Големина на текста:
Apache
Apache е най-използваният сървър в момента, работещ под повечето от съществуващите платформи.
Той е безплатен и с отворен код. Не бива да се използва с комерсиални цели на платформите
Windows 95, 98, МЕ. На тях може да се инсталира само с учебна цел, заради проблеми със
сигурността. Повече информация може да получите от http://www.apache.org/, а също така от там
може да си изтеглите последната версия. Тук основно се описва Apache v.1.3.20
Стартиране и спиране
Може да се стартира от Windows, а може и от командният ред (чрез MS-PROMPT). При стартиране
от командният ред има няколко опции (тук не са изброени всички):
apache : стартира се apache
apache -k stop|shutdown|restart : спира или рестартира apache
apache -l : показва списък на компилираните модули и излиза
apache -S : показва настройките на виртуалният хост и излиза
apache -f файл : задава конфигурационният файл
apache -d : задава начална стойност за ServerRoot
apache -X : стартира режим на трасиране чрез единичен процес
Топология на директория
bin : Програмни файлове
cgi-bin : CGI скриптове
conf : Конфигурационни файлове
htdocs : HTML документи
icons : Икони
include : Файлове на Apache за включване на езика С
lib
libexec : Модули които се зареждат
logs : Log-файлове
modules : Модули
proxy : Йерархия на кеша на прокси (ако кеширането е разрешено)
Помощни програми за поддръжка
Дистрибуцията на Apache включва редица помощни програми за поддръжка, които обикновенно са
инсталирани в поддиректорията bin.
dbmmanage : Помощна програма която се използва за управление на файлове за удостоверяване на
самоличността във формат DBM
htdigest : Помощна програма за управление на flat-file за удостоверяване на самоличността на
потребители чрез профили
htpasswd : Помощна програма за управление на flat-file за удостоверяване на самоличността на
потребители чрез базово удостоверение
logresolve : За обработка на log-файлове за достъп за преобразуване на IP адресите
rotatelogs : Филтър за регистрация за ротация на log-файлове
Файлът access.conf
В access.conf се съдържат директиви, описващи правата на достъп до директории и файлове на Web-
сервъра. Пътрво трябва да решите в коя директрия ще се съхраняват документите. Инсталационно
тя е apache/htdocs, защото много админидтратори предпочитат да държат документите в директория
започваща с /www/<име_на_сървър>/, защото при такава организация е по-лесно да се ориентират.
Нека създадем директориите, които ще са кореновите директории за съответните виртуални
хостове:
/www/perlbg.bg/
/www/radio.net/
/www/people.radio.net/
Файлът access.conf може да съдържа секциите Directory, Location и Files, които се ограничават от
едноименните директиви. Като параметри на тези директиви могат да се използват символите "?" и
"*" , също така регулярни изрази, който са предхождани от знака тилда - ^, например <Directory
~"^/www.+/a?server">. В секцията Directory се съдържат инструкции, отнасящи се за дадена
директория на сървъра, в секцията Location - директиви относно виртуалните пътища, в секцията
Files - директиви за файл или група файлове.
<Directory /www/perlbg.bg>
# директиви, отнасящи се за всиячки документи , съхраняващи се в директорията /www/perlbg.bg и
вложените в нея
</Directory>
<Location /cgi-bin>
# директиви, относящи се за всички файлове достъпни на адреса http://<име_на_сървъра>/cgi-bin/
<път_към_файла>
</Location>
<Files /www/perlbg.bg/form.html>
# директиви, отнасящи се към файла form.html в директорията /www/perlbg.bg
</Files>
Различията между секциите Directory и Location се състой в това, че първата се отнася до
директория на диска, втората към виртуален път (URL). И в двете секции може да се използват
order, allow и deny, които позволяват да се ограничава достъпа към директория или URL от
различни машини.
Следващите две директиви се отнасят за секцията <Directory>.
Options [options ...]
Възможните значения на параметрите:
ExecCGI - разрешават изпълнение на CGI-фалове в дадената директория и под директории;
FollowSymLinks - разрешить переходы по символическим ссылкам (создаваемым командой ln);
Includes - разрешават SSI (Server Side Includes);
Indexes - разрешить выдачу Примера каталога, если в нем нет файла index.html (или файла индекса,
заданного директивой DirectoryIndex);
MultiViews - разрешить поддержку многих языков; по умолчанию она отключена, и включать ее,
как правило, не нужно; поддержка перекодирования "на лету" для русского языка устанавливается с
помощью других директив, которые мы рассмотрим позже;
All - установить сразу все перечисленные режимы кроме MultiViews.
При отсутствии специальных требований к безопасности вполне допустимо указать "Options All" в
секции <Directory /www>; в противном случае нужно описать параметры каждого каталога
отдельно.
AllowOverride [options ...]
Болшинството от директивите могат да се задават не само в конфигурационния файл на сървъра, но
и в файла .htaccess. Директивата AllowOverride определя набора директиви, допустими в файла
.htaccess. Като параметри могат да се използват следните:
AuthConfig - разрешава ауторизация по име на потребител и парола;
FileInfo - разрешава директиви, отговарящи за типа документи;
Limit - разрешава командите allow и deny, които ограничават достъпа до дайл в зависимост от
адреса на клиентския компютър;
Директиви във файлът httpd.conf
DocumentRoot <първоначалната директория на сървъра>
Това е пътя на първоначалната директория, която се ползва за получаването на index.html файла при
обръщение към сървъра - http://<име_на_ сървъра>/. Тази Директивата следва да се задава и за всеки
от виртуалните сървъри в секцията <VirtualHost> на файла httpd.conf.
UserDir <име на директорията на потребителя>
Директория, в която потребителя трябва да помести свойте файлове, за да бъдат те достъпни на
адреса http://<име_на_сървъра>/~<име_на_потребителя>/.
DirectoryIndex <списък на индекс файлове>
Файл индекс - това е този файл, който ще бъде предаден при обръщение към директорията. Ако са
указани няколко файла, сървъра ще търси подходящия файл от ляво на дясно. Първоначално е
зададен - index.html, но може да се прибавят и други, например: DirectoryIndex .index.html index.html
index.htm index.cgi index.shtml home.html home.htm default htm default html
За да се включи поддръжка на CGI, следва да се махне знака за коментар пред Директиватата
ScriptAlias и AddHandler cgi-script .cgi. Първата задава директорията на диска, на която ще се
съхраняват изпълними програми, а втората определя, че всички файлове с разширение .cgi ще се
обработват като изпълними.
Директиватата ErrorDocument позволява да се замени стандартното съобщение за грешка със свое
съобщение. Например, в случай на най-разпространената грешка - 404 (файлът не е намерен) - може
да се предложи на потребителя страница със съответните предложения за продължаване със други
страници.
ErrorDocument 404 /missing.html
B главната директория на всеки виртуален сървър създаваме файл missing.html.
Файлът httpd.conf
Конфигурационния файл httpd.conf се явява основен и съдържа настройки, свързани с работата на
сървъра, виртуалните сървъри, и всички програмни модули.
Директиватата Port, намираща се в самото начало на втората секция на файла, определя номера на
порта за http-сървъра; по подразбиране е 80. При необходимост може да се промени на друг или на
няколко други, за което служи Директиватата Listen.
Директивата HostnameLookups с параметър on или off вклюва или изключва преобразуването на
числените IP-адреси, в имена на домейни. Това преобразуване малко забавя работата на сървъра, но
при 10 000 посещения в денонощие, това не е проблем .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Използване на Apache

Apache е най-използваният сървър в момента, работещ под повечето от съществуващите платформи. Той е безплатен и с отворен код. Не бива да се използва с комерсиални цели на платформите Windows 95, 98, МЕ.
Изпратен от:
sritu
на 2008-03-04
Добавен в:
Уроци
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
142 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

База от данни


Файлова организация и база данни. Модели на база данни. Проектиране на база данни...
 

База данни (38 страници)

02 дек 2007
·
952
·
37
·
10,647
·
423
·
1

Базата от данни (БД) представлява склад за информация, която може да бъде използувана за много приложения и да осигурява възможност за гъвкаво извличане на информация. Главните характеристики на съвременните база от данни...
 

База данни

17 дек 2007
·
761
·
52
·
17,349
·
385

С експоненциалния растеж на Web и на разнообразието на информация, която се предоставя, използването на навигационно-ориентирани браузъри за намиране на специфична информация в Web, се превръща в почти невъзможно начинание...
 

Сървъри и мрежови компютри. Клиент-сървър среда.


При равноправните мрежи всеки компютър може да работи и като клиент, и като сървър. Равноправните мрежи улесняват поделянето на данни и периферни устройства за малки групи хора...
 

Софтуер. Операционна система


B практиката производителят използва най-различни програми (за обработка на текст, за създаване и управление на банки от данни, игри и т.н.). При това трябва да се решават много орга¬низационни въпроси: как компютърът разпознава от кое външно...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
46
1
1 мин
20.08.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Използване на Apache

Материал № 104471, от 04 мар 2008
Свален: 142 пъти
Прегледан: 75 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Урок
Брой страници: 18
Брой думи: 3,770
Брой символи: 31,256

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Използване на Apache"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
148 36

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
346 77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения