Големина на текста:
ОТ НАС ЗА НАС
Въпроси за държавен изпит за 415 класно отделение
І. Икономика на водния транспорт и Търговска експлоатация на флота
1. Средства за производство във водния транспорт. Видове кораби според техния
размер (А framax , Capesize , Handsize , Handymax , Laker , Panamax , Post - Panamax ,
Sue с max ). Определяне на чистата товароподемност на кораба и максималното
количество на товара
Производството представлява сбор от взаимосвързани работни цикли в хода на които
хората, използвайки природни сили и блага, създават материални продукти с определена
потребителска стойност, които служат за задоволяване на обществените нужди. По време
на производството човекът, използвайки средствата на труда, превръща предметите в
продукти със съответните предварително определени потребителски качества.
Средствата за производство във водния транспорт са корабите, пристанищните
съоръжения, административните сгради, сухопътните транспортни средства, които са
собственост на пристанището и параходството. Средствата за пеоизводство биват два
вида – основни (дълготрайни) и допълнителни (краткотрайни) средства.
Основните се делят на:
Материални – кораби, пристанища, административни сгради, транспорт,
механизация, складове;
Нематериални – научни разработки, патенти, технологии, “know-how”;
Финансови – инвестиции, лихви по кредити;
Допълнителните средства са: средствата за текущата експлоатация, формиращи дадени
разходи (гориво, ремонт), нереализираните вземания и др.
Видове кораби според техния размер:
Aframax нефтен танкер с капацитет между 80 000 и 120 000 dwt. Този клас
кораби широко се използва в териториите на Черно море, Северно море, Карибско море,
Китайско море и Пасифика. Държавите, които не принадлежат към Oрганизацията на
изнасящите петрол държави (Organization of the Petroleum Exporting Countries - OPEC)
може да се нуждаят от танкери клас “Aframax” поради причината, че каналите и
пристанищата им са твърде малки за супертанкери.
Capesizeкораб, чиито размери са прекалено големи за шлюзовете на Панамския
канал и следователно, за да преминава между океаните трябва да използва нос Добра
Надежда, Суецкия канал или нос Хорн. Този клас кораби обикновено са над 150 000 dwt и
най-често превозват въглища, руди и други суровини. ТерминътCapesize” най-често се
използва за кораби за насипни товари и не толкова често за танкери. Големите размери и
дълбоко газене на този клас кораби предполагат, че само най-големите дълбоководни
терминали могат да ги обслужват.
Handysize въпреки че няма установени рамки за тонажа на този клас кораби,
“Handysize” обикновено значи кораб за насипни товари (може и продуктовоз) между 15
000 и 35 000 dwt. Корабите от този клас високоманеврени и размерите им позволяват да
1
влизат и в по-малки пристанища. Най-често те са снабдени с кранове, така че да могат и
сами да извършват товаро-разтоварнио операции.
Handymaxкораб за насипни товари между 35 000 и 60 000 dwt, обикновено 150–
200 м на дължина. Съвременните кораби от този клас обикновено са между 52 000 и 58
000 dwt, имат по 5 трюма и по 4 крана с капацитет от 30 метрични тона.
Laker кораби (основно за насипни товари), които плават из Великите езера в
САЩ. Най-често пренасят чакъл, сол или зърно (в трюмове), а също така и таконит (вид
желязна руда). Обикновенно са тесни и дълги за разлика от корабите, плаващи през
океаните. Поради факта, че сладката езерна вода не е толкова корозивна колкото
морската, корабите от този клас имат по-голям експлоатационен живот от
презокеанските.
Panamax кораби с максимално допустимите дименсии(дължина 294.1м,
широчина – 32.3м, газене – 12м, air draft – 57.91м) за Панамския канал. Обикновено имат
водоизместване от 65 000 т. “Panamax” е забележителен фактор в корабното проектиране,
тъй като бройката кораби построявани точно до границите му неимоверно расте, с цел
превозване на големи партиди товари. Това може и да е проблем, защото се изисква
високоточен контрол при преминаване през канала, както и преминаването да се
извършва през деня.
Post-Panamax – кораби, които са по-големи от “Panamax”. След разширяването на
канала се очаква през него да преминават кораби от 12 000 TEU, като засега може да
обслужва кораби от най-много 5 000 TEU. Очаква се третата серия шлюзове (дължина
427м, широчина – 55м, газене – 18.3м) да бъде готова през 2014г.
Suecmax кораби с максимално допустимите дименсии за Суецкия канал. Този
клас кораби претърпява изменения. Преди 1967г. максимумът му е бил 80 000 dwt. От
1967 до 1975г. каналът е бул затворен заради Арбско-Израелския конфликт. След
отварянето си каналът и неговите шлюзове претърпяват много изменения и максимумът
се увеличава до 150 000 dwt. До 2010г. максималното газене ще бъде увеличено до 22м (в
момента е 16м), което ще позволи преминаването на супертанкери.
При превозването на товари товароподемността на кораба невинаги се използва напълно.
Чистата товароподемност се изчислява по слената формула:
DWu = DW - ?q
з
– q
е/пр
– q
мт
,
където DW е пълната товароподемност
q
з
е количеството запаси
q
е/пр
е количеството екипаж и провизии
q
мт
е мъртвият товар
Изготвил: Даниел
2. Износване и възстановяване на средствата за производство във водния транспорт
Средствата за производство във водния транспорт са корабите, пристанищните
съоръжения, административните сгради и сухопътните транспортни средства, които са
собственост на пристанището и параходството. Средствата за производство биват два
вида – основни (дълготрайни) и допълнителни (краткотрайни) средства.
2
На износване подлежат всички материални и нематериални средства за производство.
Срокът на износване на материалното средство зависи от решението на фирмата и след
този срок то се бракува. Срокът на износване на нематериалното средство е 5г.
Износването се разглежда като физическо или морално:
Физическо износване представлява видими изменения във външния вид на
средството за производство и понижаване на техническите му показатели
(производителност, скорост и др.). Физическото износване зависи от експлоатационният
живот, степента на натоварване, условията на работа, качеството на поддръжката и
степента на бездействие.
Морално износване – бива два вида:
1. Икономическо морално износване – намаляване стойността на средството за
производство поради намалено търсене
2. Икономическо морално стареене намаляване потребителната стойност на
средството за производство поради навлизането на нови средства с по-добри
технически и експлоатационни качества
Възстановяване на средствата за производство в процеса на експлоатация – средствата за
производство се износват и тяхното възстановяване става чрез ремонт, модернизация или
подмяна. За целта са необходими финансови средства, които могат да се набавят чрез
банкови кредити или заделяне на част от приходите от производствената продукция във
фонд, в който се трупат финанси, предназначени за ремонт, модернизация и подмяна.
Тези финанси, които се заделят от всяка единица производствена продукция, се наричат
амортизационни отчисления (амортизация). Част от тях се смятат като разходи, а другата
част се явява като печалба и съответно се облага с данък.
Възстановяването на средството за производство следва да се направи по някаква
стойност. Тази стойност бива три вида:
1. Първоначална на която е закупено и въведено в експлоатация средството за
производство. Тази стойност може да се промени ако се извърши някаква
модернизация, преоценка или преустройство
2. Възстановителна стойност, по която може да се закупи ново средство за
производство в определен момент след закупуването му и въвеждането му в
експлоатация
3. Остатъчна – стойността на средството за производство, която се е запазила, след
изтичане на срока му на експлоатация. Това е стойността на средството за
производство в момент, в който се прекратява неговата експлоатация и се продава
за втора употреба или за скрап.
Ам = (СB – Со – Срм) / Та,
където СB е възстановителната стойност
Со е остатъчната стойност
Срм са средствата за ремонт и модернизация
Та е срокът на амортизация
Ам се изчислява в годишен аспект и показва какви средства трябва да се отделят за 1г.
NАм = Ам.100 / СB
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 фев 2021 в 18:24 студент на 57 години от Варна - ТУ, факулетет - MF, специалност - MTT, випуск 2021
24 фев 2021 в 21:10 потребител на 31 години
18 фев 2021 в 11:43 студентка на 34 години от Варна - Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", факулетет - Навигационен, специалност - управление на пристанищата, випуск 2021
18 фев 2021 в 11:05 ученик на 23 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2017
02 фев 2021 в 14:30 ученик на 22 години от Варна - 008 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. С. Пушкин", випуск 2017
12 дек 2020 в 19:43 учител
08 ное 2020 в 10:49 учител от Плевен
25 сеп 2020 в 17:35 студент на 50 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Православен богословски факултет, специалност - Теология, випуск 2012
25 авг 2020 в 13:20 потребител на 27 години от Варна
31 май 2020 в 14:07 студент на 23 години от Варна - Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", факулетет - Навигационен, специалност - Технологии и управление на флота и пристанищата, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Теория на кораба
Тест по морско дело
изпитен тест по Теория на кораба за Студенти
Изпитът се зачита при 85% верни отговори. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
45
52
1
6 мин
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на кораба

Въпроси за държавен изпит за 415 класно отделение

Материал № 1069200, от 04 фев 2014
Свален: 200 пъти
Прегледан: 264 пъти
Предмет: Теория на кораба, Корабостроене
Тип: Общ материал
Брой страници: 116
Брой думи: 9,572
Брой символи: 58,826

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси за държавен изпит за 415 класно отделение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала