Големина на текста:
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1.Същността на хората като ресурси
Човешките ресурси са населението на всяка страна. Те са основа и субект на
производството и социалния прогрес на обществото. Икономическия растеж
зависи от демографския, качествен състав на човешките ресурси, както и от
мотивацията, ценностната система и степента на участие на човешките ресурси
в икономическата дейност.
Човешките ресурси в една организация са сложно единство от
взаимосвързани, преплитащи се обстоятелства на:
?Индивидуални човешки различия
- личната пригодност на хората да работят на точно определена
длъжност (работното място);
- степента, в която са мотивирани и са в състояние да се
мотивират в бъдеще;
- степента в която изпитват удовлетвореност от труда си.
?Възприемането от хората на въздействието на средата
(социално-психологически механизми за въздействие на средата -
медиатори)
-перцепцията – това са възприятията на хората за света около
тях и начинът по който се формират;
-личността на всеки човешки индивид потребности,
циенности, качества и т.н.
-атрибуцията – мнението на хората за себе си и за другите хора
-усвояването това е начинът по който хората формират
очаквания, представи и опит;
-мотивацията начинът по който сезараждат потребностите,
мотивите, чувствата, интересите, начинът по който вземат решения;
-референтни групи – това е влиянието на чувството и желанието
на хората да бъдат част от една група, която за тях е силно атрактивна.
?Стимули, които организацията създава това са:
-лидерство – формално и неформално;
-мениджмънт – системата от управленски функции и действия,
философията на организацията към човешките ресурси;
-корпоративна култура начинът по който организацията
извършва нещата;
-комуникациите – свързващ процес.
Индивидуалните различия могат да бъдат управлявани, ако
организацията подава точните стимули; познава и прилага медиаторите, които
пренасят тези тимули върху хората.
2.Същност на управлението на човешките ресурси
1
Управлението на човешките ресурси е теория и практика, които
непрекъснато се развиват и усъвършенстват. В края на ХХ в. в мениджмънта се
акцентира на човешките ресурси. Хората стават решаващ ресурс на успеха и
съвършенството на организацията.
2.1 Предмет на управлението на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси е целенасочено въздействие върху
обекта „хора”, за да трансформират пригодността и мотивацията си върху
продукта на организацията, върху производителността, рентабилността,
ефективността, пазарните позиции, печалбата и растежа на организацията.
Предметът на управлението на човешките ресурси има три важни
аспекта:
?Привличане на необходимия брой подходящи човешки ресурси
това са управленски дейности на въздействие, с които се реализира
количествения и качествен състав на социалната организация от хора. Това са
управленски дейности, свързани с проектиране на труда, планиране на
параметрите на организацията, анализ на труда, планиране на стратегия и
политиказа човешките ресурси, набор и подбор на служители.
?Поддържане на човешките ресурси - това са управленски дейности
за въздействие, с които вече привлечените хора целенасочено се поддържат в
определена кондиция (има психологически контекст съвкупност от
материални и морални условия на подкрепа, сигурност, растеж и т.н. и
управленски контекст – използването на управленски техники за създаване на
тези условия).
?Мотивиране на човешките ресурси – включва познаването и
управлението на механизмите на индивидуалната и групова мотивация.
Следователно, предметът на управлението на човешките ресурси е в
три измерения – привличане, поддържане и мотивация, които са в този
момент и в перспектива.
Управлението на персонала е със същите измерения, но те трябва да
бъдат реализрани в момента (тук и сега).
Управлението на човешките ресурси задава рамката на привличане,
поддържане и мотивация на хората в организацията, а управлението на
персонала вмества привличане, поддържане и мотивация в тази рамка.
„Управление на човешките ресурси” е стратегия и текущ мениджмънт.
„Управление на персонала” е текущ менеджмънт.
2.2 Предистория
Функцията по УЧР се проявява за първи път в края на 20-те години на ХХ в.
В завода „Ривър Руж” на Хенри Форд в Детройт за първи път в света е създаден
„социален отдел” (Х. Форд наема Уолтър Фландърс – експерт по индустриална
собственост, който му помага да реорганизира завода за производство на лека
кола модел „Т” (през 1908 г.). Оперира на принципа „река с нейните притоци” и
постига удивителни резултати – Времето за монтажа на една кола намалява от
2
728ч. на 93 мин. Продажната цена пада от 780 на 360 щатски долара. Въвежда
участие на работниците в печалбата).
Периодът от 30 -50 години етап на възникване и разпространение на
функцията по УЧР с основно административни задължения във връзка с
персонала на организацията, основно в стопанската сфера.
През 60-те години към тези административни задължения се добавят
инструктиране и обучение като централизиран процес– т.е. развитие на
персонала и започва да придобива значение на УЧР.
През 70-80 години – УП – се разглежда основно като базирана на
специалистите оперативна дейност, а УЧР – включва в себе си стратегическата
перспектива – многофункционалната подготовка.
През 90-те години – функцията по УЧР е натоварена да формира
вътрешноорганизационната предприемаческа мрежа като централен импулсза
отговорно поведение на сътрудниците при това не само н стопанските
организации Усилията се насочват към „самообучаващата се организация” –
използване на неизчерпаемия творчески потенциал на хората, привлечени за
изпълнение на целите на организацията (Методологически се основава на
системната теория на Лудвиг фон Берталанфи).
В началото на ХХІ в. – нови предизвикателства, обобщени както следва:
?ИНТЕГРАЦИЯ – взаимодействие между различни дейностни функции
– човешки ресурси, качество, себестойност и производителност.
?ИНОВАЦИЯ – в центъра на управлението е човекът като творческа
личност – ориентирано е към създаване на механизми за
самозадвижване на мотивацията, инициативността и трудовата
активност на всички сътрудници в организацията. (т.е.
конкурентноспособна организация).
?КРОС-КУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ –свързани с процесите на
глобализация.
Управлението на човешките ресурси е подсистема от общото управление
на организацията и същевременно - относително самостоятелна система. Като
такава самостоятелна система, тя изпълнява две основни групи функции –
управленски и оперативни.
Стратегическото управление на човешките ресурси предопределя
необходимостта от широко използване на перспективното планиране и
прогнозиране.
Оперативните функции съдържат конкретни дейности и техники за
тяхното осъществяване. Всяка от тях включва специфичните за нея стратегии и
политики, технологии на осъществяване.
Съвременното управление на човешките ресурси е споделено управление. В
него участват представители и на наемния труд – синдикални, професионални и
други организации.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 мар 2020 в 21:34 в момента не учи на 53 години от София
19 мар 2020 в 17:29 потребител
05 мар 2020 в 23:06 в момента не учи на 32 години от София
12 яну 2020 в 13:38 ученик на 55 години от София - ПГАВТ "А. С. Попов", випуск 2015
18 дек 2019 в 13:39 ученичка на 23 години от Разград - ПМГ "Акад. Н. Обрешков", випуск 2015
05 дек 2019 в 15:24 студентка на 38 години от София - "Иком Интелект", випуск 2015
30 сеп 2019 в 16:50 студент на 31 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве и здравен мениджмънт, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2017
22 авг 2019 в 15:00 ученик на 22 години от Пловдив - ОМГ "Акад. Кирил Попов", випуск 2017
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси, набиране на нови служители и въвеждането им в длъжност...
 

Управление на човешките ресурси в организация


Управление на човешките ресурси в дизайнерска къща „Перфект” град Бургас...
 

Лекции по управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси и тяхното обучение и ръководене в процеса на фирменото управление....
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
 

Изследване и практика по управление на човешките ресурси


Обект на изследването е организация, в която са заети над 5 души персонал. Предмет на изследването: практика от основните области от управление на човешките ресурси в организацията като се използват данни за 2008-2009г...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Тест по УЧР за 2-ри курс
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тест по Управление на човешките ресурси за 2-ри курс: Съдържа 30 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Много лесен)
30
17
1
6 мин
30.08.2018
Тест по управление на човешките ресурси за 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа въпроси от първите 5 теми от конспекта по дисциплината Управление на човешките ресурси за студенти 2-ри курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
111
1
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Обща характеристика на управлението на човешките ресурси

Материал № 1053573, от 15 дек 2013
Свален: 106 пъти
Прегледан: 171 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 52
Брой думи: 15,957
Брой символи: 106,170

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на управлението на човешкит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения