Големина на текста:
Правопис и правоговор на глаголите (по Из. „Булвест
2000“,стр. 49)
Ядро 1 Социокултурни компетентности
Формиране на умения за правилен изговор и правопис на
глаголите.
1.Да се затвърдят знанията на учениците за частите на речта;
2.Да се осмислят,затвърдят и задълбочат знанията на учениците за
граматическото значение на глагола;
3.Да се овладеят норми за книжовен изговор и правопис при
глаголите с ударение на последната сричка.
Евристична беседа,
игра,упражнение,правописни задачи, работа с учебник
Стара Загора 2013г
Тракийски университет – Стара Загора
Педагогически факултет
Издание:1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:14.09.2011
Име на документа
ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Страница:1 от 4
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ХОД НА УРОКА:
1.Уводна част – актуализиране на стари знания
У-ци: Клас ,стани! Клас, мирно!Г-жо Милева учениците са готови за час !
У: Добър ден, второкласници и от мен!
У-ци: Добър ден, г-жо Милева!
У: Седнете и се пригответе за игра! С тази игра ще си припомним частите на речта. Кой ще ми каже
кои бяха те?
У-ци: Частите на речта са съществително име, прилагателно име и глагол.
У: А кои думи наричаме глаголи?В първи клас вие ги наричахте думи-действия, а сега?
У-ци: Части на речта, които назовават действия на предмета и отговарят на въпросите – какво прави
за ед. ч. и какво правят за мн. ч. .
У: Отлично! А сега нашата игра се казва „Улови глагола“. Аз ще ви казвам думи, които са различни
части на речта- съществителни имена, прилагателни имена и глаголи, а вашата задача е да пляскате с
ръце, когато чуете глагол и да го улавяте с ръчички.Готови ли сте?
У-ци: Да!
Учителката казва думите: дъска, книга, хубав, правя, обичам, искам, бонбон, рисуваме, чудесен,
син, учим , а учениците „улавят“ само глаголите.
У: Чудесни сте! Отворете си сега тетрадките и запишете дата и работа в клас и оставете 3 свободни
реда.Готови ли сте?
У-ци: Да.
У: Погледнете сега на дъската ,имам още една игра за вас.Тя се казва „ Попълни правилния
глагол“.След като ги попълните ги запишете в две колони.В първата запишете глаголите в ед. ч. и ги
превърнете в мн. ч. , а във втората глаголите в мн. ч и ги запишете в ед. ч. .
На дъската са написани изреченията:
Аз ……. интересна книга.
В събота ще …….. рождения си ден.
Птиците …….. в небето.
Учениците ……… в тетрадките.
Лястовичките и щъркелите ще ……… през пролетта.
У: Кой ще прочете глаголите , които постави?
У-ци: Глаголите,които записахме са чета, празнувам, летят, пишат, дойдат.
У: Кой глаголи записахте в първата колонка?
У-ци: Записахме в първата колонка глаголите : чета, ще празнувам.
У: Как записахте формите им за мн.ч.?
У-ци: Чета- четат, ще празнувам – ще празнуваме.
У:Браво. А кои глаголи записахте във втората колона?
У-ци: Записахме глаголите: летят-летя; пишат-пиша; ще дойдат- ще дойда.
У: Отлично!
2.Основна част – мотивирано поставяне на темата
У:А как записахте глаголите чета и пиша , с коя буква накрая?
У-ци: С буквата „а“.
У: А чухте ли как изговарям „четъ“, „пишъ“, „четът“, „пишът“?
У-ци: Да!
Страница 2 от 4
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
У:Този час с вас ще продължим да учим за глагола и ще се научим да откриваме разликата между
изговор и правописа на глаголите.Запишете си темата на урока в тетрадките: „Правопис и правоговор
на глаголите“.
Презентация: Виж в приложения.
У: Имам още една игра за вас.Погледнете екрана. Знам ,че сте много добри в словесните ребуси.Тук
имаме няколко думи,от тях трябва да получим една.Хайде да видим коя дума се получава от думите:
Правило,говоря,леговище и затвор.Вижте къде падат ударенията във всяка от думите.
У-ци: Получава се думата правоговор.
У: А знаете ли какво означава думата „правоговор“.Кой други две думички са се скрили в нея?
У-ци: В нея са се скрили думите „прав“ и „говор“.
У: Точно така. Думичката правоговор означава да изказваме правилно думите.А глаголите са коварни
и не винаги пишем така, както чуваме думите, а затова ни е нужен и правопис.Хайде да видим сега
кои глаголи са препъникамък.Отворете си учебниците на стр. 49 и погледнете упр. 1 .Прочетете го и
помислете дали е правилна забележката на внучето.
У-ци: Забележката на внучето е правилна.
У: Защо?Хайде всички да изговорим глагола „ плетъ“.
У-ци: „Плетъ“.
У:Хайде сега да видим глаголите в упр. 2 .Прочетете си ги тихичко.Какво установихте?
У-ци:Тези глаголи имат разлика в изговора и правописа им.
У: Точно така.Да ги прочетем.Забелязахте ли къде пада ударението на тези глаголи. Хайде да сложим
всички юмручетата под брадата и да прочетем отново глаголите.Къде е ударението.
У-ци: При всички глаголи ударението е на последната сричка.
У: Точно така.Глаголи, в които ударението пада на последната сричка, се пишат с -а, -ат; -я, -ят , но
се изговарят по друг начин и трябва да бъдем много внимателни с тях.Прочетете стихотворението от
упр. 3 и помислете в кои глаголи може да има разлика в изговора и правописа им.
На дъската –непознати думи:
да нагълча-да се скарам на някого
бриша-бърша
У: Готови ли сте?Кои глаголи според вас имат разлика между изговора и правописа?
У-ци: Глаголите,които имат разлика в изговора и правописа им са четат и нагълчат.
У: Защо?
У-ци:Защото при тях ударението пада на последната сричка и завършват на –ат.
У:Чудесно. Сега напишете упр. 4 в тетрадките си.Препишете изреченията и поставете правилните
глаголи.Кои глаголи поставихте?Прочетете ми изреченията.
У-ци: Въдицата здраво държа.Риба тон ще уловя.
У: Тези глаголи имат ли разлика в изговора и правописа им?
У-ци:Да, защото ударението пада на последната сричка и завършват на -а и –я.
У: Браво на вас. Сега си отворете учебните тетрадки на стр. 30 и попълнете пропуснатите букви в
това хубаво стихче на упр. 3 .Кои са пропуснатите букви?
У-ци:Пропуснатите букви са – я и в двете думи.
У: Как ще ги изговорите?
У-ци:Даря, благодаря.
У: Чудесно.
Страница 3 от 4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

План-конспект по БЕ за 2 клас

План-конспект по БЕ за 2 клас на тема "Правопис и правоговор на глаголите"...
Изпратен от:
Валентина Милева
на 2014-02-05
Добавен в:
Планове
по Български език
Статистика:
854 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
урок главна буква ч 1 клас
добавена от gala1973gala 18.02.2019
1
26
план - конспект български език 4 клас
добавена от hanzo86 03.11.2016
1
98
Подобни материали
 

Части на речта

09 май 2008
·
323
·
2
·
488
·
423

Антонимите са думи които имат противоположно значение.Прилагателните добър – лош, светъл – тъмен са антоними, защото означават противоположи качества, а глаголите отварям – затварям, идвам – отивам – противоположни действия.
 

Обща характеристика на частите на речта

30 мар 2011
·
177
·
26
·
7,732
·
505

Само съществителните нарицателни имена от м. р. ед. ч., които завършват на съгласен звук и се намират след числително бройно или наречия за количество (колко, толкова, няколко), имат освен обикновената форма за множествено число и друга...
 

Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти

10 ное 2006
·
3,881
·
3
·
763
·
1,824
·
3
·
10

Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти.
 

По дрехите посрещат, по ума изпращат

09 яну 2008
·
480
·
2
·
276
·
527

Думите са мощно оръжие в ръцете на човека. Чрез тях ние изразяваме чувствата си, мислите си, намеренията си. Не случайна е поговорката : ”По дрехите посрещат по ума изпращат”. Защото езикът е отражение на вътрешната ни същност. Общуването между хората...
 

Ораторско изкуство

09 фев 2009
·
77
·
6
·
2,334
·
2

Описано е ораторското изкуство, историята му. Ще помогне на ученици или студенти по български език.
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Български език
Входно ниво за 7. клас - БЕЛ
входен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът е общ - по български език и литература и съдържа 22 въпроса, повечето само с един верен отговор. Може да се ползва и като тест за изходящо ниво в 6. клас.
(Лесен)
22
20
1
6 мин
01.10.2019
Граматика за 10-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 10 клас
Тестът е изпитен за края на 1-ви срок в 10. клас по новата програма. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
40
1
8 мин
24.10.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

План-конспект по БЕ за 2 клас

Материал № 1069555, от 05 фев 2014
Свален: 854 пъти
Прегледан: 1,465 пъти
Предмет: Български език
Тип: План
Брой страници: 4
Брой думи: 903
Брой символи: 4,977

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План-конспект по БЕ за 2 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  2 години
17 1

Силвия Денчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  30 години
23 1

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения