Големина на текста:
Данъчен контрол и администрация
I.Обща характеристика на данъчно облагателния процес
1.Съдържание на фискалната политика на държавата
Всяка държава разработва и прилага своя фискална политика.Същата е съобразена с
предварително поставените за изпълнение задачи:икономически,социални,
политически и др.Фискалната политика обхваща балансирането на приходите и
разходите в бюджета,въздеиства върху съвкупното търсене и постигане на пълна
заетост.
Фискалната политика е едно от средствата за управление на паричните средства
които са на разположение на държавата.Това се осъществява чрез разработването и
изпълнението на държавния бюджет.
Основни цели:
1.Осигуряване на устоичив и динамичен растеж ма БВП
2.Постигане на по-голяма заетост
3.Пряк и коствен контрол върху цените
4.Изграждане на икономически цикъл.Достигане на макроикономическо
равновесие.
За постигане на целите и задачите ,залегнати във фискалната политика на
държавата, се прилагат специфични инструменти за въздеиствие,като
бюджетни разходи; данъци; парични трансфери; бюджетен дефицит;
амортизации и др.
Фискалната политика на държавата може да се раздели на :
?Експанзивна-за стимулиране на икономическия растеж.Когато реалния БВП е
под потенциалния поради недостатъчно съвкупно търсене.Намаляват се
данъците и пенсиите и се увеличава търсенето и предлагането.Така се излиза от
кризисно състояние.
?Рестриктивна-(ограничителна )Има излишък на съвкупно търсене и Реалния
БВП е по голям от потенциалния, а цените непрекъснато нарастват.Икономиката
е в състояние на бум.увеличават се данъчните ставки и пенсиис цел да се
задържипотребителското инвестиционно търсене.
?Недискреционна-използват се автоматични 9вградени)
стабилизатори.Специфични фискални средства, които при спад в
производствотоувеличават бюджетния дефицит, а при подем го намаляват
автоматично.така се ограничават колебанията в икономиката.
?Дискреционна-съзнателно провеждана политика от държавата за постигане на
оптимално равнище на икономиката, осигуряване на по висока заетост и
контрол върху инфлацията.
2.Състояние и особености на данъчно-облагателния процес
Схема 1 стр15
Държавни институции събиращи такси данъци,глоби идр:
1.НАПриходите
2.Общини
3.Национално управление по горите
4.КАТ
5.РИОКОЗ
6.Противопожарна охрана
3. Елементи на данъчно-облагателния процес
?Данъчен субект-лицето(физическо,щридическо или ЕТ)което според
законодателя има задължения.Данъкоплатеца по закон е длъжен да внесе в
съответния бюджет данъка,таксата и др. В определен срок.правата и
задълженията са му фиксирани.
?Данъчен носител-носителя на конкретно данъчно или подобно задължение към
бюджета е конкретно лице, върху чиито доход,приход,печалба,девиденти и др.в
последна сметка остава да тежи съответната данъчна тежест.
?Данъчен дестинаторДанъкоплатеца иска да прехвърли плащането върху
дестинатора или което и да е друго лице.В повечето случаи това е краиния
потребител.
?Данъчно прехвърляне.прехвърлянето на данъци е процесвседствие на които
данъчните задължения на платеца се ппонасят от друго лице и неговите
доходи.Този процес има определени условия.Не всеки данък подлежи на
прехвърляне.Данъчното прехвърляне е типично при коствените данъци като
ДДС и Акцизите..Облагат се субекти които имат възможност по лесно да внасят
тези данъци.
?Отбягване на данъка.Легално данъчно отбягване-когато определен данъчен
обект бъде напуснат или отстранен.Това са случаите на отказ от
наследство,изоставяне на земеделска земяпрекратяване на стопанска
деиност.Възможно е и частично отбягване на данъка- с цел избягване на по
високи ставки
?Данъчна измама-Тя се изразява в укриването на доходи, приходи, обороти,
печалби, дивиденти и др.Това е противомерно избягване на данъчните и др
плащания, като се нарушават изискванията на данъчното ни законодателство
?Наваксване на данъка-Данъкоплатеца увеличава оборотите за да компенсира
навакса данъка..Процесът на наваксване на данъка има определен стимулиращ
ефект-създават се нови технологии режим на икономии усъвършенстване.
?Данъчна амортизация-облекчаване на данъчната тежест.Среща се при обекти
които са траини блага,цената на които е капитализирана в
тях.земя,недвицимости,акции, облигации.
?Данъчна ставка-Това са единиците от данъчната основа , върху които се
начисляват съответните данъци.Нормативно определени данъчни тарифи и
таблици
?Начини на облагане:Съобразно характера на данъчния субект
1.поголовно -размерът на данъка е в зависимост от обложените
глави(глава от населението,животни и др.)
2.подоходно -данъкът се определя по данъчните ставки към съответния
размер на дохода, печалбата прихода...и др.
3.имущсствено -изчисляването на данъка е на база на стойността от
облагаемото имущество или от декар
Съобразновръзката мецду данъчната ставка и данъчната
основа
1.пропорционално-задължението се изчислява по една
и съща данъчна ставка.Величината на данъчната
основа не оказва влияние.Данъчната тежест е
относително еднаква не се вллияе от размера на
облагаемия доход.
2.Прогресивно-данъкът нараства с облагаемата
основаПо високи доходи- по високиданъци.
Прогресия-директна ,индиректна,забавена, ускорена,
ограничена, неограничена.
4.Страни (субекти) и участници в данъчно облагателния процес
Участниците в административното производство са субектите и всички други
лица, които участват в извършването на процесуални действия.Те са длъжни да оказват
съдеиствие и да предоставят необходимата информация на органите по приходите и на
публичния изпълнител.Страни са :Съответният административен орган и всяко
физическо или юридическо лице от чието име или срещу което е образувано
административно производство.
Част І глава ІІ.
1.Регистрация и административно обслужване
Данъкоплатците подлежат на регистриране по указан от закона начин.Регистър с
база данни на данъчно задължените лица.регистрираните се идентифицират чрез
Булстат или ЕГН.
Регистрацията се заличава със смъртта на физическото лице.
2.Деклариране и установяване на данъците
Декларация може да се подаде от декларатора или чрез лицензиран пощенски
оператор, или по електронен път.декларацията се подава лично или чрез
пълномощник.Удостоверяване на личността.
Декларациите са в писмена форма и вид:образец.Хартиен или технически
носител с утвърдена формана записа или електронен вариант..
Приета декларация-входящ номер и дата на подаване.
Не се приемат когато;
?Не съдържа идентификация на подателя.ЕГН на лицето
?Не е посочен периода за които се отнася информацията
?Техническия носител не отговаря
?Няма електронен подпис
След подаване на декларацията ,но преди изтичането на законоустановения срок
за представянето и , подателя има право на промени.Корекциите се извършват с
попълване на нова декларация.
Задълженото лице има право да получи справка за начина по който е начислен
данъка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 мар 2023 в 23:44 в момента не учи на 35 години от София
 
Домашни по темата на материала
задача по данъчно облагане
добавена от stilqna_8 08.11.2014
1
22
Подобни материали
 

Данъчно облагане

14 юни 2011
·
193
·
2
·
1,341
·
386
·
1

Данъчно облагане. При този метод необходимите на държавата ресурси се набавят като част от ресурсите на частния сектор (на база на регламентирани законови процедури) принудително се прехвърлят в държавния сектор ...
 

Документиране и доказване в данъчния контрол и администрация

26 мар 2011
·
87
·
5
·
567

Принципът за установяване на обективната истина изисква да се установят всички правопораждащи, правопогасяващи факти. Доказването е съвкупност от действия за установяване на правнорелевантни факти от значение за предмета на...
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Данъчна политика
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по данъчното законодателство и политика в България. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
8 мин
10.10.2019
Тест по данъчна политика за текущ контрол и изпит на студенти
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът съдържа 55 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчна политика и контрол.
(Труден)
55
14
1
13 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Данъчен контрол

Материал № 1055044, от 19 дек 2013
Свален: 76 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 3,041
Брой символи: 21,543

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчен контрол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Данъчен контрол
в град София
с опит от  17 години
1 527 116

виж още преподаватели...
Последно видяха материала