Големина на текста:
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
I.ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕСА
1.Обща характеристика на “Български пощи” ЕАД
“Български пощи” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно
участие и едностепенна форма на управление. По данни на системата ДАКСИ,
акционерният капитал на дружеството е в размер на 4,722,381 лв. Едноличен
собственик на капитала на дружеството е държавата в лицето на Министерството на
транспорта и съобщенията. Правата на едноличния собственик на капитала се
упражняват от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). В
неговата компетентност се включват правомощията да избира членовете на Съвета на
директорите, да сключва с тях договори за управление на дружеството и въобще всички
правомощия, които има общото събрание (едноличният собственик на капитала) на
едно дружество. Дейността на “Български пощи” ЕАД, като национален пощенски
оператор се регламентира от Закона за пощенските услуги. Съгласно издадената на
дружеството индивидуална лицензия и регистрация, “Български пощи” ЕАД има право
да предлага универсалната пощенска услуга, различни неуниверсални пощенски
услуги, както и да осъществява други търговски дейности, които са включени в
предмета й на дейност.
Съгласно Устава на дружеството,”Български пощи” ЕАД има следния предмет на
дейност: изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа;
предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги; парично-преводна и
разплащателна дейност; отпечатване и разпространение на пощенски марки и
документални книги под контрол; отпечатване на ценни книжа, съобразно лиценз,
издаден от Министерството на финансите; разпространение на печатни издания;
информационни услуги; представителство и посредничество на български и
чуждестранни лица; търговска, маркетингова и производствена дейност за пощенските
съобщения; други дейности незабранени със закон.
“Български пощи” ЕАД поддържа пощенска мрежа, която обхваща цялата
територия на Република България с население 8,459,812 жители и 5,336 населени места.
С цел да отговори на техните потребности, компанията предприема редица действия,
имащи за цел подобряване качеството на предлаганите услуги, разширяване дейността
на дружеството и запазване на завоюваните пазарни позиции в страната. В тази връзка
бяха сключени и множество договори със стратегически партньори:
М-тел за доставка на препоръчани кореспондентски пратки;
Национална Агенция за Приходите (НАП) за доставка на обикновени
кореспондентски пратки и комплектоване в пликове на данъчни известия;
Национален Осигурителен Институт (НОИ);
6 водещи търговски банки за предоставяне на банкови операции и
дейности от името и за сметка на банките;
„Евроджиро” за трансфер на международни парични преводи,с което
„Български пощи” ще предлага конкурентната услуга на на пазара на
международните пощенски преводи.
Застрахователните брокери ”Старком Брокер” ООД и „Лев Инс Брокер”
ЕООД – по договорите с тях, „Български пощи” ЕАД предлага на
клиентите си полици по имуществено застраховане, „Гражданска
отговорност” и „Злополука”.
2
След успешното участие в процедури по Закона за обществените поръчки са
подписани нови договори за пощенските услуги с Националната Агенция за приходите
( НАП), Банка ДСК, „БДЖ”, Министерство но финансите. Подписан е договор за
възлагане на функции по чл.10, ал.4 от Закона за НАП между НАП и „Български
пощи”ЕАД, като услугите по договора включват:
приемане в пощенските станции на данъчни дакларации по чл.41 от
ЗОДФЛ, чл.43 отЗОДФЛ за облагане с патентен данък и чл. 51, ал.1 от
ЗКПО.
плащане на суми по данъци и осигурителни вноски от задължените лица
чрез пощенски записи;
приемане на данни от уведомления за регистриране на трудовите
договори, разпечатване на справки за приетите и неприетите уведомления
по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, и извършване на проверки за здравно-
осигурителния статус на лицата црез Интернет.
В допълнение са сключени договори за инкасиране на суми за консумирана
електроенергия от клиенти на някои електроразпределителни дружества:
ЕОН „България” 834 пощенски станциисъс 110 автоматизирани каси;
ЧЕЗ „България” 950 пощенски станции с над 150 автоматизирани каси;
ЕВН „България” 930 пощенски станции със 102 автоматизирани каси.
II.УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
1.УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
Основна характеристика за състоянието на универсалната пощенска услуга (УПУ)
през 2010 г. са някои негативни тенденции в изменението на трафика при УПУ по видове
пратки, както следва:
Намаляване на трафика с 26 % при непрепоръчаните вътрешни кореспондентски
пратки и малки пакети.
Значително увеличение на трафика с над 40 % при пратките „пряка пощенска
реклама”. Основните договори са с „Рийдърс Дайджест” ЕООД, „Метро Кеш енд
Кери България” ЕООД и „Интернешънъл мастерс паблишърс” ЕООД
Намаление на трафика при препоръчаните кореспондентски пратки за страната.
Увеличение на трафика при препоръчаните малки пакети за страната.
Намаление на трафика при вътрешните колетни пратки.
Относително запазване на трафика при изходящите непрепоръчани международни
пратки /с предимство и без предимство/.
Увеличение на трафика при изходящите препоръчани международни пратки /с
предимство и без предимство/.
Увеличение на трафика на изходящите обикновени международни колетни пратки.
Запазване на трафика на изходящите международни ценни колетни пратки.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2020 в 22:33 ученичка от Русе - МГ "Баба Тонка"
21 мар 2020 в 23:01 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2018
19 дек 2019 в 01:58 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на транспорта, специалност - икономика н атранспорта, випуск 2020
10 дек 2019 в 15:31 студентка на 34 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на търговията, випуск 2020
23 авг 2019 в 04:58 студентка на 44 години от София - НБУ, факулетет - Масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Пощенски парични преводи


Услугите предоставяни на потребителите на пощенски услуги, се делят на универсални и неуниверсални. Една от тези услуги, доскоро универсална, вече спада към неуниверсалните...
 
Онлайн тестове по Инфраструктура на съобщенията
Тест по ифраструктура на съобщенията за 3-ти курс
изпитен тест по Инфраструктура на съобщенията за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 28 въпроса по дисциплината инфраструктура на съобщенията и е предназначен за студенти от 3-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
28
1
1
11 мин
20.08.2014
Тест по инфраструктура на съобщенията
изпитен тест по Инфраструктура на съобщенията за Студенти от 3 курс
Тест по Инфраструктура на съобщенията при доц. Мирски. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
25
3
1
9 мин
26.06.2013
» виж всички онлайн тестове по инфраструктура на съобщенията

Маркетинговата и комуникационната политика на "Български пощи" ЕАД

Материал № 1064662, от 21 яну 2014
Свален: 97 пъти
Прегледан: 136 пъти
Предмет: Инфраструктура на съобщенията
Тип: Анализ
Брой страници: 36
Брой думи: 11,659
Брой символи: 74,442

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетинговата и комуникационната политика на " ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала