Големина на текста:
Приложение № 1а към чл. 13, ал. 1
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА
2007-2013 Г.
Б И З Н Е С П Л А Н
Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”
…………………………..............................................................................……………….……………………………………………………
(наименование на кандидата)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен
неверни данни.
Подпис/печат/............................
Забележка:
1. Кандидатът номерира и подписва /подпечатва, ако е приложимо/ собственоръчно всяка
страница от бизнес плана.
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в
зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
АБ
Име на кандидата
Постоянен адрес
Телефон за контакти:
Факс:
E-mail:
ЕГН/Регистрация по БУЛСТАТ
Брой на постоянно заетия персонал
Местонахождение на стопанството
Характеристика на земеделското стопанство
Обща обработваема (използвана) земеделска
площ на стопанството, дка (ако е приложимо)
Площта на стелажите, върху които се
отглеждат гъби, м
2
(ако е приложимо)
Отглеждани животни: вид, брой (*)
Начален икономически размер на
стопанството (в икономически единици)
Избрано време за проверка на изпълнението
на бизнес плана
(Моля, отбележете избрания период)
След края на:
? 3-та година от сключване на договора за
отпускане на финансовата помощ;
? 4-та година от сключване на договора за
отпускане на финансовата помощ;
Икономически размер на стопанството към
периода на проверка изпълнението на бизнес
плана (в икономически единици)
Икономически размер на стопанството
съгласно петата година посочена в бизнес
плана (в икономически единици)
(*) Забележка: Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м
2
.
I. Настоящо състояние на земеделското стопанството.
1. Информация за настоящата дейност на кандидата.
……………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………............
2. Земя.
Таблица 1. Налична за стопанството земя(*)
Местонахождение /Област,
община, населено място/
Обща
площ
на
имота
/дка/
Обработваема
(използвана)
земеделска
площ
/дка/
Начин на
ползване
/Основна
култура, вкл.
естествени
ливади и под угар,
вид/
Основание за
ползване
/Собствена,
наем, аренда,
друго/
АВГД Е Ж
ОБЩО ПЛОЩ, ДКА:
(*) Забележка: Отбелязва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която
са разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради,
оранжерии, гъбарници и т.н.).
3. Животни.
Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно: Разпечатка от
ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират
във ВетИС)
Или
допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди
датата на подаване на заявлението за подпомагане случай че кандидатът отглежда видове
животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
Вид
Брой(*)
АБВ
БРОЙ ОБЩО:
(*) Забележка: Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м
2
.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 авг 2019 в 22:33 в момента не учи на 39 години
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
5
1
4 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Млад фермер - бланка образец за кандидатстване по мярка 112

Материал № 1047711, от 02 дек 2013
Свален: 65 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Бланка
Брой страници: 15
Брой думи: 1,902
Брой символи: 11,820

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Млад фермер - бланка образец за кандидатстване  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала