Големина на текста:
Търговски полици
В тази тема ще научите:
1.Същност на търговския кредит
2.Търговска полица
3.Запис на заповед
4.Менителница
5.Авал
6.Лихва и лихвен процент
7.Номинален и реален лихвен процент
8.Видове лихви
1.Същност на търговския кредит
?Търговският кредит има стокова форма. Той се прилага между контрагенти, които имат помежду си директни търговски
взаимоотношения.
?Търговският кредит бива: на доверие и търговски кредит срещу полица.
2.Търговска полица
Търговската полица е документ, чрез който един субект се задължава да заплати на друг договорена парична сума на
определено място и след определено време.
?Полицата има две разновидности: запис на заповед и менителница
3. Запис на заповед
?Простата полица или запис на заповед (promissory notes) изразява взаимоотношенията между две страни, при които
издателят се задължава сам да заплати получената сума на падежа на посоченото в нея лице. При нея издателят и платецът
е един и същ субект, поради което не може да се издава заповедта на друго лице, или да се акцентира от платеца. Тази
полица се нарича още соло полица и се прави в един екземпляр.
Записът на заповед се прехвърля чрез джиро и се използва за сконтиране и за залагане, както и като гаранционно средство.
Тъй като е търговски документ, се издава само от небанкови фирми.
Основните реквизите на запис на заповед са:
?наименованието заспис на заповед в текста на документа на езика, на който е написан
?безусловно обещание да се плати определена парична сума
?падеж
?място на плащането
?името на лицето на което, или на заповедта на което, трябва да се плати
?дата и място на издаването
?подпис на издателя
Пример:
Издадена на 15.01.2013 г.
Гр. София, бул. „Мария Луиза“ №65
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Срещу тaзи Запис на заповед фирма „Калисто“ ООД, с адрес на управление София, бул. „Мария Луиза“ 65,
представляванa от Иван Петров Петров, се задължава да заплати на 06.0.2013 г. на фирма Конкор“ ООД, с адрес
София, ул.“Мак“ 5, представляванa от Стоян Иванов Иванов, сумата от 1000 /хиляда/ лева.
Издател: „Калисто“ ООД
Иван Петров Петров
/подпис/
4. Mенителница
?Менителницата (bill of exchange), наричана още трета или преводна полица, е основен документ при търговския кредит.
?Тя изразява нареждането на едно лице на друго да плати на трето или на негова заповед на посочен падеж определена
парична сума.
?Менителницата е безусловно писмено нареждане, което може да се изплати при поискване, както и в указан или определим
бъдещ момент от посоченото лице или от приносителя.
?наименованието менителница
?безусловно обещание да се плати определена сума пари
?името на лицето, което трябва да плати /платец/
?падеж
?място на плащане
?името на лицето на което или на заповедта на което трябва да се плати /поемател/
?дата и място на издаванетo и подпис на издателя
Менителницата се издава за срок от 1 до 6 месеца;
?Не се допуска частично плащане
?Фирма А издава менителница, по силата на която задължава фирма В да изплати сумата от 10 000 лева на фирма С.
А
10 000 10 000
С В
10 000
Лицето, което издава нареждането за плащане и поема отговорността за изплащането му с подписа си се нарича издател или
трасант.
?Лицето, на което се нарежда да извърши плащането, е платецът или трасатът;
?Лицето, в полза на което се издава менителницата или запис на заповед, т.е на когото следва да се брои сумата, се нарича
поемател, ремитент или бенефициент;
Менителничното поръчителство /авал/ представлява писмено еднострано волеизявление с което дадено физическо или
юридическо лице /поръчител авалист/ сe задължава да отговаря солидарно с лицето за което гарантира за изпълняване на
неговото задължение по полицата.
?Поръчителството се дава върху полицата, или чрез израза като поръчител, на или с друг равнозначен израз, последван от
подписа на поръчителя.
?Поръчител може да бъде както трето лице, така и лице, чийто подпис е вече сложен върху менителницата.
5. Aвал
Лицето, което поръчителства, се нарича авалист или гарант.
??Поръчителят, за да може да даде гарaнция за плащане, тряба да е правоспособно лице /т.е. да има право да влиза в
договорни отношения и да поема задължения, необходимо е и да не е в несъстоятелност/.
?Плащането на менителницата може да бъде обезпечено изцяло или отчасти чрез поръчителство.
?Чрез авала се гарантира погасяването на търговския кредит и се осигурява своевремено заплащане на падежа.
Задача За кой вид търговска полица се отнася следното:
Тя изразява взаимоотношенията между две страни, при които издателят се задължава сам да заплати получената сума на
падежа.
А) запис на заповед;
Б) менителница.
Решение : А) запис на заповед;
Tест Какви разновидности има търговската полица?
А) запис на заповед;
Б) Акредитив;
В) менителница;
Г) кредитен превод
Решение на Tеста:
А) запис на заповед;
В) менителница;
6. Лихва и лихвен процент
?Тя е цената, която заемополучателите плащат за възможността да разполагат с чуждите пари.От латински
«кредитум» и «кредере» означават заем и доверие.
?Норма на лихвата (лихвеният процент) представлява отношението на лихвата към величината на заема, изразено в
процент.
?Нл = величина на лихвата като парична сума х 100
Заем
Пример:
?Нл = величина на лихвата като парична сума х 100
заема
Лихвата е 120 лева
Заемът е 2000 лева
?Нл = 120 х 100 = 12000 = 6%
2000 2000
7. Номинален и реален лихвен процент
?Номиналният лихвен процент е този, при който се депозират паричните средства или сключва кредитната сделка.
Той представлява договорената цена на депозита или на кредита при сключването на съответните договори. В
неговата величина се отчита както равнището на инфлация през настоящата година, така и инфлационните
очаквания в бъдеще.
?Реалният лихвен процент е изчистеният от инфлацията номинален лихвен процент. Той измерва динамиката на
покупателната сила на депозираната или предоставената в кредит парична сума при дадена величина на номиналния
лихвен процент.
8. Видове лихви
1. Според начина на изчисляване лихвите биват прости и сложни. Проста лихва – се изчислява за всеки лихвен период и
не се прибавя към следващия период за олихвяване. И Сложна или капитализирана лихва – е при тази, при която към
основната сума всеки следващ период се прибавя лихвата и така след първия период има олихвяване на лихва върху лихвата.
Това се нарича капитализация на лихвата, а сложната лихва е известна още като капитализирана лихва. Сложната лихва се
изчислява по различни начини в зависимост от това дали лихвата е декурзивна или антиципативна, дали вноските по
кредитите ще бъдат на равни анюитетни вноски или с намаляващи лихви.
Пример:
Проста лихва: Заем 1000 лева за 2 година при 10 % проста лихва
Решение:
1000 х 10 % = 100 лева е лихвата
1000 х 10 % = 100 лева е лихвата
Сложна лихва за 2 години:
1000 х 10 % = 100 лева е лихвата в края на първата година
1100 х 10 % = 110 лева
2. Според момента на начисляването и плащането на лихвата тя бива декурзивна и антиципативна.
?Декурзивна лихва е тази, която се изплаща след като вложената или заетата сума е била използвана, т.е. в края на срока.
Почти всички лихви в света са декурзивни.
?Антиципативната лихва е тази, при която лихвата се начислява в началото, т.е. Предварително, от взетия заем или в
началото при влагането на сумата.
Задача Кои от посочените характеристики се отнасят за определяне същността на лихвата?
А) възнаграждение за кредитора;
Б) част от главницата на кредита;
В) цена на капитала;
Г) доход за кредитора.
Решение на Задачата:
А) възнаграждение за кредитора;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговски полици

Търговски полици, търговски кредит, запис на заповед, менителница, авал, лихвен процент...
Изпратен от:
hris_ilieva
на 2014-01-19
Добавен в:
Домашните работи
по Търговия
Статистика:
15 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Домашните работи по Търговия за Неучащи несваляни с 4 страници Други от Неучащи
 
 
Онлайн тестове по Търговия
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
161
4
1 мин
05.09.2013
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
6
1
4 мин
18.01.2015
» виж всички онлайн тестове по търговия

Търговски полици

Материал № 1064058, от 19 яну 2014
Свален: 15 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,073
Брой символи: 6,157

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговски полици"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала