Олга Бончева
преподава по Туризъм
в град Варна
Големина на текста:
1.История
Хисаря е древен и млад град. Древен като своите лечебни извори и млад като техните
свежи струи.
Още в петото хилядолетие преди новата ера край Хисарските минерални извори
възникнало праисторическо селище от късния неолит. От тогава животът в него никога
не е замирал. Историята не е съхранила името му.
След завладяването на Тракия от римляните през 46 г. от н. е. , малкото селище на
тракийското племе беси постепенно се разраства и става известно с вълшебството на
целебните си извори. В началото на римския период,според преданията и легендите ,
името му било Аугуста.
По-късно римският император Диоклециан, установил се тук заради лечебните
минерални води, дава името си на града - Диоклецианопол.
През IV, V, VI век градът е трети по големина в провинция Тракия, след Филипопол /
Пловдив / и Берое / Стара Загора /. През IV век, за да бъде защитен от вражи нападения,
бил ограден с крепостни стени. Археологическите проучвания уточняват, че крепостта
е подсилена от 44 кули . В античния град се е влизало през четири големи порти. Той е
бил изграден по всички правила на римското градоустройство - с широки и прави
улици, украсени със статуи на богове и богини, с мраморни бани, с красиви дворци и
вили на римската аристокрация. Този древен град, защитен от крепост, прикътала зад
дебелите си стени беломраморни сгради, вълшебни извори и славееви песни, става
притегателен център за траки, римляни, византийци, славяни и българи.
След падането на Западната Римска империя древният град Диоклециан е част от
Византия и се превръща в духовен християнски център. От това време датира
построяването на десет раннохристиянски базилики.
През 820 година Пловдив и Пловдивска област влизат в границите на Първата
българска държава. Хисаря е включен в пределите на Средновековна България , като
наред със славата си на лековитите минерални води, играел ролята и на духовен
център.
През периода на Византийското владичество, на мястото на изпепеления античен град,
израснало малко градче, за което има исторически данни, но името му не е известно.
По време на Втората българска държава земите на Хисарското Средногорие били арена
на люта бран от византийци и кръстоносци, а по късно, през 1364 година, падат под
турско владичество.
Свободолюбив и борчески е Хисарският край. Народната памет пази спомена за
красотата и величието на хайдутското движение, за светлите личности и идеалите,
свързани с националното и духовно Възраждане, за саможертвата на въстаниците от
Април 1876 година, когато местното население се вдигнало на бунт срещу
петвековните поробители. При потушаване на въстанието селата Старосел и
Синджирлии / сега
“Веригово “/, са били опожарени от развилнелия се башибозук. В кв. “Веригово” е
възстановена църквата, в която Апостолът на свободата, Васил Левски, е събирал
местния революционен комитет. Запазена е и къщата, в която той е отсядал.
След Освобождението на България през 1878 година Хисаря, опожарен до основи,
започва да възвръща някогашната слава на лековитите минерални извори.
Селището навлиза в своя нов Ренесанс.
Целият двадесети век е характерен с непрекъснатото нарастване на популярността му
като балнеолечебен център. От малко селце, известно като Хисар, Хисар-Кюселере и
Хисар-Момина баня, през 1964 година курортното селище Хисар-Момина баня,
съединено от с.Хисар /сегашния археологически резерват/ и някогашното голямо село
Хисар-Момина баня /Хисар-Кюселери/, е обявено за град с името Хисаря . В границите
му влизат Хисар - централната градска част /археологическият резерват/ и с.Хисар-
Момина баня, като квартал “Момина баня”. По-късно към новия град са присъединени
селата Веригово /Синджирлий/ и Миромир, като квартали “Веригово” и “Миромир”.
Днешните квартали на град Хисаря:
- МОМИНА БАНЯ,
- ВЕРИГОВО,
- МИРОМИР
имат собствена история, духовен облик, култура , празнично-обредна система и
фолклор, които са съхранени и се предават на поколенията.
Съвременният град Хисаря, център на община Хисаря в област Пловдив, е
световноизвестен национален и международен туристически център , гостоприемен и
модерен европейски курорт. Той предлага прекрасни условия за отдих и
балнеолечение, за конгресен , еко-пешеходен, селски , културен, ваканционен и други
видове туризъм , незабравими изживявания в света на тайнствата и красотите на
Хисарското Средногорие.
Богатото наследство на община Хисаря от тракийски и римски археологически
паметници, духовни и културни центрове, автентичен фолклор и традиции ,
общуването с местното население , уютните места за отдих и удоволствие,
минералните води в Хисаря и Красновски минерални бани са привлекателно място за
туристите от страната и чужбина.
Крепостната стена, ням и величествен свидетел на историята на града, заобиколена от
красиви паркове съществува и до сега.Старинният град е обявен за археологически
резерват, в който могат да се видят тракийска гробница, разкопките на римски терми ,
казарми и административни сгради .
На територията на Община Хисаря, на 20 км. западно от града, се намира с. Старосел,
където през 2000 година бе разкрит Тракийски култов храм , датиран от края на V и
началото на IV век преди новата ера. Това е един от най - големите тракийски царски
комплекси в Югоизточна Европа. Със своята монументалност и богато царско
погребение, със златни и сребърни накити, бойни доспехи и рисувани керамични
съдове, храмът е притегателна точка за туристите от всички поколения.
КВАРТАЛ “МОМИНА БАНЯ “ В ГРАД ХИСАРЯ
За далечното минало на квартал “Момина баня” в град Хисаря, област Пловдив,
бившето с. Хисар Кюселери; Хисар Момина баня, няма исторически паметници.
Наличието на езически обичаи и запазената до наши дни празнично-обредна система
дава основание на изследователите да твърдят , че това селище е с тракийски произход.
Няма данни за името на селището до падането на Хисарския район под турско
владичество през 1364 година.
Първият писмен документ за него е от 1576 год. , турски данъчен регистър, съхраняван
в Народна библиотека “Иван Вазов”, гр. Пловдив. В него е записано “Кюселер
обасъ” /Кюселерска община/, “Кааза Филибе” /област Пловдив/, “Нахия Гьопса” –
районът на Гьопса /река Стряма/.
До 1934 година селото се нарича Хисар Кюселере, а след това е преименувано на с.
Момина баня. От 1942 година с. Хисар и с. Момина баня се сливат с името Хисар
Момина баня.
От 1964 година селището е обявено за град с наименование Хисаря и става негов
квартал с името “Момина баня”.
Малкото писмени паметници, с които разполагат потомците на някогашното Хисар
Кюселере, дават представа за Кюселерското население ,което се самоопределя с ясно
българско самосъзнание, въпреки че за петстотин години му е било натрапено
съжителство с нашествениците турци.
В предосвобожденския период в Хисар Кюселере съотношението между турското и
българското население е било 50 на 50 %. Турската махала е била от южния край на
селото.Двете махали са представлявали две кметства – българско и турско.
В Хисар Кюселере през 1843 год., а според някои изследователи 1839 г., е създадено
първото за Хисарския район училище .Първата училищна сграда на селото е построена
през 1872 година със средства на българското население. Едно от нейните помещения,
тайно от турците се е ползвало за църква.
През 1883 г. година е построена сградата на църквата “Успение Богородично”.
Хисар Кюселерци са били готови за участие в Априлското въстание, но
преждевременното му избухване и арестуването на ръководителите на революционния
комитет осуетяват избухването му .
Башибозукът от с.Хисар Кюселере опожарява с. Синджирлии /кв. Веригово/ и подлага
на репресии и грабеж населението от българската махала.
След Освобождението в Хисар Кюселере не остава нито едно турско семейство.
Изселват се от страх за отмъщение за злините, които са сторили на местното население.
В освободеното с. Хисар Кюселере /Хисар Момина баня/ кипи бурен обществен и
културен живот. Хисар Кюселерци правят избори, пишат кореспонденции, участвуват в
дейността на Окръжния съвет, протестират в Народното събрание, довършват сградата
на църквата, строят нови сгради за училището, правят митинги, уволняват местни
корумпирани първенци, организират певчески женски групи, подкрепят гладуващите в
Съветска Русия, борят се за собствеността на минералните извори, строят паметници на
загиналите за обединението на България, искат амнистия за политически затворници,
учредяват читалище, устояват правата си, участвуват във всички събития на
българската национална история, допринасят за утвърждаването на Хисаря ката
неповторим балнеолечебен, курортен и туристически център.
Хисар Момина баня /Хисар Кюселере/ ,сега квартал “Момина баня”, е неотделима част
от историята на град Хисаря ,област Пловдив.
КВАРТАЛ “ВЕРИГОВО” В ГРАД ХИСАРЯ
Някогашното село Синджирлий /Веригово/ е сегашния квартал “Веригово” на град
Хисаря. Изследователите на Веригово, като имат предвид преданията и легендите,
сочат началото на заселването му в края на XIV и началото на XV век.
Преселниците били само българи. Надделява мнението ,че те са от славянски произход.
Няма открити писмени паметници за потвърждаване на тези хипотези , но близката
история на Веригово е ярко доказателсво за родолюбието, духа и българското
самоопределане на местното население.
Най-ярките страници от историята на Веригово са от времето на Възраждането , когато
вериговци започват да говорят за необходимостта от просвета , духовна свобода и
човешки права.
През зимата на 1869 година , в къщата на Баба Билка, Васил Левски организира
революционния комитет в село Синджирлий

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 май 2020 в 18:43 ученичка на 23 години от Сопот - ПГ "Генерал Владимир Заимов", випуск 2015
13 май 2020 в 13:48 студент на 37 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2011
16 фев 2020 в 15:50 потребител на 29 години
 
Подобни материали
 

Градове с курортно- балнеолечебни функции в България

08 юни 2006
·
568
·
18
·
2,712
·
110

Хисар- За формирането на Хисар като селище и град още в дълбока древност допринасят редица условия. Най- важното от тях е прекрасното съчетание на многобройните минерални извори
 

Генезис и свойства на българските минерални води

12 мар 2009
·
79
·
12
·
1,631

Все още малцина в чужбина, а и у нас знаят, че България е страната с най- много минерални извори в света след Исландия – земята на горещите гейзери. За разлика от тази северна държава...
 

Балнеолечебен туризъм

14 дек 2007
·
963
·
20
·
2,606
·
450
·
1

Балнеолечебният туризмът е традиционен за България като туристическа страна. Традицията да се използват лечебните качества на водите и природните ресурси води началото си от траките.
 

Развитието на алтернативния туризъм в Долна Баня и околностите

14 май 2007
·
427
·
24
·
1,706
·
90

Долнобанската земя е закътана между южните склонове на Рила, сред красива природа,чист въздух и лековити минерални извори .
 

Културен туризъм в старинен Пловдив

08 май 2011
·
272
·
17
·
3,944
·
331
·
2

В Пловдив по удивителен начин се срещат различни епохи, етноси и религии. Едни от най-интересните забележителности и атракции открояват различните лица и страни на хилядолетния град, заслужено определян като културната столица на България...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
40
1
2 мин
14.10.2016
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
19
1
6 мин
30.09.2013
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Алтернативен туризъм в община Хисаря

Материал № 1054392, от 17 дек 2013
Свален: 83 пъти
Прегледан: 114 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 24
Брой думи: 6,960
Брой символи: 44,621

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Алтернативен туризъм в община Хисаря"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Олга Бончева
преподава по Туризъм
в град Варна
с опит от  22 години
82

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,331 352

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения