от 1 юли 1983г. Той
установява основните правила за БО на книгите, реда на елементите в него,
както и системата от разделителни знаци. Предвидени са всички елементи,
необходими за идентифициране на книгите в националната библиография, в
печатните каталожни картички и за каталозите на големите научни библиотеки.
Стандартът е предназначен за библиотеките, за органите на научно-техническата
информация, за издателствата и за всички други учреждения, които извършват
библиографска дейност.
II.Разделителни знаци
По принцип, БО на книгите представлява съвкупност от библиографски
сведения (елементи на библиографското описание), подредени в определена
последователност и даващи възможност да се идентифицира произведението,
както и да се получи пълна представа за него. Елементите на БО, освен редната
дума са групирани в области, също подредени в определена последователност.
Те се отделят една от друга с условни разделителни знаци, които се употребяват
не с оглед на граматическото (т. е. смисловото) отделяне на елементите, а с оглед
на употребата им в БО. Тези знаци са следните:
( - ) > ( > ) > ( ) > (
:
) > ( ; ) » (
=
) > ( / ) > (
+
а
освен тях кръгли и прави
ско-б н - ( ) , [ ]
Пред и след разделителен, знак, предхождащ или следващ даден елемент на
описанието, се оставя един пункт разстояние. Изключение се прави за точката и
за запетаята, при които разстоянието се оставя само след
2
VI. Схема за описание на книга за общообразователните библиотеки (с
опростени разделителни знаци)
Редна дума
Основно заглавие : Подзаглавни данни / Имена на ав-
торите, индивидуални или колективни ; Имена на други лица. -
Поредност и характеристика на изданието. - Мес-тоиздаване :
Издателство, Година на издаване. - Брой на страниците. -
(Заглавие на серията. ISSN на серията. Номер на книгата в
серията).
ISBN
VII. Правила за отделните елементи на описанието Редна
дума
Редната дума определя мястото на библиографското описание в биб-
лиографските указатели или в различните по вид каталози. Тя се поставя на
първо място в описанието. Редната дума обикновено се изтъква с шрифт,
различен от този на текста на описанието. Редна дума при описанието на книги с
автор, е името на автора или приравнените с него лица -т. нар. описание под
индивидуален автор.
Редна дума може да бъде и името на учреждението, института или ор-
ганизацията, за която се приема, че носят авторска отговорност за определени
видове издания - т. нар. описание под колективен автор.
При някои издания с официален характер, като например: закони, кон-
ституции, устави и др. п., се формулира условна редна дума, състояща се от
името на страната и вида на материала.
Според по-горе цитираният стандарт, редната дума (индивидуален автор,
колективен автор, условна редна дума), в зависимост от предназначението на Б.О
се изнася обикновено на самостоятелен ред, над текста на описанието, като
данните се дават повторно и в сведенията за авторската отговорност.
Това е т. нар. „висяща редна дума", защото тя се намира на самостоятелен
ред, а не е както при стандарта от 1991г. за аналитично описание, веднага след
редната дума да се посочва и заглавието на произведението.
При книги, без да са посочени сведения за техният автор (индивидуален или
колективен), или с повече от трима автори, за редна дума служи първата дума от
основното заглавие (описание под заглавие). При тези случаи, редната дума не се
изнася на самостоятелен ред.
В редната дума на описанието се употребяват следните разделителни знаци,
за отделяне на нейните части:
1. След фамилното име на индивидуалния автор, при инверсия в името на
колективния автор и пред редните числителни - запетая ( , )
1.При сборници от произведения на народното творчество, материалът за
които е бил събран, записан или обработен от съставителя.
2.При речници и справочници.
3
3.При пътеводители по градове и местности.
4.При библиографски указатели.
5.При обзори с рефератен характер.
6. При учебници, учебни помагала, христоматии, сборници от учебни
текстове, упражнения, задачи, методически ръководства и др. п. Например:
ОСИНИН, Димитър
От лехичка по стръкче : Нар. песни / Подбрал Димитър Осинин
ит.н.
IX.Колективен автор
Колективен автор могат да бъдат: висши и местни органи на държавната
власт, политически партии, обществени организации, научни, технически,
търговски и други учреждения, институти, предприятия, международни
организации, които имат собствено наименование и могат да бъдат
идентифицирани чрез него. Колективен автор могат да бъдат и временни
организации (временни колективи), като конгреси, конференции, симпозиуми,
съвещания, експедиции, изложби, панаири и др. п.
X.Описание на книги и брошури
5. Описание на книги под заглавие. Книга с четирима автори
КОМУНАЛНА хигиена : Учебник за санитарни
инспектори / Ал. С п ас ов и др. ; Под ред. на Ем.
Е ф ре м ов . - София : Мед. и физк., 1991. -155 с. с табл. ;
22 см
Други авт. : В. Никифоров, Ст. Бенатова, М. С. Банков
6. Описание на книга с повече от четирима автори - на заглавна редна дума
ЛЕКАРСТВЕН справочник на разрешените за
употреба в НРБ лекарствени средства : Статии за
новоразрешени и невключени в справ. от 1977г. лекарствени
средства / Ред. Надежда П им пи ре в а, Бистра Н ед ев а.
- 2. доп. изд. - София : Мед. и физк., 1992.-83 с.; 20 см
7. Особености при заглавна редна дума. Редна дума цифра.
[ХИЛЯДА и триста] 1300 години България : Помагало
за викторина във връзка с честването на бълг. държава /П.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването

Лекцията е от дисциплината "Научно-справочен апарат на книгата". Подходяща е за специалността "Книгоиздаване", "Библиотечно-информационни дейности"...
Изпратен от:
brilqntin_abv_bg
на 2014-02-13
Добавен в:
Лекции
по Кинознание, киноизкуство и телевизия
Статистика:
53 сваляния
виж още
 
 

Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването

Материал № 1071906, от 13 фев 2014
Свален: 53 пъти
Прегледан: 83 пъти
Предмет: Кинознание, киноизкуство и телевизия, Култура и изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 4,759
Брой символи: 28,572

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Библиография и научно-справочен апарат в книгои ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала