Големина на текста:
НА ТЕМА:
ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД
ВАРНА
Изготвил: Проверил:
Станислав Христов
Спец. Финанси
ВАРНА
2012
1
УВОД
Инфраструктурата е основна физическа и организационна структура, необходима за
функционирането на едно общество или предприятие, или услуги и съоръжения,
необходими за една икономика да функционира. Тя обикновено се определя като
съвкупност от свързани помежду си структурни елементи, които осигуряват рамкаподкрепа
на цялата структура на развитие.Терминът обикновено се отнася до техническите
структури, които поддържат едно общество, като пътища, водоснабдяване, канализация,
електрически мрежи, телекомуникации, и т.н., и може да бъде определен като "физически
компоненти на взаимосвързани системи, предоставящи стоки и услуги, които са от
съществено значение да се даде възможност , поддържане и подобряване на социалните
условия на живот ". Инфраструктура е съвкупност, комплекс от съоръжения, система от
отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за
функциониране и възпроизводство на обществото, оперативно оборудване на територия,
включително и на театъра на военните действия. Тя бива:
1. Транспортна инфраструктура: това са пътища, железопътни линии, транспортни
съоръжения, мостове, тунели, канали, пристанища, летища, складове, и др.
2. Производствена инфраструктура: заводи, предприятия, водохранилища и др.
2. Социална инфраструктура: образование, наука, здравеопазване и др.
3. Военна инфраструктура
Като цяло, инфраструктурата изпълнява две основни функции – едната е свързана
със създаването на нормални условия за протичане на производствения процес, а втората
за създаването на условия за възпроизводство на населението и трудовите ресурси.
Икономическата природа на инфраструктурата е функционална съвкупност от отрасли и
дейности, които осигуряват общите условия за производствено стопанска дейност.
Многофункционалният характер на инфраструктурата обуславя и комплексното влияние на
факторите за нейното формиране и развитие. Доминиращо влияние за развитието й имат
базисните отрасли демографската ситуация, селищната мрежа, отрасловата и
териториална структура и др.
От особено важно за нормалното развитие на една страна е транспортната
инфраструктура, която беше силно подценявана години наред, което е в рязък контраст с
политиката, провеждана в останалите страни от Централна и Източна Европа. Това
значително изоставане на нашата страна в развитието на транспортната й инфраструктура,
може да окаже неблагоприятно отражение върху цялостното развитие на българската
икономика и да стане пречка за по-бързото ни присъединяване и интегриране в различните
структури на ЕС. Забавеното развитие на инфраструктурата и особено на транспортната
във Варна не прави изключение, за съжаление.
При скорошно проучване за най-наболелите проблеми на Варна по инициативата на
Движението за национално единство и спасение – ДНЕС се получиха следните резултати.
Подредбата на най-болезнените и важни за решаване проблеми е следната: безработица –
33 на сто; ниски заплати и пенсии 24 на сто; инфраструктура 22 на сто; лоша
администрация – 4 на сто; здравеопазване – 4 на сто; чистота – 3 на сто; нисък стандарт на
живот – 3 на сто; трафик – 1 на сто. Сравнено с 2011 г., изпъкват по-ясно безработицата,
чийто дял е увеличен с 10%, и инфраструктурата, която се изкачва с една позиция нагоре.
Инфраструктурата е най-основният проблем на Варна в момента наред с нарастващата
безработица. Имайки впредвид актуалността на проблема за нашата община, в моята
курсова работа ще разгледам състоянието и переспективите за развитие на транспортната
инфраструктура и в частност на пътната инфраструктура на община Варна.
1. Кратка характеристика на Община Варна
Варна е най-големият град в Северна България и на българското крайбрежие на
Черно море. Географското положение на града, концентрацията на население и функции
определят неговата роля за националното развитие, като основен носител на растеж и
2
конкурентноспособност. Благоприятните природни дадености и климат го превръщат в един
от най-известните курортни центрове в Европа и най-големият в черноморския регион.
Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа
и пристанищен европейски град на изхода на Черноморския басейн и Азия.
Град Варна е един от най-старите в света. Върху територията на настоящата
Варненска община са намерени останки от поселения от преди 12 хиляди години.
Истинската градска история на Варна започва през 572 г.. п.н.е., когато изселници
от древногръцкия град Милет основават Одесос, като тяхна колония. Районите около Варна
се населяват от дълбока древност - във Варненския халиколитен некропол е открито златно
съкровище, за което се твърди, че е най-старото в света. На брега на залива през 6 век пр.
н. е. е основана крепостта Одесос, което е по-старото име Варна. Градът е бил римско, а
по-късно и византийско владение, след което е сринат в размирните времена около 6-ти век
През 681 г. прабългарите начело с Хан Аспарух превзема Варна и се установяват в
дворците на акропола. В града е бил подписан от посланиците на византийския император
Константин Погонат и Аспарух (679 г.) актът, с който е провъзгласено основаването на
България на Балканския полуостров. Това е и първото споменаване на новото название на
Варна, което по-късно ще стане и име на града, възникнал на мястото на стария Одесос.
По-късно Варна става важен културен и търговски център. Развитието на града е
спряно с падането му под турско робство през 1389 г., но градът запазва стратегическото си
значение. През възраждането нещата отново се съживяват и на 27 юли 1878 Варна е
окончателно освободена. В следващите години населението расте с много бежанци от
Одринска Тракия и Македония и морската столица значително се модернизира. Днес
градът радва с красивата си архитектура от началото на 20-ти век.
Град Варна е разположен на северния и на западния бряг на Варненския залив и
край Варненското езеро. Най-южната и централната част на града се свързват посредством
Аспаруховия мост. Варна заема площ от 238 km
2
.
Южно от протока, свързващ залива и езерото, са разположени кварталите
Аспарухово и Галата. На северния бряг се намират промишлена зона и пристанищният
комплекс. Североизточно от тях са централната градска част с историческия център (т.нар.
„Гръцка махала“) и централните плажове.
Около града постепенно се образува агломерация с вилните зони край
„Евксиноград“, квартал „Виница“, чак до „Златни пясъци“ . Територията в посока град
Аксаково също е в процес на застрояване.
В чертите на града са курортните комплекси „Св. Св. Константин и Елена” и „Златни
пясъци”. Градът има пясъчни плажове и топли минерални извори
Варна е третият по големина град, заемащ площ от 238,54кв.км. Общината има 6
населени места с общо население към 01.03.2011 г.(Официално национално преброяване
на населението на България - 2011, Национален статистически институт) 343 704 жители, и
представлява 70% от населението в региона. Гъстотата на населението е 1441д.кв.км.
2. Базова инфраструктура на Варненска община
Най-важните фактори определящи гео-стратегическото положение на града са:
Пристанище Варна;
Пристанище Варна се свързва директно с Русия, Грузия и Украйна с фериботна и Ро-
ро връзка, а чрез Ж.П.линията Русе-Варна с Трансевропейски коридор “Рейн-Майн-Дунав” с
Централна и Западна Европа. За Пристанище Варна е изготвен Генерален план, даващ
възможност за инвестиране в строителството на контейнерен, Ро-ро и зърнен терминали. В
процес на изграждане са терминали за течни-химически товари и терминал за клинкер и
цимент. Значението се засилва от съвременната му роля на основен пункт от
Общоевропейския транспортен коридор VIII Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-
Варна.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 мар 2015 в 11:06 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Проблеми на транспортната инфраструктура на град Варна

Материал № 1053984, от 16 дек 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 94 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,796
Брой символи: 24,600
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала