Джансел Абтула
преподава по История
в град
Големина на текста:
"РАЖДАНЕТО" НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ
Пламен Павлов
ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ . Етническа основа на бъдещия български народ са т.
нар. прабългари (използват се и неточните названия "хуно-българи", "тюрко-
българи" и под.), иславяните , които постепенно се сливат с траките и другите
по-малобройни обитатели на Мизия , Тракия и Македония . Да се намерят
някакви пропорции на тези етнически елементи засега е практически
невъзможно, а опитите за тяхното "преброяване" са хипотетични. Процесът на
изграждане на българската средновековна нация продължава векове.
Хронологическата отдалеченост на процеса от модерната епоха, оскъдицата на
преки извори, достатъчен археологически и антропологичен материал правят
заключенията в една или друга посока твърде спорни, понякога дори
преднамерени и произволни.
Произходът и ранната история на първоначалните, древните българи (терминът
"прабългари" е въведен, за да бъдат различавани от днешните славяноезични
българи) предизвикат спорове и разнообразни хипотези. Някогашните теории за
тяхната идентичност с хуните и част от угро-фините почти нямат привърженици.
Съмнения се изказват и към тезата за алтайския (тюркския) им произход.
Сложната симбиоза, довела до появата на българите, навярно включва алтайски
и ираноезични елементи (потомци на сарматското индоевропейско население).
Като общ облик още преди идването си на Балканите българите са европеиден
народ. За прародина на българите се сочи Централна Азия . Сигурни данни за
тях има от района на Северен Кавказ , крайбрежието на Каспийско и Азовско
море . Българите развиват разнообразно стопанство, в което значителна роля
играе номадското скотовъдство. Те обаче владеят и редица занаяти, имат
строителни традиции (вкл. за изграждане на укрепителни системи и крепости),
познават редица земеделски култури. Едно от достиженията на старите българи е
техният календар, сходен с този на древен Китай , частично използван в
България дори през X в.
За държавнополитически живот при българите, макар и в условен план, може да
се говори от ок. II в. Първото сигурно споменаване е от 354 г. , когато българите
вече са изграден народ, познат на Източната Римска империя ( Византия ). Част
от българите са увлечени от хуните в движението им на запад. След смъртта на
Атила (453 ) и разпадането на хунската "степна империя" българите играят все
по-отчетлива роля като съюзници или противници на Византия . Вероятно те са
основната маса от населението, владяно от Ернак ( Ирник ), най-малкият, любим
син на Атила . Водеща роля през VI в. имат българските племена кутригури и
утигури . Кутригурският хан Заберган е противник на Византия , която използва
срещу него владетеля на утигурите Сандилх . Засвидетелствани са случаи на
заселване на прабългари на византийска земя. Подклажданите от империята
размирици между кутригури и утигури отслабват тяхната мощ, след което те
попадат под властта на аварите, а част от тях - на западните тюрки. В началото
на VII в. българите, сред които водещо е племето уногондури , са управлявани от
Органа . През 619 г. този силен, авторитетен български владетел
посещава Константинопол и сключва съюз с Византия . Органа , племенникът
му Кубрат (приел вярата години по-рано) и други знатни българи приемат
християнството -факт, отбелязван от съвременниците и предизвикващ различни
догадки. Масата от народа обаче остава езическа, вярвайки във върховния бог
Тангра.
В съдбата на Кубрат и този период от българската история има някои неясноти.
Спори се дали българите са подчинени на Западния Тюрски каганат или на
аварите. По всяка вероятност до времето на Органа те признават върховната
власт на тюрките, като този владетел постига почти пълна независимост и дори
се включва във вътрешните борби в «степната империя». Нейде в началото на
VІІ в. младият принц Кубрат е изпратен в Константинопол, където по-късно се
сближава с император Ираклий (610-641), тук получава образование, приема
християнството и навярно в участва със свои сили във войната с Персия.
Междувременно след смъртта на Органа българите попадат в зависимост от
могъщия Аварски каганат. Неизвестно при какви обстоятелства Кубрат поема
властта, като една от първите му задачи е да отхвърли аварското върховенство.
СТАРАТА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ . Към 631-632 г. българите начело с Кубрат (от
династичния род Дуло ) отхвърлят решително аварската зависимост. През 635 г.
българският владетел, който е нанесъл тежко поражение на Аварския каганат
(най-опасния провтивник на Византия от север), сключва нов съюз с император
Ираклий и получава високата римска титла "патриций". Създадената от Кубрат
т.нар . « Стара Велика (Голяма) България », както я наричат византийските
хронисти, е мощна държава, която има сериозно влияние върху околните народи.
Ако се съди по съкровището от Мала Перешчепина, в държавата на Кубрат
прониква позитивно византийско влияние, вероятно е създадена държавна
канцелария, използва се гръцкият език и т.н. До смъртта на Кубрат (най-
вероятно около 652-653 г.) Велика България остава консолидирана, като
отделните племена и територии са управлявани от неговите синове. Преди
смъртта си Кубрат им завещава да пазят държавното единство, но под ударите
на хазарите (родствен с българите народ, чиято династия Ашина се стреми да
възроди Западния тюркски хаганат ) за «старата» България настъпват тежки
дни. Като цяло развитието на събитията е неясно - византийските хронисти от ІХ
в. са ни оставили един твърде общ и лапидарен разказ, който има донякъде
легендарен отенък. Знае се, че най-големият син и наследник на Кубрат -
Батбаян , не удържа хазарската експанзия и се подчинява на завоевателя.
Братята му отказват да сторят това, но не са в състояние да организират обща
съпротива. Под напора на хазарите те потеглят в различни посоки, стремейки се
да продължат българската държавност. Неясен е въпросът с приблизителната
хронология на хазаро-българския конфликт, който със сигурност е бил твърде
продължителен, имал е своята динамика и т.н.
Мощта на Старата Велика България и високият авторитет на Кубрат са
отразени както в съвременни свидетелства, така и в една безценна
2
археологическа находка - споменатото съкровище от Мала Перешчепина ,
недалеч от дн. гр . Полтава ( Украйна ), което се пази в руския Ермитаж .
СЛАВЯНИТЕ , които през VI и най-вече през VII в . се заселват на юг от Дунав ,
са част от големия славянски свят, познат още на римските автори.
Югоизточната група племена, наричани условно "дакийски" или "български"
славяни , има ясно очертана етнокултурна характеристика и езикови черти, които
отличават "славините" (така византийските автори наричат българските
славяни) от най-близките до тях сръбски и хърватски племена, както и от всички
останали славянски народи. Изследванията на историци, археолози и езиковеди
ясно показват, че няма отделна група "македонски славяни" (една от най-
големите фалшификации на сръбската, югославската и съвременната
македонистка пропаганда). Племената, които се заселват в дн. Македония ,
Тесалия , Гърция , дори в Пелопонес и Мала Азия , са неразделна част от същата
"дакийска" (българска) група, заселила се като общ поток на Балканите .
Българските славяни стават преки съседи на Византия през V в. Заедно с тях
опасност за Византия представляват и антите, част от източните славяни,
формирана с участието на старото ираноезично (скито-сарматско) население в
Северното Черноморие . През 512 г. Анастасий I издига т. нар. Дълга
стенамежду Черно и Мраморно море , преграждаща пътя на "варварите" към
Константинопол . Славянските нахлувания са системни и масови при
управлението на Юстиниан Велики (527-565 ) - време, когато военните сили на
империята са ангажирани с тежките войни в Средиземноморието , особено в
Италия . Към този период се отнасят първите, все още ограничени заселвания на
славянски групи на юг от Дунав . Построяването на десетки крепости покрай
реката, край важните проходи и пътища определено забавя славянската
колонизация. Дръзките набези дълбоко във вътрешността обаче продължават.
През втората половина на VI в.появата на мощния Аварски хаганат с ядро в
Панония (дн. Унгария ) е своеобразен катализатор за славянския натиск в южна
посока. Византия прави опити да използва аварите срещу славяните, но тази
политика няма особен успех. В науката има дискусия дали, доколко или не
българската група славяни е била в зависимост от аварите. По всяка вероятност
поне отчасти славянските князе, макар и неохотно, са признавали върховеството
на аварския каган. Така или иначе, славяни и авари имат общ интерес от
походите във византийска земя. Това личи например от обсадите на Солун в края
на VІ и началото на VІІ в., когато е налице аваро-славянско взаимодействие.
Опитът на император Маврикий да даде реванш на славяни и авари в периода
592-601 г. е закъснял. Независимо от успехите на пълководеца Приск, който
нахлува и на север от Дунав и побеждава славяните на князете Арадагас и
Мусокий (през 599 г. той побеждава аварите в самата Панония), нашествията
продължават. Дори и когато византийските сили са на Дунав отделни славянски
отряди проникват дълбоко на юг, достигайки Родопите, Източна Тракия и
Македония. Бунтът на Дунавската армия начело с узурпатора Фока (602-610 )
напълно срива граничната отбрана.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

"Раждането" на Дунавска България

Етническа основа на бъдещия български народ са т. нар. прабългари (използват се и неточните названия "хуно-българи", "тюрко-българи" и под.), иславяните, които постепенно се сливат с траките и другите по-малобройни обитатели на Мизия...
Изпратен от:

на 2008-03-04
Добавен в:
Теми
по История
Статистика:
123 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по История рядко сваляни с 20 - 1 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
286
·
15
·
3,439
·
488

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
311
·
26
·
6,100
·
408

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
919
·
8
·
1,403
·
2,210

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Комунистически режим в България

29 май 2007
·
720
·
20
·
4,226
·
501
·
1

След края на Втората световна война СССР установява военнополитически контрол над страните от централна Европа и Балканите.
 

Социализъм - таблица

03 мар 2008
·
188
·
16
·
3,954
·
137

1944 9 септември - Отечественият фронт (ОФ) овладява властта. Съставено коалиционно правителство с министър-председател Кимон Георгиев. Съветското командване прекратява военните действия...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация за 7-ми клас
входен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на входното ниво на учениците в 7-ми клас, но може да се ползва и при проверка на изходното ниво в 6-ти клас. Включва въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
19
153
1
18.09.2019
Изходно ниво по история за 8-ми клас
изходен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изходно ниво, изработен е по новата учебна програма за 8-ми клас по "История и цивилизации". Всеки въпрос в него има само един верен отговор.
(Лесен)
17
59
1
1 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

"Раждането" на Дунавска България

Материал № 104376, от 04 мар 2008
Свален: 123 пъти
Прегледан: 141 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 33
Брой думи: 9,295
Брой символи: 77,001

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Раждането" на Дунавска България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евалина Емилова
преподава по Английски език
в град Червен бряг
с опит от  1 години

Джансел Абтула
преподава по История
в град
2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения