Големина на текста:
КАЗУС ПО ФИНАНСИ НА ФИРМАТА
ЧАСТ I : ИЗГОТВЯНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСОВ ПРОФИЛ
„СА Индъстрис” АД е един от водещите фармацевтични
производители в България, известен със създаването на високо-
качествени лекарствени продукти. Високотехнологичният процес по
създаването и производството на лекарствени средства е лицензиран
спрямо изискванията на добрата производствена практика. За компанията
производството на лекарствени средства е не просто един технологичен
процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за
качество, безопасност и ефективност на медикаментите.
За да изготвим пълен корпоративен финансов профил и оценка на
финансовото състояние на фирмата, е необходимо да обърнем внимание
на: ликвидността; капиталовата структура и платежоспособността;
печалбата и доходността.
Ликвидността се измерва с различни показатели - абсолютни и
относителни. Най-често използвания абсолютен показател е Чистия
оборотен капитал. Това е функциониращия, циркулиращия работен
капитал във фирмата. Той характеризира краткосрочната финансова
жизненоспособност на предприятието. ЧОК е постоянно променяща се
величина, която непрекъсната се изменя в резултат на извършените
стопански операции. Динамиката на чистите оборотни капитали сме
изчислили въз основа на така съставения финансов баланс на фирмата:
ЧИСТИ ОБОРОТНИ КАПИТАЛИ
2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.
ТА (Текущи активи)26 609 24 26229 073 31 854
Темп на изменение (%) -8,82% 19,83%9,57%
ТП (Текущи пасиви) 29 175 50 05138 764 45 094
Темп на изменение (%) 71,55%-22,55%16,33%
ЧОК-2 566-25 789-9 691-13 240
Темп на изменение (%) 905,03%-62,42%36,62%
ФА (Фиксиран актив)106 630105 218111 036140 105
Темп на изменение (%) -1,32%5,53%26,18%
1
ПК (Постоянен капитал)104 064 79 429101 345126 865
Темп на изменение (%) -23,67% 27,59%25,18%
Разглеждайки финансовия баланс за 2011 г. се вижда, че
краткотрайните (текущи) активи са на обща стойност 31 854 хил. лв., като
ръста спрямо 2010 година е в размер на 9,57%. През анализирания
период се наблюдава темп на растеж и спад в текущите активи, като общо
за периода те нарастват с 19,71%.
Краткосрочните (текущи) пасиви са в размер на 45 094 хил. лв. към
края на 2011 г., като отчитаме ръст от 16,33% спрямо 2010 г. Общият ръст
на текущите пасиви за периода е в размер на 54,56%, което предполага и
намаление в стойностите на чистите оборотни капитали.
През периода фиксираните активи на дружеството нарастват с
33 475 хил. лв. – ръст от 31,39%. При тях също не отчитаме темп на
постоянен растеж.
Постоянния капитал също се увеличава през периода, но с по-малка
стойност: 22 801 хил. лв. или с 21,91%. Ръста е повлиян, както от
увеличението на собтвения капитал, така и от увеличеното ползване на
дългосрочни банкови заеми.
При това положение, чистите оборотни капитали (ЧОК) са
отрицателни за периода 2008-2011 година и това предполага, че фирмата
няма много възможности да увеличава своите краткосрочни задължения,
както и да намалява текущите си активи. Сумата от -13 млн. лв. ЧОК за
2011 г. създава известни ликвидни проблеми за финансовите мениджъри
на компанията. Графиката е следната:
ЧОК
-30 000
-25 000
-20 000
-15 000
-10 000
-5 000
0
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2
Следва да анализираме количествените измерители на
ликвидността, а именно показателите за обща, бърза, незабавна и
абсолютна ликвидност. Те са изчислени в таблицата по-долу:
АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА
2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.
Запаси20 53815 55221 03622 498
Темп на изменение (%) -24,28%35,26%6,95%
Краткосрочни вземания4 7657 1255 1857 175
Темп на изменение (%) 49,53%-27,23% 38,38%
Краткосрочни финансови активи 0 0 0 0
Парични средства 809 869 1 9291 157
Темп на изменение (%) 7,42%121,98%-40,02%
Разходи за бъдещи периоди497 7169231 024
Текущи Активи26 60924 26229 07331 854
Текущи пасиви29 17550 05138 76445 094
Обща ликвидност0,91200,48470,75000,7064
Бърза ликвидност0,19110,15970,18350,1848
Незабавна ликвидност0,02770,01740,04980,0257
Абсолютна ликвидност0,02770,01740,04980,0257
Парични средства на една акция0,11930,12810,28440,1706
Материалните запаси заемат средно около 70% от текущите активи
и нарастват с 1 960 хил. лв. спрямо 31.12.2010 г., основно в частта на
запасите от материали. Темпа на изменение показва, че запасите
нарастват общо за периода с 9,54%.
Краткосрочните вземания /с дял от 23%/ също бележат тенденция
на растеж общо за периода с 50,58%. Това се дължи преди всичко на
увеличените предоставени аванси и от ръста на данъците за
възстановяване.
През периода 2008-2011 г. фирмата не разполага с краткосрочни
инвестиции. Паричните средства и еквиваленти /със среден дял от 5%/
нарастват с 348 хил. лв., а разходите за бъдещи периоди са ограничени до
1 млн. лв. през 2011 г.
Както се вижда от таблицата и през четирите разглеждани години
(2008–2011 г.) коефициентите за обща и бърза ликвидност са на едно
ниско за фирмата ниво. И при двата коефициента се забелязва
постепенно намаление, като това означава, че фирмата не разполага с
достатъчно активи, с които да покрива текущите си задължения.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Казус по финанси на фирмата

Изготвяне на корпоративен финансов профил. Предприятието е един от водещите фармацевтични производители в България, известно със създаването на високо-качествени лекарствени продукти...
Изпратен от:
elica
на 2014-01-25
Добавен в:
Казуси
по Корпоративни финанси
Статистика:
378 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ на счетоводен баланс

28 юни 2011
·
215
·
8
·
1,097
·
309

Активът е ресурс, който се контролира от предприятието в резултат на минали събития и от, който предприятието очаква да извлече бъдеща икономическа изгода. В своя физически състав активът включва земя, сгради, машини, съоръжения, транспортни...
 

Управление на краткотрайните активи и краткосрочно финансиране на фирмата

01 юли 2011
·
72
·
18
·
2,718
·
124

Краткотрайните (текущи) активи бихме могли да определим като такава съвкупност от активи, необходими за осъществяване на дейността на фирмата, които пренасят своята...
 
Онлайн тестове по Корпоративни финанси
Тест по корпоративни финанси
изходен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 3 курс
Тест от теоретични въпроси и задачи по дисциплината Корпоративни финанси. Различни части от него се дават като част от изпита по предмета. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
27
247
1
28.06.2012
Тест по корпоративни финанси
изпитен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
21
98
1
1 мин
15.05.2015
» виж всички онлайн тестове по корпоративни финанси

Казус по финанси на фирмата

Материал № 1066229, от 25 яну 2014
Свален: 378 пъти
Прегледан: 311 пъти
Предмет: Корпоративни финанси
Тип: Казус
Брой страници: 16
Брой думи: 3,378
Брой символи: 18,862

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казус по финанси на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения