Големина на текста:
1.статистическите закономерности се
установяват чрез: изучаване поведението
на достатъчно голям брой единици
2. Признакът «степен на владеене на
чужд език» от работещите в дадена:
ординална скала
3. Как ще се промени средната
аритметическата величина,ако теглатаа
във всяка група се намалят 5 пъти: няма
да се промени
4. Свойства на дисперсията: ако към
всички значения на признака се добави
едно и също число дисперсията не се
променя
5. Емпиричното статистическо
разпределение по метриран признак:
може да бъде както едномерно,така и
многомерно
6. чрез огивата се преставя: прогресивно
или регресивно кумулативно разпределение
7.Рискът за грешка от първи род може да
се намали чрез: намаляване на
гаранционната вероятност
8.Цялата площ под кривата на
стандартното нормално разпределениеи
абцисната ос: е равна на 1,00
9.Непараметричните методи не изискват:
да се познава закона на извадковото
разпределение
10. Излъчването на представителна
извадка се осъществява при: прилагане
принципа на случайния подбор и
достатъчно голям обем на извадката
11. При статистическата проверка на
хипотези: се разполага предварително с
инфо. за съответния параметър
12. При Z=2,3 площата,която се съдържа
под кривата на нормалното
разпределение е равна на: 0,4893
13.При алтернативен признак: p=1, 0-q
14.представеното чрез нестационарен
статистически ред явления: съдържа
тенденция на развитие
15. Дефинирайте емпиричното
разпределение,ако коефициентите на
асиметрия и ексцес са съответно 0,5 и (-
3,6): дясно асимитрично с поднормален
ексцес
16. Нормалното разпределение се
дефинира еднозначно с: параметрите u и
?
17. стандартна грешка на извадковата
средна е равна на : стандартното
отклонение в генералната съвкупност
18.Степените на свобода се използват за
определяне : теоретичната характеристика
на t разпределянето
19. Със символ бета се отбелязва : рискът
за грешка от втори род.
20. Непараметричните тестове за
статистическа проверка за хипотези: не
изискват да се познава съответно извадково
разпределение.
21. При статистическата проверка на
хипотези за разлика между относителни
дялове алтернативната хипотеза се
приема,когато: стойността на емпиричната
характеристика е по-голяма от съответната
теоретична характеристика
22. При x2 метода степените на свобода се
вземат предвид при определяне на:
стойността на теоретичната характеристика
23. При дисперсионния анализ
определянето на стойността на
теоретичната характеристика става с
помоща на : степените на свобода на
оценките в числителя и знаменателя и
равнището на значимост.
24. При корелационната зависимост: на
определено значение на явлението фактор
съответстват няколко значения на явлението
следствие
25.Стандартната грешка на оценката: е
елемент от оценката на общата вариация
26.Коефициентът на индетерминация
измерва: относителния дял на
вариация,която не се обяснява с действието
на включениет в модел фактори
27. Статистическият критерий е по
мощен,когато: критичната област е
едностранна
28. Теоретичната регресионна линия е :
границата,към която се стреми
емпиричната регресионна линия при
неограничено нарастване на изследваните
случаи
29. Зависимостта м/у две явления е
пълна обратна ,когато корелационният
коефициент е: минус 1
30. Корелационната зависимост е пълна,
когато корелационният коефициент е :
равен на ±1
31.Теснотата на зависимостта се изучава
чрез: корелационен анализ
32.Колинеарността представлява: силна
зависимост м/у два признака фактори
33. Коефициент на детерминация с
размер 100% означава,че връзката е :
функционална
34.На гаранционния множител Z= 1,96
съответства гаранционна вероятност :
95%
35.Вида на данните (за моментни или
периодни съвкупности) във времевия
статистически ред: се отразява върху
начина на изчисляване на среден абсолютен
обем
36. Цикличният елемент представлява:
периодично повтарящи се колебания около
тренда в редове с годишни данни
37. Недостатък на метода на верижните
средни е : загубата на информация
38. При метода на прегрупиране: се цели
чрез разширяване на периодите на
съответния временен ред съществуващите
отклонения взаимно да се компенсират.
39. През 207 Пристанище Бургас са
обработили 1 млн.т товари, а през 2010 –
1,3 млн.т…: 30%
40. При групировка по метриран
непрекъснат признак: горната граница на
всеки интервал не се различава от долната
граница на съответния следващ.
41. Абсолютната статистическа величина
«равнище» представлява: значение на
метриран признак
42. Според едно от свойствата на
средната аритметическа величина: -x1
=x0
43. Средното аритметично отклонение се
изчисляв като средна аритметична
величина от:абсолютните разлики м/у
съответните значения на признака и
средната аритметична величина
44.Временните статистически редове:
винаги съдържат случаен елемент
45. Общият абсолютен обем се
изчислява: само за периодни временни
редове
46. Средният темп на прираст се
изчислява: като разлика м/у средния темп
на растеж и единица (100)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2021 в 18:40 в момента не учи
05 юни 2021 в 09:50 потребител
03 юни 2021 в 14:37 учител на 52 години от Бойчиновци - СОУ "Васил Левски ", випуск 2014
25 май 2021 в 08:53 учител
26 яну 2021 в 15:20 студент на 31 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2023
12 дек 2020 в 18:45 ученик на 14 години от Бургас - Търговска гимназия, випуск 2025
11 дек 2020 в 18:17 потребител
 
Подобни материали
 

Дисперсионен анализ

01 апр 2007
·
1,000
·
3
·
775

Дисперсионният анализ дава възможност да се правят заключения върху информация от извадки за това дали даден фактор или група фактори влияе върху интересуващия ни резултативен признак...
 

Статистическо оценяване

01 апр 2007
·
683
·
3
·
707
·
344

Репрезентативни извадки, максимална грешка и доверителен интервал, обем на извадката...
 

Извадки и извадкови изследвания

29 апр 2007
·
656
·
1
·
316
·
336

1. Основни понятия 2. Етапи на проектиране на извадката 3. Видове извадки 4. Детелминилани извадки 5. Вероятностни извадки
 

Статистика - основни понятия

10 мар 2008
·
844
·
2
·
537
·
268

Предмет на статистиката - Многообразните явления в нашата действителност се делят на единични (детерминистични) и масови (стохастични)...
 

Статистическа проверка на хипотези

12 яну 2009
·
227
·
12
·
1,247
·
333
·
1

Проверка на хипотеза за разлика между средна на генерална съвкупност и средна на извадка при големи и малки извадки...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Статистика
Тест по Статистическо изследване на зависимости, УНСС, студенти 3-ти курс
изпитен тест по Статистика за Студенти от 3 курс
Тестът е по Статистика и се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Даван е на изпит в УНСС.
(Труден)
13
80
2
03.11.2016
Статистика - Тест 3
изходен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
24
220
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по статистика

Упражнение с въпроси и отговори по статистика

Материал № 1055549, от 22 дек 2013
Свален: 288 пъти
Прегледан: 416 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 1
Брой думи: 623
Брой символи: 4,057

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение с въпроси и отговори по статистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Добринка Стойчева
преподава по Статистика
в град Шумен
с опит от  26 години
3 629 140

виж още преподаватели...
Последно видяха материала