Юлия Шишкова
преподава по Литература
в град Пловдив
Големина на текста:
СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ
2010 – 2011 година
СТАРИТЕ СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ
Средновековие – обхваща периода от IX до XIV –XV век. Разделя се на два основни етапа:
1.Първи етап обхваща периода IX –XIII век.
2.Втори етап обхваща Лайцизацията от XIV до началото на XV век. Тогава се наблюдава
навлизането на светските елементи в литературата.
Влияния върху славянските литератури:
1.Политически фактор – създаването на славянските държави.
2.Културен фактор – мисията на Кирил и Методи.
3.Религиозен фактор – разпространяване на Християнството по византийски и римски модел.
Възникват религиозните общности slavia orthodoxa и slavia romana.
Характерно за средновековната литература е че тя няма собствени функции, а обслужва църковни и
държавни интереси.
За Средновековието е характерен теоцентризъм, религиозна литература, малцина изповядват
различна от християнството религия. Через религиозни произведения славянските автори обучават
народите си на християнски начин на живот – обучителна и утвърждаваща феодалната държава
функция.Преводи на богослужебни книги, книги на църковните отци (патеристика). Славяните биват
източни и западни (респективно Pax Slavia Orthodoxa и Pax Slavia Romana), пише се на старобългарски
и латински.
Сръбска литература: за начало може да се посочи ХIIв. — първи писмени паметници, свързани с
утвърждаването на първият сръбски княз — Стефан Неманя (1187г.). В тази връзка съществуват
различни текстове, основен жанр е житието.Синовете му (Растко и Стефан-младши) пишат първите
сръбски жития (посветени на баща им). Растко се замонашва и приема името Сава, а Стефан-младши
получава званието "Първовенчани", след като стъпва на трона, защото е първи официално признат
сръбски крал. Владетелите биват хвалени за строежите на църкви и териториални придобивки.
Литературата е силно политизирана. Други автори на жития са Теодосие (автор на житие от 300 стр. –
нещо като средновековен роман за светец) и Доментиан (верен на каноничните догми, в произведенията
му светецът не се променя психически). Към края на Средновековието, в сръбсктата литература
протичат идентични на нашенските литературни процеси по това време – текстовете стават по-кратки
и емоционални, с трагични нотки.
Хърватска литература – различава се от сръбската. Държавата възниква през IХ век, още от началото
владетелите и се ориентират към Рим. Глаголицата се е употребявала по тези места още преди
формирането на държавата, като прониква първоначално неофициално. Бива реформирана в "ъглеста"
глаголица, срещала се е и кирилица. Към ХV век латиницата става основна писменост. Най-старите
литературни паметници са с юридически характер – Дуклянска хроника (разказва за миналото на
славяните край град Дукля и е представено по два начина – народни предания и легенди. Също и
"Разказ за св. Йоан Владимир" (княз на областта Зета), съчетаващ множество житийни особености.
Хърватската литература се различава от тази на останалите славянски народи по ранното включване
на драмата (Х – ХI век) — църквени приказания.
Чешка литература – развива се в пет века, два периода (старославянски и латински). Първият период е
свързан с мисията на Кирил и Методий във Великоморавия. "Панонски легенди", "Проглас към
Евангелието", "Господи, помилуй нас", жития на първите чешки светци (св. Вацлав, св. Людмила) – по-
скоро легенди, отколкото жития.
Х век – Великоморавия спира да съществува – Прага става столица, на власт идва династията на
Пршемисловичи.
Интересен жанр представляват хрониките. Първи чешки летописец е Козма Пражки – пише на
латински.Пример за хроника – Далимилова. Тя е написана на чешки, показва засилването на
едноименен елемент и е първото изразяване на немската експанзия на изток. Към края на ХIV век има
богата наситеност с хумор и сатира, присмех над другия и грешника.
Полска литература – три основни етапа:
* от девети до дванайсти век – "ученичество" да бъдат християни;
* дванайсти-четиринайсти век – поява на паметници на народен език, макар главно латински;
религиозна ориентация;
* петнайсти век – предренесансов.
Първата полска творба е Dagome index (Х век), разказващ за живота на първия полски княз – Мешко.
През първите два века поляците усвояват християнските основи. Междинен етап – ХII – ХIII век –
литературата започва да се създава от поляци на латински език. Все още е водеща религиозната тема.
Трети етап на старата полска литература – ХV век – разцвет на книжнината. Признаци на ренесансово
мислене. Жанрове: житие (напомня на сръбското средновековно житие – също изразява политически
стремежи и тенденции). Пример: житие на св. Станислав (първа полска биография, писана от поляци) –
ХI век –осъден на смърт заради политически заговор, разкъсан от коне. В този момент св. Станислав
още е бунтовник, противник на властта. Култът към него се развива с различно отношение: новият
момент е с различен политически характер – слаба кралска власт; новият преписвач разказва с голяма
симпатия за св. Станислав и как разчекнатото му тяло се събрало отново – символ на представата, че
сега разпокъсаните полски земи някога ще се съединят отново. През ХVI век съществуващите жития
биват преработени, а новите се връщат към най-стар модел – житието на мъченик. Такива са и
последните средновековни жития (пример: това на Георги Нови Софийски). Важен жанр, развил се в
полската средновековна литература – хрониките, днес са познати около 50 паметника. Първа хроника е
от началото на ХII век – Гал Аноним – обхващаща събитията от библейската древност до неговата
съвременност. Застъпва идеята за централизирана държава. Критикува св. Станислав. Хрониката му е
в римувана ритмизирана проза. Други съчинения от същия жанр – на Винценти Кадлубек – в началото
на ХIII век (стотина години след Гал Аноним). Кадлубек е ерудиран краковски епископ, който си
позволява да изопачава някои събития; опитва да морализира историческите факти. Възхищава се от
св. Станислав и търси символиката в срастването на тялото му.Кадлубековата хроника е под формата
на диалог – въпроси и отговори. Съчетание на поезия и проза, дълго е била ползвана за учебник.
ХV век –разцвет и залез на средновековната литература, засилена роля на литературана на народния
език.Светска литература, рицарски хроники, рицарска поезия (пример за последната –Злота: поема на
държанието на масата – наръчник по добро поведение). Връх на средновековната полска историография
е дванайсеттомната история на Ян Длугош – "История на Полша".
Основатели на славянските държави:
Чехия – династия на Пжъмисловците.
Полша – Пясците, християнизация на Полша – 966 година.
Сърбия –XII век династия на Неманичите.
Хърватия – династията на Търпимирович, приемат католицизма през IX век. През X век се обединяват
Панония и Далмация.
Словения – през XI –XII век съществуват много малки княжества.
Босна и Херцеговина – през XII век съществува босненско княжество. През XIV при Бан (княз) Кврътко
Босна е провъзгласена за кралство, в чиито състав влиза и Херцеговина. През XV век една част от
Херцеговина е откъсната и обявена за херцогство.
Основния тип писател на средновековна литература е писателя духовник. Затова текстовете са
анонимни, защото писателя се е считал за посредник на бога.
ПЕРИОДИ В СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ
V – VII век – Велико преселение на народите.
VIII – X век – Създаване на отделните славянски държави.
IX – XIII век – Средновековна литература.
XIV век – Реформация.
От края на XV – началото на XVII век – Ренесанс породен от реформацията и даващ начало на
хуманизма.
Средата на XVII – средата на XVIII – Барок.
От 70, 80те години на XVIII век до XIX век – първа фаза на Славянското Възраждане, известна и като
Класицизъм и Просвещение.
От 20те години на XIX век до 50те години на XIX век – втора фаза – Романтизъм.
От 50те години на XIX век се развива Реализма.
Около 90те години на XIX век се формира Модернизма.
След 20те години на XX век се появява Авангардизма.
Жанрове в средновековната литература:
Агиография – жития характерни за източните славяни, легенда характерна за западните славяни.
Химнография– духовна песен.
Историография – хроника характерна за западните славяни, летопис характерен за южните славяни.
Реформацията се развива в чешка среда.
Хуманитаризма представлява преминаването на ренесансовите идеи в изкуството.
КУЛТУРНИ ЕПОХИ И
НАПРАВЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКИ
ЛИТЕРАТУРИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ
ЛИТЕРАТУРИ
СредновековиеIX – XIV
РенесансXV– ср.XVII
Барок ср. XVII– ср.XVIII
Възраждане
I етап Просвещение и
Класицизъм
II етап Романтизъм
70те год. XVIII – 20те
год. XIX
20 – 50те год. XIX
Класицизъм –II пол.XVII
Просвещение – XVIII
Кр.XVIII – 30те год.XIX
Реализъм
­ Начален
­ Критически
­ Социалистически
50 – 80те XIX
80те XIX – ср. XX
20те XX – 80те XX
30те год. XIX ->
Модернизъм
I етап Модерна
­ Символизъм
­ Импресионизъм
II етап Авангардизъм
­ Кубизъм
­ Футуризъм
­ Експресионизъм
­ Дадаизъм
­ Сюрреализъм
90те год. XIX – 20те XX
20 – 40те XX
­ Поетизъм
­ Зенитизъм
­ Краковска
авангардна
­ Формизъм
50те год.XIX – Кр.XIX
Нач. XX– 60теXX
Екзистенциализъм 60 – 90те год. XX Ок. I св. В. – 60те XX
Постмодернизъм 90те год. XX -> 60те год. XX ->
ПЪРВИ ПАМЕТНИЦИ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Славянски литератури

Пълни лекции по дисциплината Славянски литератури....
Изпратен от:
ДесислаФка
на 2014-01-15
Добавен в:
Лекции
по Литература
Статистика:
640 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Домашно по литератураа спешно
добавена от kirilik2000 12.06.2016
0
9
разликата между митология фолклор и литература
добавена от trambovkata_ludiq 03.02.2015
0
13
Някой ако има този материал да ми го прати на лично.СПЕШНО Е!!!!!!
добавена от geri_petrovaa 25.10.2017
1
8
Курсова по българска литература
добавена от love123you 12.06.2017
1
10
Подобни материали
 

Делото на Кирил и Методий

11 яну 2008
·
871
·
2
·
507
·
774
·
4

Прогресът и хуманността имат много и бележити творци и борци в историята на човечеството.Между тях ярко се открояват образите на първопросветителите Кирил и Методий...
 

Кирил и Методий

23 фев 2006
·
3,319
·
2
·
295
·
288
·
9

Кратка биография на солунските братя, в която са събрани най-важните събития и дати.
 

Образът на първоучителите в моето съзнание

21 окт 2007
·
265
·
1
·
222
·
99

В 869 година умира в Рим монахът Константин Философ, наречен Кирил. Неговата гробница, забравена и изравнявана, стои против времето над хиляда години в сърцето на Рим.
 

Голи са без книги всички народи

08 яну 2009
·
373
·
1
·
303
·
524
·
1

Този цитат от Кириловата творба “Проглас към Евангелието” повежда читателя към размисли за силата на словото, което носи в себе си мъдростта , а така авторът защитава свещените славянски книги и нашата азбука...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов - 2-ри вариант. Включени са въпроси от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
3 мин
13.08.2020
Поезията на Елисавета Багряна
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Теста проверява знанията за творчеството на Елисавета Багряна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
25
1
2 мин
17.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Славянски литератури

Материал № 1062449, от 15 яну 2014
Свален: 640 пъти
Прегледан: 563 пъти
Предмет: Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 40
Брой думи: 19,912
Брой символи: 124,668

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Славянски литератури"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Генова
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  15 години
11 5,155 747

Юлия Шишкова
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  1 години
6 997 171

виж още преподаватели...
Последно видяха материала