Големина на текста:
Увод
Българо-руските както в миналото, така и днес са предмет на спорове и ожесточени
обсъждания в политическия живот. В зависимост от промените, които протичат както в
едната, така и в другата страна, а вече и от промените в глобализиращия се свят, тези
отношения се открояват и със своята динамика и неправолинейност. Днес българо-
руските отношения се характеризират с конфликт между политическото и
икономическото измерение. Това е така, понеже на мястото на идеологическата и
политическа солидарност застава икономическия интерес в глобализирашия се свят.
След 1989
Съвременните междудържавни отношения между България и Русия имат историко-
ситуационен характер. Техните определящи характеристики и тенденции са силно
повлияни от два фактора : състоянието на тези отношения до събитията в Европа и
България през 1989 г. и разпадането на СССР, а оттук и необходимостта от установяване
на отношения между България и новосъздадената руска държава.
През последното десетилетие на ХХ в.
рухва
формираният с времето модел за “по-
големия и по-малкия брат” и за “братята-славяни”,
върху
който се изграждат
българо-руските отношения. През 90-те години в
отношенията
между Русия и
България се
промъкват
отчуждение, разногласия
и
напрежение,
които
вредят
на
диалога и
партньорството между тях.
Лошата комуникация
и
неправилното
тълкуване
на
посланията,
които
двете страни
си
изпращат,
както
и
недостигът
на
познание
за
начините,
по които се развива
политиката
във
всяка от тях
са проблем, въпреки съвместимостта на
икономическите им интереси.
По това време Русия губи икономическо пространство, ресурси и преимущества за
икономическа реконструкция, няма методи за съгласуване на икономическите политики
в различните области между България и Русия. Вследствие на това българо-руският
обмен се съкращава драстично. В резултат България страда най-много от всички страни
от бившия СИВ, понеже почти 80% от нейното производство е ориентирано към пазара
на СИВ, а 60% свързано с Русия. Това е така, тъй като преди отварянето на руския пазар
и смяната на партньорите в българо-руските външноикономически отношения в
идеологическо, икономическо и политическо отношение, България е най-близкият и
надежден партньор на бившия СССР. Очевидно по тази причина, тя губи повече от
другите социалистически страни от скъсването на тези връзки. Разрушаването на
външноикономическите връзки и загубата на пазари е една от съществените причини за
възникването и дълбочината на икономическата криза, в която изпада България след
1989 година.
Взаимният отказ от активни политически контакти и конкретни икономически
споразумения
(освен
подписаният през 1992 г. двустранен договор) води до
катастрофални за българската икономика резултати, тъй като
през
последния близо
половин век българската икономика е изградена по руски образец, което
я
прави
зависима от суровини и резервни части
от
Федерацията.
Делът на България в търговския обмен на Руската федерация също намалява. Вносът от
Русия се задържа на постоянно високи равнища и през годините формира около 20% от
общия внос на България. Стокообменът на България с Русия формира значително
отрицателно салдо, което се дължи основно на доставяните от Руската федерация
енергоресурси – нефт, газ, ядрено гориво, въглища. Като основни причини се отчитат
острата конкуренция на руския пазар, ограничените финансови възможности на
българските фирми да се конкурират с водещите световни компании и значителните
чуждестранни инвестиции в отраслите от леката промишленост и селското стопанство,
където е съсредоточен основният български износ.
През 1992 г. и България и Русия се оказват пред проблема за установяването на нов тип
взаимоотношения, които произтичат и от формалното изискване като начало двете
страни да признаят взаимно суверенитета си. Този акт се осъществява с посещението на
руския президент Борис Елцин през май 1992 г. в София. Подписан е договор за
приятелство между Русия и България. С него се поставя началото на междудържавните
отношения, които съгласно договора следва да се изграждат върху принципа на
разноправието и взаимната изгода.
В края на ХХ век проблемите, в които се сблъскват интересите на руската политика и на
българската политика са два - НАТО и газопроводите през България.
Затова и
енергийните
проекти са
моторът
на
трансформациите на
българо-
руските отношения
след
1989
година.
Показателно за това е, че в края на 1997 г. и
началото на 1998 г. отношенията с Русия се влошават. Стига се до рязко ограничаване
на търговско-икономическите отношения между двете страни. Особено се изострят
отношенията около газовите преговори. Така се стига до споразумението за доставка и
транзит на газ, което е най-доброто и обещаващо споразумение на България от 1989 г.
Перипетиите в отношенията между България и Русия след 1989 г. показват, че и двете
страни не са подготвени да посрещнат предизвикателствата на бързите промени, тъй
като често реагират прибързано и неразумно. В годините на демокрацията в България
българо-руските отношения не успяват да излязат от точката на замразяване през 1990
година, когато СССР, а след това и Русия се отказват от позициите си в България.
Преминаването към пазарна икономика в България минава през стоков дефицит,
предизвикан от огромния външен дълг и неочаквания отказ на Русия от обещанията си
за подкрепа на външно-търговския баланс на България.
Нова мисъл!
В началото
на
ХХІ
в. обаче българо-руските отношения имат възможност да се
развиват върху нова
основа.Това е така понеже
атентатите на 11 септември 2001 г.
стартират новата визия за
света,
поставят
новите
задачи и преразпределят
глобалното пространство съобразно новия враг
на
човечеството
– тероризма. Общият
враг обединява, но също така дава възможност да се
очертаят
нови алтернативи в
двустранен план. Играчите в международните
отношения
(ЕС и НАТО) очертават и
новите акценти в глобалното пространство и
съответно
новите външнополитически
приоритети на България и Руската
федерация.
Освен това новата политическа
конфигурация в България създава позитивна възможност да се засили тенденцията към
възприемане на Русия като изгоден в политически или икономически план
международен партньор. Евразия и Близкия изток са, за пореден път през последните
векове, основен обект на геостратегически интереси на глобалните и регионалните
играчи. Русия започва да се възползва успешно от най – сериозното си оръжие –
енергийните ресурси и транспортните коридори.
България е част от транспортните
коридори от изтока към запада, която трябва да бъде максимално използвана за руските
енергийни интереси. С идването на Владимир Путин на власт, Русия
цялостно
променя визията и акцентите - тя встъпва в активно сътрудничество с ЕС
и
НАТО.
Нещо повече, тя се превръща в техен стратегически партньор, което дава основания
да
се
търсят и общите допирни точки с
България.
През март 2003 г. се
състои първото посещение на
президента
Владимир
Путин в България.
Предназначението
на тази
визита е да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 мар 2020 в 20:22 в момента не учи на 25 години
14 яну 2020 в 22:30 студент на 32 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков" - София, факулетет - ТСТТ, специалност - Транспортен мениджмънт и логистика, випуск 2018
26 ное 2019 в 11:27 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2015
23 апр 2018 в 20:36 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2017
13 ное 2017 в 12:32 студент на 44 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - География, випуск 2019
27 окт 2017 в 10:55 в момента не учи
08 дек 2016 в 10:37 студентка на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология. Дипломация и национална сигурност, випуск 2016
21 ное 2016 в 18:34 ученичка на 25 години от Търговище - Второ СОУ "Професор Никола Маринов"
27 май 2016 в 16:18 студентка на 32 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2012
30 апр 2016 в 10:50 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2017
 
Подобни материали
 

“България и Русия – евроинтеграционни процеси, икономически отношения и трудови пазари”.“Развитие на българо-руските отношения в светлината на евроинтеграционните процеси”

22 мар 2006
·
697
·
6
·
890
·
1

Курсова работа по българо-руски отношения, която е разделена на две части: 1.“България и Русия – евроинтеграционни процеси, икономически отношения и трудови пазари” 2.“Развитие на българо-руските отношения в светлината на евроинтеграционните процеси”
 

Национална сигурност на Русия

06 май 2009
·
50
·
6
·
1,525
·
33

Концепцията за национала безопасност на Руската федерация.
 

Руски специални служби

30 апр 2008
·
254
·
8
·
1,994

В историята на Руските специални служби има три големи периода: На Руските специални служби до 1917г., на Съветските специални служби от 1917г. до 90-те години на ХХ век и на Специалните служби на Руската федерация след 1991г. ...
 

Държавно устройство и политически живот

28 апр 2008
·
173
·
2
·
612
·

Държавата е основна и най-важна част от политическото устройство на обществото. Промените в устройството на Третата българска държава са свързани с приемането на Търновската конституция. през 1879г. , на Органическия устав на Източна Румелия...
 

Русия и предизвикателствата на промените - адаптация, демократизация и свиване

24 яну 2008
·
161
·
14
·
1,588

Външната политика е общия курс на държавата в международните й отношения. Тя определя целите и задачите на държавата в отношенията й с други държави, народи и международни организации.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
178
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Българо-руските отношения

Материал № 1041876, от 19 ное 2013
Свален: 32 пъти
Прегледан: 49 пъти
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,294
Брой символи: 14,810

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Българо-руските отношения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения