Големина на текста:
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1.Същността на хората като ресурси
Човешките ресурси са населението на всяка страна. Те са основа и субект на
производството и социалния прогрес на обществото. Икономическия растеж
зависи от демографския, качествен състав на човешките ресурси, както и от
мотивацията, ценностната система и степента на участие на човешките ресурси
в икономическата дейност.
Човешките ресурси в една организация са сложно единство от
взаимосвързани, преплитащи се обстоятелства на:
?Индивидуални човешки различия
- личната пригодност на хората да работят на точно определена
длъжност (работното място);
- степента, в която са мотивирани и са в състояние да се
мотивират в бъдеще;
- степента в която изпитват удовлетвореност от труда си.
?Възприемането от хората на въздействието на средата
(социално-психологически механизми за въздействие на средата -
медиатори)
-перцепцията – това са възприятията на хората за света около
тях и начинът по който се формират;
-личността на всеки човешки индивид потребности,
циенности, качества и т.н.
-атрибуцията – мнението на хората за себе си и за другите хора
-усвояването това е начинът по който хората формират
очаквания, представи и опит;
-мотивацията начинът по който сезараждат потребностите,
мотивите, чувствата, интересите, начинът по който вземат решения;
-референтни групи – това е влиянието на чувството и желанието
на хората да бъдат част от една група, която за тях е силно атрактивна.
?Стимули, които организацията създава това са:
-лидерство – формално и неформално;
-мениджмънт – системата от управленски функции и действия,
философията на организацията към човешките ресурси;
-корпоративна култура начинът по който организацията
извършва нещата;
-комуникациите – свързващ процес.
Индивидуалните различия могат да бъдат управлявани, ако
организацията подава точните стимули; познава и прилага медиаторите, които
пренасят тези тимули върху хората.
2.Същност на управлението на човешките ресурси
1
Управлението на човешките ресурси е теория и практика, които
непрекъснато се развиват и усъвършенстват. В края на ХХ в. в мениджмънта се
акцентира на човешките ресурси. Хората стават решаващ ресурс на успеха и
съвършенството на организацията.
2.1 Предмет на управлението на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси е целенасочено въздействие върху
обекта „хора”, за да трансформират пригодността и мотивацията си върху
продукта на организацията, върху производителността, рентабилността,
ефективността, пазарните позиции, печалбата и растежа на организацията.
Предметът на управлението на човешките ресурси има три важни
аспекта:
?Привличане на необходимия брой подходящи човешки ресурси
това са управленски дейности на въздействие, с които се реализира
количествения и качествен състав на социалната организация от хора. Това са
управленски дейности, свързани с проектиране на труда, планиране на
параметрите на организацията, анализ на труда, планиране на стратегия и
политиказа човешките ресурси, набор и подбор на служители.
?Поддържане на човешките ресурси - това са управленски дейности
за въздействие, с които вече привлечените хора целенасочено се поддържат в
определена кондиция (има психологически контекст съвкупност от
материални и морални условия на подкрепа, сигурност, растеж и т.н. и
управленски контекст – използването на управленски техники за създаване на
тези условия).
?Мотивиране на човешките ресурси – включва познаването и
управлението на механизмите на индивидуалната и групова мотивация.
Следователно, предметът на управлението на човешките ресурси е в
три измерения – привличане, поддържане и мотивация, които са в този
момент и в перспектива.
Управлението на персонала е със същите измерения, но те трябва да
бъдат реализрани в момента (тук и сега).
Управлението на човешките ресурси задава рамката на привличане,
поддържане и мотивация на хората в организацията, а управлението на
персонала вмества привличане, поддържане и мотивация в тази рамка.
„Управление на човешките ресурси” е стратегия и текущ мениджмънт.
„Управление на персонала” е текущ менеджмънт.
2.2 Предистория
Функцията по УЧР се проявява за първи път в края на 20-те години на ХХ в.
В завода „Ривър Руж” на Хенри Форд в Детройт за първи път в света е създаден
„социален отдел” (Х. Форд наема Уолтър Фландърс – експерт по индустриална
собственост, който му помага да реорганизира завода за производство на лека
кола модел „Т” (през 1908 г.). Оперира на принципа „река с нейните притоци” и
постига удивителни резултати – Времето за монтажа на една кола намалява от
2
728ч. на 93 мин. Продажната цена пада от 780 на 360 щатски долара. Въвежда
участие на работниците в печалбата).
Периодът от 30 -50 години етап на възникване и разпространение на
функцията по УЧР с основно административни задължения във връзка с
персонала на организацията, основно в стопанската сфера.
През 60-те години към тези административни задължения се добавят
инструктиране и обучение като централизиран процес– т.е. развитие на
персонала и започва да придобива значение на УЧР.
През 70-80 години – УП – се разглежда основно като базирана на
специалистите оперативна дейност, а УЧР – включва в себе си стратегическата
перспектива – многофункционалната подготовка.
През 90-те години – функцията по УЧР е натоварена да формира
вътрешноорганизационната предприемаческа мрежа като централен импулсза
отговорно поведение на сътрудниците при това не само н стопанските
организации Усилията се насочват към „самообучаващата се организация” –
използване на неизчерпаемия творчески потенциал на хората, привлечени за
изпълнение на целите на организацията (Методологически се основава на
системната теория на Лудвиг фон Берталанфи).
В началото на ХХІ в. – нови предизвикателства, обобщени както следва:
?ИНТЕГРАЦИЯ – взаимодействие между различни дейностни функции
– човешки ресурси, качество, себестойност и производителност.
?ИНОВАЦИЯ – в центъра на управлението е човекът като творческа
личност – ориентирано е към създаване на механизми за
самозадвижване на мотивацията, инициативността и трудовата
активност на всички сътрудници в организацията. (т.е.
конкурентноспособна организация).
?КРОС-КУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ –свързани с процесите на
глобализация.
Управлението на човешките ресурси е подсистема от общото управление
на организацията и същевременно - относително самостоятелна система. Като
такава самостоятелна система, тя изпълнява две основни групи функции –
управленски и оперативни.
Стратегическото управление на човешките ресурси предопределя
необходимостта от широко използване на перспективното планиране и
прогнозиране.
Оперативните функции съдържат конкретни дейности и техники за
тяхното осъществяване. Всяка от тях включва специфичните за нея стратегии и
политики, технологии на осъществяване.
Съвременното управление на човешките ресурси е споделено управление. В
него участват представители и на наемния труд – синдикални, професионални и
други организации.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обща характеристика на управлението на човешките ресурси

Същност на хората като ресурси, фактори на влияние върху управлението на човешките ресурси...
Изпратен от:
snrjka
на 2013-12-15
Добавен в:
Лекции
по Управление на човешките ресурси
Статистика:
106 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси, набиране на нови служители и въвеждането им в длъжност...
 

Управление на човешките ресурси в организация


Управление на човешките ресурси в дизайнерска къща „Перфект” град Бургас...
 

Лекции по управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси и тяхното обучение и ръководене в процеса на фирменото управление....
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
 

Изследване и практика по управление на човешките ресурси


Обект на изследването е организация, в която са заети над 5 души персонал. Предмет на изследването: практика от основните области от управление на човешките ресурси в организацията като се използват данни за 2008-2009г...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Тест по управление на човешките ресурси за 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа въпроси от първите 5 теми от конспекта по дисциплината Управление на човешките ресурси за студенти 2-ри курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
111
1
12.09.2014
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът се състои от 20 въпроса свързани с възнаграждение на труда, изследване на работната заплата, политика на възнаграждение и организация на човешките ресурси. Всички въпроси са затворени и изискват три верни отговора.
(Лесен)
20
162
1
1 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Обща характеристика на управлението на човешките ресурси

Материал № 1053573, от 15 дек 2013
Свален: 106 пъти
Прегледан: 171 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 52
Брой думи: 15,957
Брой символи: 106,170

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на управлението на човешкит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения