Големина на текста:
ПРОУЧВАНЕ НА МОЛБА ЗА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ
При попълване на данните следва да имате предвид бележките на страници 6-9
А. Информация за починалото осигурено лице
(3a)
Фамилия
(4)
: ………………………………………………………………ЕГН: …….……………….....................................................
Рождено фамилно име
(4)
:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Име и презиме
(5)
: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Предишни имена
(6)
: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Пол
(7)
: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Фамилия, име и презиме на бащата
(8)
: …………………………………………………………………………………………………………
Рождена фамилия, име и презиме на майката
(8)
:
…………………………………………………………………………………………………………….
Семейно положение:
неомъжена/неженен разведен(а)
(9)
разделен(а)
от
(10)
………………………………. от
(10)
…………………………………
омъжена/женен от
(10)
………………... отново омъжена/женен
(9)
вдовец или вдовица
от
(10)
……………………………... от
(10)
…………………………………
в съжителство от
(11)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Попълва се, ако сте живели заедно с починалото лице, като съжителстващи лица, към момента на смъртта?
(60)
Гражданство
(12) (13)
……………………………………………………… ……………………………………………………………...
Сведения за раждането
Дата на раждане
(14)
: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Месторождение
(15)
: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Област, окръг
(16)
: ………………………………………………………………………………………………………………………
Държава
(17)
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Последен адрес на починалото осигурено лице
(3) (18)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Към датата на на смъртта осигуреното лице
все още упражняваше доходоносна трудова дейност
(18a)
вече не упражняваше доходоносна трудова дейност
(18а)
Дата и място на смъртта: ……………………………………………………………………………………………………………………………
За смъртта
(19)
се предполага не се предполага
че е била причинена от трудова злополука
(20)
или професионална болест
За смъртта
(21)
се предполага не се предполага
че е била причинена от трето лице
че е била причинена от лицето, претендиращо за обезщетения
(60)
За смъртта
(22)
се предполага не се предполага
че е била резултат от пътно-транспортно произшествие (задължителна автомобилна
застраховка “гражданска отговорност”)
(22)
В случай на изчезнало лице:
дата, за която има последни сведения за него
(22a)
: ……………………………………………
официално обявена дата на смъртта
(23) (24)
……………….…………………………………….
1
Декларирам, че посочените от мен данни са верни.
Декларатор: ..............................................................................
(подпис)
Към датата на сключване на брак осигуреното лице
(25)
е не е
получавало пенсия по схема за
наети лица самостоятелно заети лица
държавен служител
(25a)
Към момента на смъртта, осигуреното лице
е не е
получавало пенсия по схема за
наети лица самостоятелно заети лица
държавен служител
(25a)
всички пребиваващи лица
Към момента на смъртта, починалото (наето) лице
е било не е било
осигурено по закон за осигуряване на наследници
(26)
Където е приложимо, посочете:
Вид пенсия : …………………………………..........................................……………………………………………………………………………
Номер на пенсията: ………………………………………………………...................................……………………………..…….………………
Институцията, отговаряща за изплащането на пенсията: …………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………..
Датата, от която е била дължима пенсията: …………………………………...……………....................................................................................
Датата, от която е била спряна пенсията, където е приложимо: ……………………………...……...........………………….…………………...
Пенсията се основава на
(26)
:
осигурителните периоди, завършени от самото лице, претендиращо за обезщетения
осигурителни периоди, завършени от (бивш/а/) съпруг/а/
Починалото осигурено лице:
е поискало не е поискало
отлагане на изчислението на пенсията за старост, на която то би имало право.
От (посочете държавата): …………………………………………………………………………………………………….
Починалото осигурено лице
Съпругът/гата
е поискало е получило
възстановяване на вноските
прехвърляне на вноските
изплащане на осигуровката на починалото лице като еднократна сума
Декларирам, че посочените от мен данни са верни.
Декларатор: ..............................................................................
(подпис)
2
Б. Информация за лицата, претендиращи за обезщетения
(29)
Вдовица Вдовец Други лица, претендиращи за обезщетения, без деца
(27)
Фамилия
(4) (61)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Име и презиме Предишни имена Месторождение
(15)
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Дата на ражданеГражданство
(2) (12)(13)
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
Адрес
(3) (30)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Банкови данни или адрес за директно плащане …………………………………………………………………………………..
Име на бенефициента, признато от банката:
……………………………………………………………………………………………………………………
Име на банката: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Адрес на банката: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Идентификационен код на банката (BIC/SWIFT):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Международен номер на банковата сметка (IBAN) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Данъчен номер
(31)
++++++++++
Код на данъчния район
+++++
Осигурителен номер
(2) (32)
++++++ +++ +++……………………..
Дата на сключване на брак с починалото осигурено лице: …………………………………………………………………………………………
Живял ли сте в едно и също домакинство със съпруга(та) или партньора си?
Да, от ….
Не …..………
Ако сте били съпрузи имате ли или имали ли сте деца (било то собствени или осиновени)
(33)
да не
Дата на
раздяла от маса и легло
(34)
(частично прекратяване на
съпружеските отношения)
развод
…………………………………………………..
Дата на следващ брак: ………………………………………………………………………………………………………………..
Фамилии, собствени имена и презимена на други съпрузи (съпруги)
(35)
:
…………………………………………………………………………………………..
Живеете ли с друг човек на съпружески начала
(11)
да не няма данни
Връзка и гражданско състояние (за лица, претендиращи за обезщетения, различни от вдовицата или вдовеца)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2021 в 18:26 студент на 29 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по агрономство, специалност - Агрономство - Растителни биотехнологии, випуск 2017
07 юни 2021 в 19:36 потребител
16 май 2021 в 18:22 в момента не учи на 34 години
18 мар 2021 в 14:37 ученик на 61 години от Каварна - СОУ "Стефан Караджа"
19 яну 2021 в 17:38 ученик на 36 години от Велико Търново - ПГЕ "Александър Попов", випуск 2005
04 дек 2020 в 12:26 в момента не учи на 55 години
22 май 2020 в 09:34 родител на 48 години
21 юни 2015 в 13:50 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
04 фев 2015 в 23:13 студентка на 32 години от София - Университет за национално и световно стопанство, факулетет - 11246420, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване - пенсии

18 ное 2008
·
271
·
14
·
2,799
·
122

Пенсии за осигурителен стаж и възраст Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60 г. и 6 м. за мъжете и 55 г. и 6 м. за жените, при условие, че сбора от продължителността...
 

Технология за либерализиране на социалното осигуряване. Алтернативи за приватизация. Инфраструктура на осигурителните пазари

06 мар 2007
·
375
·
25
·
2,793
·
110

Технология за либерализиране на социалното осигуряване. Алтернативи за приватизация. Инфраструктура на осигурителните пазари.
 

Пенсионната система в България

08 окт 2007
·
1,074
·
17
·
3,070
·
334

Големите демографски проблеми в България, емиграцията на младите хора, големия брой пенсионери и високото ниво на безработица доведоха до неизбежността от реформа в пенсионната система.
 

Задължително пенсионно осигуряван

27 апр 2010
·
30
·
7
·
2,288

Правото на пенсия се придобива за навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на соигурителния стаж и възрастта е не по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Проучване на молба за наследствена пенсия

Материал № 1041778, от 19 ное 2013
Свален: 15 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 18
Брой думи: 5,481
Брой символи: 32,879

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проучване на молба за наследствена пенсия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала