Големина на текста:
Принципът за равноправието на гражданите
Равенството е принцип , който е свързан със справедливостта и често се
възприема като синоним на справедливостта. Проблемът за равенството е соц.
по своя характер.Той е закрепен в чл.6 от Конституцията :
(1)Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права
(2)Всички граждани са равни пред закона.Не се допускат никакви
ограничения на правата или привилегии,основани на
раса,народност,етническа
принадлежност,пол,произход,религия,образование,убеждения,политическ
а принадлежност,лично и обществено положение или имуществено
състояние.
Равенството пред закона е формулирано още и като основно право на
гражданите. В редица конституционни разпоредби то е конкретизирано, като
е отнесено към определени права и свободи (чл. 19, ал. 2, чл. 46, ал. 2, чл.
47, ал. 3, чл. 119, ал. 3, чл. 121, ал. 1 и др.).
Равенството на всички граждани пред закона е формулирано като
конституционен принцип, присъщ на всяко демократично общество. То е
прокламирано като общочовешка ценност. Но понятието равенство не се
тълкува в цялостния му и абстрактен смисъл. По-скоро би трябвало да се прави
разлика между биологично и социално равенство . Например егалитаристите
не споделят едни и същи споделяния за равенството, не са на едно мнение
дали равенството допуска различие и дали различието може да води до
равенство. Фактически хората са различни и по природа и по соц.
положение.Тъй като в съвременността хората не желаят да бъдат равни във
всяко едно отношение,равенството трябва да се разглежда като равенство на
възможностите за постигане на определени цели, еднаквото третиране на
гражданите от държавната власт,предоставянето на равни възможности за
придобиване на права,за тяхното осъществяване и защита.
Според Сартори равенството бива: юридико-политическо, социално-еднакво
отношение, равенство на възможностите, икономическо равенство. Според него
икономическото равенство не може да бъде цел на обществото, както и
премахването на частната собственост. Проблемът кои критерии за изразяване
са валидни, Сартори решава по сл. начин: еднакво за всички, равни дялове;
еднакво за еднаквите, неравни дялове за неравните при наличие на 4 критерия:
пропорционално равенство, всеки му според постигнатото, всеки му според
нуждите, пропорционално равенство.
Принципът за равноправието на гражданите е закрепен освен в конституцията и
в редица законови,подзаконокви актове ,както и в тълкувателни решения на КС.
Например в Семейния кодекс ясно е прокламиран принципът за равенството
между мъжа и жената ( чл.2 точка 2);в чл.13. също: ”Съпрузите имат равни
права и задължения в брака.”
Законът за наследството също регламентира равенството като основен и важен
принцип:
Чл. 5. (1) Децата на починалия наследяват по равни части.
Законът за защита от дискриминация пък е основан изцяло върху принципите
на равноправието и справедливостта.
Чл.2 от Закона за собствеността гласи : Всички видове собственост се ползуват
с еднакви възможности за развитие и закрила. Той дефинира принципа на
равенството косвено,препращайки към субектите(собственици) ,имащи равни
възможности за развитие и закрила на собствеността.
Но възникват неясноти относно понятията равенство,привилегии,закон.
С писмо от 20 юли 1992 г. президентът е поискал разглеждане и тълкуване на
чл.6 от Конституцията именно заради неяснотите по въпросите :
1. Равенството на всички граждани пред закона означава ли равенство и
пред всички нормативни актове?
2. Изчерпателно или примерно са посочени социалните признаци за
недопускане ограничения на правата или привилегии?
3. Нарушения ли са на принципа за равенство пред закона привилегиите?
РЕШЕНИЕ № 14
от 10 ноември 1992 г.
по конституционно дело № 14 от 1992 г., докладчик съдията Милена
Жабинска
(Обн., ДВ, бр. 93 от 17.11.1992 г.)
……”Посочените социални признаци могат да бъдат класифицирани най-общо в
две основни групи. Първите пет - раса, народност, етническа принадлежност,
пол и произход, произтичат от чл. 1 на Декларацията за правата на човека,
обявил, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
Този текст е дословно възпроизведен в чл. 6, ал. 1. Недопускането на никакви
ограничения на правата или привилегии, основани на тези признаци, е гаранция
за общочовешките права, които Конституцията на Република България
признава и защитава. Останалите признаци - религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние, фактически се придобиват или изменят в процеса на социалната
реализация на гражданите в обществото в резултат на упражняване на
определени права. Всеки от тези признаци представлява за отделния
гражданин равна възможност, предвидена и гарантирана в Конституцията, която
не може съгласно чл. 6, ал. 2 да бъде основание за привилегировано
отношение към него или за ограничаване на правата в качеството му на
гражданин”…..
И решението:
1. Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл. 6, ал. 2
от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове.
2. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или
предоставяне на привилегии са посочени в чл. 6, ал. 2 от Конституцията
изчерпателно.
3. Привилегии, основани на посочените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията
социални признаци, са нарушения на принципа за равенство на всички
граждани пред закона.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 окт 2019 в 17:27 ученик на 20 години от София - 001 АЕГ, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Юридическа характеристика на конституцията

27 май 2010
·
49
·
5
·
1,445

Юридическа характеристика на Конституцията. Конституцията, освен че е юридически акт, е и акт с подчертана политическа характеристика. Конституцията притежава специфични юридически белези, които я разграничават от останалите правни актове...
 

Принципът за равноправието на гражданите

Материал № 1056496, от 30 дек 2013
Свален: 4 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 689
Брой символи: 4,373

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципът за равноправието на гражданите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала