Големина на текста:
Тема 9
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
Въведение в учебната тема
Учебната тема “Застрахователен договор” запознава със същността,
особеностите и съдържанието на застрахователния договор. След нейното
усвояване вие ще можете:
да познавате същността на застрахователния договор
да знаете съдържанието на договора
да изберете най-подходящата застрахователна оферта
Учебната тема включва четири учебни въпроса:
1. Понятие за застрахователен договор
2. Особености на застрахователния договор
3. Съдържание на застрахователния договор
4. Критерии за оценка на застрахователната услуга
1. Понятие за застрахователен договор
Застрахователната сделка между застрахователното дружество и неговия
клиент се оформя посредством сключването на застрахователен договор.
Същността на застрахователния договор се определя чрез чл.380 на
Търговския закон. Тя се изразява в това, че срещу заплащане на
застрахователна вноска от страна на клиента, застрахователят се задължава
при настъпването на застрахователен случай да изплати на застрахования или
на правоимащите лица определена парична сума, съгласно условията при
които договорът е сключен. В имущественото застраховане тази сума се
нарича застрахователно обезщетение, докато в личното застраховане се плаща
договорената застрахователна сума или част от нея.
2. Особености на застрахователния договор
Застрахователният договор има свои особености, които се обясняват със
специфичните черти на застрахователното правоотношение. По-важните от
тези особености са следните:
Първо, двустранност. Договорът се сключва между две страни -
застраховател и застрахован, респ. или застраховащ.
Второ, формалност. Договорът за застраховане се сключва в писмена
форма. Това означава, че или на клиента трябва да бъде издадена
застрахователна полица или неговото предложение следва да бъде вписано в
книгите на застрахователя (в Търговския закон е посочено “друг писмен акт”).
Трето, възмездност. Застрахователният договор влиза в сила след
плащането на първата застрахователна вноска (освен ако при неговото
сключване не е уговорено нещо друго). Чрез него се гарантира също
плащането на застрахователя при настъпването на застрахователния случай.
Четвърто, продължителност на изпълнението. Условията, при които е
сключен застрахователния договор остават непроменени за цялото
времетраене на застраховката.
Пето, алеаторност. Изпълнението на задълженията, които застрахователят
е поел съгласно условията на застрахователния договор, е вероятно
(алеаторно). То се материализира само ако възникнат загуби и всички условия
на застрахователния договор са изпълнени.
Шесто, консесуалност. Договорът се подписва при взаимното съгласие на
двете страни. Консенсусът се отнася както за застрахователните условия, така
и за застрахователната вноска.
Седмо, защита интересите на страните. Застрахователният договор се
сключва съгласно общите условия за даден вид застраховане. В тези условия
са фиксирани правата и задълженията на страните. Неизпълнението на
договорните задължения е свързано с негативни финансови последици за
неизправната страна.
3. Съдържание на застрахователния договор
Застрахователната полица или друг писмен документ удостоверяват
сключването на застрахователния договор. Полицата съдържа реквизити,
които уточняват въпроси, важни както за сключването на застраховката, така и
за ликвидацията на щетите. Задължително в застрахователната полица се
посочват: имената и адресите на страните; обектът на застраховката;
покритите събития; срокът за който се сключва договора, както и началото и
края на застрахователното правоотношение; застрахователната сума;
застрахователната вноска и начина на нейното плащане; датата на издаване на
застрахователната полица (чл.381.1. от Търговския закон). На базата на
посочените реквизити се определят: горната граница на отговорността на
застрахователя; идентифицира се застрахования обект; определя се наличието
на интерес и правото на застрахования при настъпването на застрахователно
събитие да получава плащане от застрахователното дружество.
Застрахователният договор се смята за сключен в момента, в който
застрахованият получи застрахователната полица или съобщението, че
предложението е вписано в книгите на застрахователя. Договорът влиза в сила
от 00,00 часа на следващия ден от деня, в който е платена първата
застрахователна вноска и продължава до 24 часа на деня, посочен като
последен в полицата или до изчерпване на неговото съдържание.
Основните задължения на застрахованите, съгласно общите условия, при
които се подписва застрахователния договор са свързани с плащане на
годишните или на разсрочените части от годишните застрахователни вноски,
с предоставяне на изискваната от застрахователя информация и с грижата им
като добри стопани за застрахованите обекти.
Към задълженията на застрахованите се отнася и своевременното
уведомяване, от тяхна страна, на застрахователя за възникналия
застрахователен случай. Неизпълнението на това задължение може да доведе
до отказ на застрахователно плащане. Освен това застрахованият е длъжен да
предостави на застрахователя всички документи, изисквани от застрахователя
и необходими за установяване на правото му да получи застрахователното
плащане и размера на това плащане.
Застрахователното плащане става в рамките на петнадесет дни от деня в
който застрахованият е предоставил всички поискани от застрахователя
документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите. То
включва обезщетението във връзка с възникналите вреди и разходите
направени за предотвратяване или за ограничаване на вредите (при условие,
че те са необходими за случая, дори да нямат необходимия ефект). Плащането
за вредата плюс плащането за извършените разноски за спасяване не могат да
надвишават размера на застрахователната сума, посочена в застрахователния
договор.
4. Критерии за оценка на застрахователната услуга
За да може кандидатът за застраховане да подбере най-изгодната за него
застрахователна защита, той трябва да може да преценява офертите на
застрахователните дружества и да избере онази или онези от тях, които
удовлетворяват неговите потребности. По тази причина кандидатът за
застраховане трябва да познава добре поне по-важните критерии за оценка
на застрахователната услуга.
Цена на застрахователната услуга. Цената на застрахователната услуга
се отразява в тарифните числа. При равни други условия се предпочита
офертата на дружеството, което работи с по-ниски тарифни числа, респ. с по-
ниска цена на застрахователната услуга.
Начин на плащане на застрахователната вноска. В застрахователния
договор се посочва дали годишната застрахователна вноска се плаща
наведнъж или разсрочено, респ. на колко части е това разсрочване. От гледна
точка на застрахованите, при равни други условия, е за предпочитане
офертата на застраховател, който работи с разсрочено плащане на годишната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2022 в 13:29 студентка на 24 години от София - Технически университет, факулетет - Компютърни технологии
 
Подобни материали
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,236
·
2
·
555
·
161

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
 

Застрахователния договор

15 май 2008
·
270
·
4
·
719
·
113

Необходима предпоставка за сключването на такъв договор е наличието на застрахователен интерес, изразяващ правно отношение, в което се намира застрахованият с предмета на застраховка.
 

Лично застраховане

11 яну 2008
·
448
·
6
·
2,928
·
179

Тук ще разглеждаме първо животозастраховането и пенсионното застраховане (истинските дългосрочни продукти), след което представяме най-често срещаните продукти от “третия вид”...
 

Застраховане в свободните икономически зони


Система за застраховане в тези зони. Задължения и права на застахованите и застрахователите.
 

Видове застраховане


Според обектите, които са застраховани или според покритите рискове съществуват различни видове застраховки. Най-общо застраховането бива два вида лично и имуществено...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Застрахователни продукти
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти
Тест за проверка на основни знания за застрахователните продукти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
8
1
2 мин
06.06.2019
Тест по застрахователни събития
изходен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тест по застрахователни събития за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
32
70
1
2 мин
08.07.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застрахователен договор

Материал № 1063553, от 18 яну 2014
Свален: 41 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,419
Брой символи: 9,788

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застрахователен договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала