Големина на текста:
ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА КАТО МЕДИЦИНСКА НАУКА
Исторически епидемиологията на инфекциозните болести е възникнала от
потребностите на обществото да се предпазва от заболяванията причинени от
патогенни микроорганизми. В края на XIX и началото на XX век епидемиологията се
развива като самостоятелна наука в областта на общественото здравеопазване.
Терминът „епидемиология” е въведен за първи път през 1872г. от Emile
Maximilian Litree (1801-1881). Развитие науката отчита през 20-те години на ХХ век с
разработките основно на руски и английски учени: Д. К. Заболотни, C. O. Stallybrass, Л.
В. Громашевски и др. От наука за епидемиите епидемиологията се оформя като наука
за епидемичния процес. В процеса на формиране на познанието за епидемичния процес
и борбата с инфекциозните болести през 1960г. се достига до приемането на следното
определение: „Епидемиологията е самостоятелен клон на медицинската наука,
който изучава причините за възникването и разпространението на
инфекциозните болести в човешкото общество и прилага получените знания за
борба, предотвратяване и в крайна сметка за пълно ликвидиране на тези болести”
(Прага, 1960, СЗО).
Нуждата да се изучават детайлите и особеностите, характеризиращи всяка
инфекциозна болест, определя съществуването на специалната епидемиология. Наред
с тези конкретни познания съществуват и познания от общ характер, които съставляват
съдържанието на общата епидемиология. Поради това се приема, че общата и
специалната епидемиология са два раздела на дисциплината. Всеки от тях съдържа
теоретична и приложна част.
Предмет на епидемиологията на инфекциозните болести е изучаванито на
епидемичния процес (Л. В. Громашевски, 1941). Епидемичен процес наричаме
различните форми на проявление и разпространение на инфекциозния процес в
човешкото общество.
Цел на епидемиологията – да изучава закономерностите на разпространението
на инфекциозните болести и да организира епидемиологичната практика и цялото
общество за тяхното ограничаване, предотвратяване на усложненията, намаляване на
икономическите и социални загуби, елиминирането и ликвидирането им.
Задачи:
1
1. Теоретично да обяснява причините за възникване, развитие и преустановяване на
епидемичните процеси.
2. Непрекъснато да създава и прилага ефикасни средства и методи за борба с
инфекциозните болести.
3. Непрекъснато да създава ефективни профилактични средства за ограничаване,
елиминиране и ликвидиране на инфекциозните болести.
Методология на епидемиологията. Основен метод на профилактичната
дисциплина е епидемиологичният метод. Епидемиологично наблюдение. Това е
основният метод за събиране и проверка на факти в епидемиологията. Той е
описателно-оценъчен метод. С помощта на методики като разпит, оглед и описание се
събират сведения за науката и практиката от всяко епидемично огнище, както и за
пълна оценка на епидемичния процес за продължителен период от време. Методът е
лесен и бързо изпълним. Има голяма доказателственост, защото се наблюдава
естествено протичащият епидемичен процес. При провеждането на епидемиологичното
наблюдение се използват методики и от други науки – химични, микробиологични,
клинико-лабораторни, статистически и др. През последните десетилетия се оформи т.
нар. молекулярна епидемиология, която използва методики на молекулно и
биологично ниво. Епидемиологичен експеримент. Експериментът е друг важен метод
в епидемиологията. Провежда се при контролирани условия. При него до голяма степен
могат да се наподобят явленията при реалния епидемичен процес, но се получават
резултати, освободени от действието на странични фактори. Експериментите се
извършват върху животни и хора. Епидемиологичен анализ. Третият основен метод на
епидемиологията е епидемиологичният анлиз. Използвайки различни методики като
кохортни, трансферзали и други проучвания той разкрива причинно-следствените
връзки в протичането на епидемичния процес. Анализът преценява достоверността на
данните от наблюдението, насочва логично към целите на експеримента, отчита
възможните научни рискове от двата метода и осмисля крайните заключения. Чрез
епидемиологичния анализ се групират, систематизират и оценяват в количествено
отношение данните от наблюдението и експеримента.
ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС
Определение и характеристика.
2
Епидемичен процес се нарича непрекъснатата верига (процес) от все нови и
нови следващи едно след друго взаимно обуславящи се инфекциозни състояния
(болен, заразоносител и др.) в човешкото общество.
Понятието епидемичен процес е въведено от Л. В. Громашевски (1941). Той го
определя като редица от свързани заразявания и произтичащи едно след друго
инфекциозни състояния на хората (болни и заразоносители). Громашевски се смята за
основател на учението за епидемичния процес.
По аналогия са дадени определения и за епизоотичен процес - процес на
възникване и разпространение на инфекциозните болести сред животните, за
епифитотичен процес – процес на възникване и разпространение на инфекциозните
болести сред растенията.
Фиг. 1а. Епидемичен процес при грип
Фиг. 1б. Епидемичен процес при вирусен хепатит тип А
Фиг.2 Епидемичен процес при зоонози
В основата на епидемичния процес стои инфекциозният процес. Същността на
епидемичния, епизоотичния и епифитотичния процес се състои във взаимодействието
на микророгнизма (паразита) и макроорганизма, но не на организмово, а на
популационнно ниво. Обобщаващо понятие за тези процеси е понятието паразитарна
система. Тя се определя като популация на паразита във взаимодействие с популацията
на специфичния гостоприемчник и тази част от средата, която представлява от само
себе си необходимо условие за тяхното съществуване.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Епидемиологията като медицинска наука

Предмет, цел и задачи на епидемиологията. Методология на епидемиологията. Епидемичен процес. Източник на инфекция...
Изпратен от:
Мирослава Йорданова
на 2013-12-10
Добавен в:
Лекции
по Епидемиология
Статистика:
249 сваляния
виж още
 
 

Епидемиологията като медицинска наука

Материал № 1051379, от 10 дек 2013
Свален: 249 пъти
Прегледан: 280 пъти
Предмет: Епидемиология, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 5,450
Брой символи: 36,853

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Епидемиологията като медицинска наука"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала