Големина на текста:
HTML
WWW – информационна система, базирана на понятието ХИПЕРТЕКСТ.
ХИПЕРВРЪЗКА – ключова дума или картинка, с помощта на която се осъществява
връзка със следващ документ.
URL (Uniform Resource Locator) – метод за адресиране, чрез който се осъществява
достъп до различни услуги на Интернет.
Използва се следният начин за адресиране:
Protocol: // serveradress / path / FILENAME.ext където:
“protocol :// ” е метод за достъп до информацията, като:
http:// - HTML документи;
ftp:// - FTP сайтове;
telnet: - адрес на сървър за отдалечено свързване;
file: - път към файла на локалния компютър.
“serveradress” – адрес на сървър, който съхранява HTML документи;
path” – пътят до папката на HTML документа на локалния сървър;
FILENAME” – името на файла;
“ext” – типа на файла.
Например: http:// www.geocities_pages.maria.htm; http:// www.dir.bg/danyo
При адресирането, може да се пропусне http://
ftp://ftp.uni-plovdiv.bg telnet:digsys.bg file:C:esenstranica.doc
Езикът HTML
HTMLHyper Text Markup Language ( език за хипертекстово маркиране);
Притежава две основни характеристики – хипертекст и универсалност.
Хипертекст – възможност да създадем връзка на страницата с друга или практически
до всичко в Интернет.
Универсалност – HTML документите се записват в текстов или ASCII формат и по
този начин всеки компютър може да разчете WEB страницата, без значение дали компютъра е
Macintosh или Windows машина. Въпреки, че практически всеки компютър може да покаже
WEB страницата Ви, действителното изображение зависи от типа на компютъра, монитора,
скоростта на връзката с Интернет и на края, от софтуера, използван за изобразяването на
страницата: браузърът.
Най-популярните браузъри понастоящем са: Internet Explorer и Netscape Communicator.
За съжаление двете програми не изобразяват по абсолютно идентичен начин страницата Ви.
Организацията World Wide Web Consortium, често съкръщавана на W3C, която се
управлява от създателя на WEB – Тим Бърнърс-Лий, се стреми да убеди WEB общността за
необходимостта от универсалност и премахване на ограниченията на браузърите. Проектът за
стандартизиране на WEB поставя изискване всеки браузър да поддържа: 1) CSS1 – Cascading
Style Sheets, система за разделяне съдържанието на страницата (написана на HTML) от
форматирането (написано на CSS), като по този начин се постига по-голям контрол върху
дизайна и същевременно се запазва универсалността на страницата; 2) DOM – Document
Object Model, система за наименоване на частите на WEB страницата; 3) ECMAScript –
скриптов език JavaScript, стандартизиран с това име, за динамично съдържание на
страницата.
Ефектите в страниците, използващи DOM, JavaScript и HTML, понякога се наричат
динамичен HTML или DHTML.
Един от проблемите на WEB е, че съдържа толкова много информация, че понякога е
трудно да се намери това, което е необходимо и това затруднява търсачките. Част от отговора
на W3C по този въпрос е XML - Extensible Markup Language (Разширяем Език за
Маркиране). XML е нещо като роднина на HTML и има две важни особености. 1) Позволява
на дизайнерите на WEB страници да създават собствени елементи (тагове) според нуждите си;
2) XML напълно отделя съдържанието от форматирането чрез стиловете и притежава система
от механизми, която гарантира, че няма да допуснем грешки в кода. За да се провери кода и за
да се убедим, че не сме нарушили правилата за оформяне, се използва средството LARK.
Това означава, че в един XML документ елементите (таговете) описват какви са данните,
докато в HTML таговете описват как трябва да изглеждат данните.
При създаването на HTML документ, може да се използва произволен текстови
редактор (Notepad, WordPad, MSWord,…, като при записване със Save As… се посочва
разширение htm”) или специализирани редактори за създаване на HTML документи
(AceHTML 4Free, AceHTML 5, Absolute HTML Compressor, CoolEdit, HotDog, Netscape
Composer, PageMill, Dreamweaver).
Всички WEB страници са написани на HTML. Той ви позволява да форматирате
текста, да добавите графики, звук и видео. Част от информацията е служебна, т.нар.
тагове(tags), а останалата се появява като текст в браузъра. Главна роля в HTML играят
таговете-елементите, ключови думи, заградени със знаците за по-малко ( < ) и за по-
голямо ( > ), които показват типа на съдържанието, което следва и какво браузърът трябва да
направи и как да изобрази текста. Има отварящи и затварящи версии за много (но не всички)
елементи, като засегнатият текст се съдържа между двата елемента. И отварящите, и
затварящите елементи използват една и съща командна дума, но пред затварящия елемент се
поставя допълнително символа наклонена черта “ / ‘. Един примерен HTML елемент е:
<B>Big Boy</B> potato забележете, че няма допълнителни интервали
между съдържащият се текст Big Boy и знаците “<” и “>”, а думата potato, която е извън
елемента, остава незасегната от елемента. В примера <B> е отварящ елемент, </В> е
затварящ елемент. Тези два елемента предизвикват извеждане на текста между тях удебелен
Bold”, а думата potato е с обикновен шрифт (незасегната от действието на елементите).
Много от елементите имат специални атрибути, които предлагат разнообразие от
варианти за съдържащият се текст. Атрибутът се въвежда между командната дума и
завършващият знак за по-голямо “ > “. Често пъти се налага и е възможно да се използват
няколко атрибута в един елемент. Това става като просто се записват един след друг – без
значение на реда и последователността им, само с интервали между тях.
Например един опционален атрибут е <TABLE BORDER>, който по-точно дефинира
желаното форматиране.
Всеки HTML документ започва с <HTML> и завършва с </HTML>.
Ето каква е структурата на HTML документ:
Двете основни части на документа са: ГЛАВА (head) и ТЯЛО (body).
ГЛАВАТА изпълнява няколко функции, като:
-показване на заглавието в съответното поле на прозореца;
-даване на мета информация (информация за информацията), която се ползва от
машините за търсене и др.
ТЯЛОТО на документа започва с <BODY> и завършва с </BODY>. Тази част съдържа
цялата информация, която ще се покаже на екрана, включително текст, графика и т.н.
? Задължителни етикети (елементи) са:
1) <HTML>, </HTML> като първия се нарича отварящ таг(стартов), а втория е
затварящ (краен) таг;
2) Заглавна част и тяло на документа:
<HEAD>, </HEAD> - обща информация за документа, която не се визуализира;
<BODY>, </BODY> - съдържанието на документа, което се визуализира от
BROWSER-a (браузъра).
3) Ако искаме заглавието на страницата да се изведе в синята лента на прозореца на
браузъра използваме тага - <TITLE>, </TITLE>.
Пример:
<HTML>
<TITLE>Математическа гимназия</TITLE>
<H1><CENTER>Добре дошли !!!</CENTER></H1>
</HTML>
Този код ще предизвика извеждането на текста “Математическа гимназия” в заглавната
лента(синята лента) на прозореца на браузъра и текста “Добре дошли !!!” в центъра на
страницата като първо заглавие, определено от елементите <H1>, </H1>, което е с най-голям
размер на шрифта.
? Ако се налага да бъдат изведени няколко последващи заглавия, всяко се оформя с
етикетите: <H2>…заглавие 2…</H2>; <H3…заглавие 3…</H3>, като най-малкото
заглавие е <Н6> … заглавие 6… </Н6>. Тези елементи се наричат още готови стилове за
извеждане на текст и както се разбра са 6 на брой.
? Започването на нов Параграф (абзац) се изпълнява с елемента <Р>, като не е
задължителен затварящия елемент </Р>.
? Разположението на текста в параграфа се задава чрез елементите, определящи
свойствата:
<P align = “Left”> за ляво подравняване;
<P align = “Right”> за дясно подравняване;
<P align = “Center”> за центриране;
<P align = “Justify”> за двустранно подравняване.
Допустимо е използването на елементите <CENTER> и </CENTER>, които
изпълняват центрирано извеждане на текста между тях.
? За извеждане на текст на нов ред, се използват елементите <BR> и </BR>, като
затварящия елемент може и да се изпусне. Нормално текстът продължава, докато достигне
десния край на прозореца, след което минава на нов ред. Независимо колко нови реда и
интервали поставим в HTML документа, браузъра ги възприема като един интервал. Затова
ако е необходимо отделянето на редове, задължително в края на реда се поставя отделен
таг(елемент) <BR>.
? За определане размера на шрифта се използват елементите: <FONT SIZE=число> и
</FONT SIZE>, като числото задаващо големината на шрифта е от 1 до 7.
? За определяне цвета на текста:
<FONT COLOR=#шестнадесетично_число> и </FONT>, като шестнадесетичното
число е шест разрядно – напр. #1D2B3F. Първите два разряда определят наситеността на
Червен цвят (Red); вторите два разряда са за наситеността на Зеления цвят (Green), а
третите два разряда са за наситеността на Синия цвят (Blue). Всички останали цветове се
получават при смесването на тези три основни цвята в системата RGB.
Основните цветове се задават по следния начин:
Бял: #FFFFFF;
Черен: #000000;
Зелен: #00FF00;
Син: #0000FF;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на HTML

Файлът предлага на кратко основите на езика HTML за програмиране на уеб-сайтове...
Изпратен от:
Радостина
на 2014-01-05
Добавен в:
Общи материали
по Програмиране
Статистика:
19 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Програмиране за Ученици несваляни с 7 - 10 страници Други от Ученици
 
 
Онлайн тестове по Програмиране
Програмиране и използване на компютрите
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът се състои от 21 въпроса върху кратка история на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
11
1
3 мин
12.11.2014
Централен процесор и памет
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът включва въпроси относно програмирането и използването на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Труден)
20
7
1
2 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по програмиране

Основи на HTML

Материал № 1058131, от 05 яну 2014
Свален: 19 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Програмиране, Информатика, ИТ
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 1,745
Брой символи: 10,309

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на HTML"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виторио Белоречки
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  4 години
267 32

Николай Ненков
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  6 години
432 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала