Големина на текста:
Прозата за деца след Втората световна война
Основните тенденции, изграждащи историческата представа за проявите на
българската детска поезия след края на Втората световна война, характеризират и
художествената проза за малките. И при нея до средата на 60-те се осъществява
преходът от едно творчество, морално конституирано около традиционните
патриархални ценности, към изкуство, подвластно на идеологизирания естетически
норматив. Осъществяват се не само промени в доминантния нравствен постамент на
тази проза, но и в характера на водещия й тип герой. Както отбелязва Симеон Янев,
на мястото на един християнски нравствен модел, основан на ненасилието и
кротката доброта, достигнал своята завършена реализация в междувоенното
творчество на Ангел Каралийчев, се появява моралната аргументация на
реактивното отношение към злото, на борбата и физическата съпротива. Познатият
Каралийчев герой, представителен за цялата ни проза до Втората световна война,
който търпеливо страда, за да се извиси нравствено над своите насилници или над
деперсонифицираното зло, се оказва неадекватен на новите исторически реалности
и бива заменен от активния субект, който не чака справедливост свише, а сам воюва
за нейното установяване. Първите симптоми на тази тенденция се откриват още в
писаните преди войната книги на Здравко Сребров «Момчил слиза от планината»,
на Орлин Василев «Зъб за зъб», на Георги Караславов «Орлов камък». Нейното
пълноценно и цялостно разгръщане обаче се осъществява в произведенията на
т.нар. партизанска литература. Тя обхваща текстове, отнасящи се тематично към
съпротивата от годините на Втората световна война и до голяма степен се оказва
емблематична за характера на детската ни проза в първите десетилетия от нейния
социалистически етап. Най-широко разпространение партизанската тема бележи в
края на 40-те и през 50-те години на века, когато се появяват и най-
представителните й заглавия: «В края на лятото» (1945) на Камен Калчев,
«Балванската битка»(1948) на Здравко Сребров, «Овчарчето Калитко» (1946-1949)
на Иван Хаджимарчев, «Сините скали»(1948), «Партийна тайна»(1948), «Героите на
Белица»(1950) и «Митко Палаузов»(1951) на Марко Марчевски, «Каблешково
гори»(1949), «Училище за смелите»(1951) и «Дъщерята на партизанина»(1951) на
Емил Коралов, «Партизански спомени»(1955) на Славчо Трънски, «Ленко»(1957) на
Георги Караславов, «Партизански подарък»(1959) и «Вихра»(1964) на Веселин
Андреев.
Партизанската тема е вододелната тема между един стар и мощен поток в
литературата за деца, започнат още през Възраждането и осъществил после най-
добрата част от произведенията за деца - потока на патриархално-нравствените
мотиви - и потока на класово ангажираната и политизирана литература на новия
социалистически етап. Това е първата тема, дала образци на новия светоглед и на
новото възпитание (С. Янев). На нея се дължи и видимият тласък в развитието на
по-обемните епически жанрове в литературата ни за деца. Адекватна на общия
патос на епохата, тя е изключително популярна сред детската аудитория -
показателен е фактът, че само за три години «Овчарчето Калитко» претърпява три
издания, при това още преди да е излязла заключителната трета част на романа, а до
1965 г. е преиздаван общо седем пъти. Подобно отношение не е изненадващо и има
своето обяснение не толкова в тогавашната културно-политическа конюнктура,
колкото в характера на детските читателски предпочитания. Партизанската проза за
деца умело експлоатира възможностите на авантюрното четиво, идеологически
калкирайки неговите фабулни схеми. Острият сюжет, физически и морално
контрастните герои, ясно очертаните граници между добро и зло напомнят
класическата приключенска литература от ХІХ век. Въпреки партийната си
зависимост партизанското четиво за деца не бива да се свежда до представата за
идеологически служебни текстове, утвърждаващи комунистическите светогледни и
ценностни клишета. Тя има реално отношение както към детското удоволствие в
акта на четене, така и към формиране на човешки качества с непреходна във
времето стойност. Честността, благородството, оптимизмът, смелостта и
инициативността заедно с традиционното трудолюбие са само част от чертите, с
които положителният персонаж привлича симпатии и с енергията на примера се
опитва да ги наложи в съзнанието на малките читатели.
Наред с темата за съпротивата като представителни за времето се очертават и
темите за труда и за пионерския живот на детето. Първата от тях е основополагаща
за детската ни литература, но в нейните следвоенни реализации едва ли трябва да се
вижда само продължение на генетично зададени традиции. Както и при поезията, и
тук престижността на темата е идеологически мотивирана (противоборството
между труда и капитала) и обслужва амбициите на творчеството за малките по
формиране на новия социалистически морал. Предвид на това в книгите предимство
е дадено на общия труд за благото на обществото, като особено място в него е
отделено на организирания детски труд или на неговото привидно неформално
подобие, заимствано от практиката на съветските тимуровски команди
(«Невидимият остава на брега» от Иван Кръстев, 1963). Същевременно в духа на
най-добрите традиции трудът продължава да се осъзнава като незаменим фактор за
духовно израстване на личността и главно средство за намиране на достойно място
в живота. Едни от най-показателните примери в това отношение са книгите на
Стоян. Ц. Даскалов «Ударнички» (1946), «Отрядът на дружните» (1952) на Цветан
Ангелов и особено придобилата христоматийна популярност в годините на
социализма повест на Митко Горчивкин «Воля»(1956). Както би следвало да се
очаква, темата за детския труд е почти задължително обвързана с пионерската тема,
най-често за да обоснове един от основните постулати на комунистическата
педагогика, че трудът и другарският колектив са фундаменталните фактори в
изграждане (и превъзпитание) на човешката личност.
Пионерската тема, разбира се, има и своите относително самостоятелни
интерпретации. Неин предпочитан топос в подобни случаи става летният лагер. Той
предоставя на писателите идеалната възможност за събиране на едно място на деца
от различни социални слоеве, с различни възпитание и манталитет и за
демонстрация на тяхното постепенно включване в общото тяло на един съвършен
колектив, монолитен в своите светоглед, ценности и цели. Един от първите успешни
опити в тази насока е повестта «Симовата чета» (1948) на Калина Малина, а още по-
сериозни резултати в овладяване на темата бележат «Честна дума» (1950) и
«Златотърсачи» (1964) на Цветан Ангелов, «Първа дружба» (1957) на Стоян Ц.
Даскалов и «Белият кораб» (1958) на Михаил Лъкатник. Характерна черта в
разработването на пионерската тема в тези първи десетилетия на социализма е
силното доминиране на колективното начало, обикновено достигащо до пълното
абсолютизиране на организацията, в чийто събирателен образ отделният субект
нерядко губи своята самоличност, превръщайки се в индивидуален изразител на
нейните стремежи, въжделения и задачи.
Дала приоритет на идеологическото начало, приела почти възторжено метода на
социалистическия реализъм, прозата ни за деца до 1965 г. е видимо отворена към
влияние от страна на съветската детска литература. Забележимите аналогии между
«Воля» и методологически сакралния образец на «Как се каляваше стоманата» (Н.
Островски), между «Невидимият остава на брега» и «Тимур и неговата команда»
(А. Гайдар), между партизанската проза (особено в композицията на сюжета и в
изграждането на характерите) и «Павлик Морозов» (В. Губарев) и «Най-младият

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 сеп 2019 в 08:25 студент на 33 години от Русе - Ангел Кънчев, факулетет - природни науки и образвание, специалност - ПНУП, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Помощ!Спешно ми трябва информация,може и на лично съобщение!
добавена от geri_petrovaa 29.09.2018
0
13
Трудово възпитание на деца от 7 до 18 години
добавена от qnaki.qnakiev.56 10.12.2014
0
7
помощщщщ Литература спешноооо
добавена от simona477 09.12.2013
0
8
Подобни материали
 

Лекции по детска литература

22 ное 2011
·
780
·
21
·
3,140
·
1,145
·
1

Лекции по детска литература за 2 курс НУПЧЕ или ПУПЧЕ...
 

Ролята на Ран Босилек за създаване на художествената детска книга

17 ное 2009
·
219
·
13
·
2,708
·
258
·
1

Книгата представлява един от най-важните компоненти в духовната и материалната културата на едно общество, белег за неговото икономическо, обществено-политическо развитие, за неговата зрялост...
 

Образът на Ралица в едноименната поема на Пенчо Славейков

27 дек 2006
·
7,078
·
3
·
362
·
1,307
·
27

Новаторството на Пенчо Славейков е проявено още в самия избор на заглавие. Заглавието е лаконично, изразително и конкретизиращо. "Ралица" е име, което звучи изключително женствено и рядко се употребява във фолклорния именник.
 

“Гераците”- повест за разрушената хармония в живота

17 май 2006
·
1,921
·
18
·
3,327
·
568
·
1

Началото на повестта на Елин Пелин въвежда читателя в един спокоен и хармоничен свят. Това е светът на Гераците. Това е тяхното родово пространство и родово време- подредено, устойчиво, затворено в своята цикличност и сигурност.
 

Oсобености на Ботевата лирика

23 окт 2006
·
1,325
·
3
·
510
·
104

Ботевото творчество е синтез на: 1. Лично и гражданско. 2. Национално и общочовешко. 3. Национално и социално. Основна тема: народното страдание. Основна ценност: свободата – политическа, социална, нравствена.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Писмен тест ДЗИ
изпитен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Примерен писмен тест за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Включени са въпросите с един верен отговор, като само един от тях има множество верни отговори.
(За отличници)
37
12.08.2019
Тест по БЕЛ, входно ниво за 12-ти клас
входен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Тестът е подходящ за проверка на входно ниво на ученици от 12-ти клас. Съдържа 41 въпроса от затворен тип, изготвени по модела на матурата. Предназначен е за два учебни часа. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
32
1
1
4 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Прозата за деца след Втората световна война

Материал № 1048402, от 03 дек 2013
Свален: 218 пъти
Прегледан: 279 пъти
Предмет: Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 3,537
Брой символи: 22,192

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прозата за деца след Втората световна война"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
56

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения